ریشه ها، منابع و آبشخور مشترک احزاب سکولاریست کومله ، پ.ک.ک ، حزب دمکرات کردستان و…

  

ریشه ها، منابع و آبشخور مشترک احزاب سکولاریست  کومله ، پ.ک.ک  ، حزب دمکرات کردستان و…

ارائه دهنده گان : ن. احمدی واحسان هورامی /دانشجوی علوم سیاسی

وجوه اشتراک ما با بلشویکها بیش از وجوه اختلاف ما با آنان است …  من همیشه دستور داده ام که کمونیست های سابق فورأ به عضویت حزب ما پذیرفته شوند.  ( هیتلر: ناسیونال سوسیالیسم ۱۹۴۵-۱۸۸۹)

اگر به خاطر کمونیسم ما باید نود درصد از جمعیت کشور را قربانی کنیم ما از این نوع قربانی دادن صرفنظر نخواهیم کرد. ( ولادیمیر لنین- انترناسیونال سوسیالیسم ۱۹۲۴– ۱۸۷۰ )

البته در اینجا منظور لنین از کمونیسم، تضمین حاکمیت الیگارشی حزب بلشویک بر اجساد مردم روسیه بوده است و سؤال این است که اگر نود درصد جمعیت کشوری قربانی شود کمونیسم برای چه کسی و توسط چه کسی باید ساخته شود؟ حقانیت مطلقی که مارکسیست ها برای خودشان قائل هستند فقط به اینجا محدود نمی شود بلکه اولین قربانی حکومت بلشویکها همان پرلتاریایی بود که حزب بلشویک قیام آنان را بر علیه حکومت بلشویکها در پتروگراد سرکوب و به خون کشید و در حالی که فریاد دفاع از حق تعیین سرنوشت بلشویکها گوش همه را کر کرده بود استالین تمامی مردم کشور چچن را به سیبری تبعید کرد و تمامی اقوام اسیر در شوروی سابق تا زمان سقوط آن امپراطوری در چنگال بلشویکها گرفتار بودند. مارکسیسم و نازیسم ( ناسیونال- سوسیالیسم ) ظاهرأ دو قطب و بلوک متضاد هستند اما با مطالعه دقیقتر آنان به ماهیت یکسان و وجوه بسیار مشترک آنان پی می بریم. حکومت مارکسیستی و حکومت نازیستی در وجوه زیر مشترک هستند:

هر دو آنان دارای یک حکومت متمرکز و مطلق گرا، با اصول ایدئولژیک مطلقأ حق به جانب، تک حزبی، ممنوعیت فعالیت دیگر احزاب و تشکلهای سیاسی، ممنوعیت آزادی بیان و اندیشه و انتشار، ابدی بودن نوع حکومت و نادیده گرفتن حق رأی برای مردم برای انتخاب نوع حکومت مورد پسند خود، دولت به عنوان سازمانده اصلی مدیریت جامعه و مجبور کردن مردم به اطاعت بی چون و چرا از دولت و حزب حاکم، محول کردن قدرت مطلق به پلیس مخفی و ارتش و بر قراری حکومت پلیسی، حاکمیت فرهنگ و تفکر دستگیری، زندانی سازی، انتقام و اعدام که تبلور بارز آن در برقراری اردوگاههای کار اجباری در آلمان نازی و در شوروی سابق، چین، کره شمالی و کامبوج در دوران پلپت بود، تشویق و ترویج کیش شخصیت ها، که این ویژگی باعث تبدیل شدن احزاب مارکسیست و نازیست به ملک خصوصی رهبران آنان می شود چنانکه هیتلر و استالین و کیم ایل سونگ و فیدل کاسترو نمونه های بارز آن هستند.

بیشتر بخوانیدریشه ها، منابع و آبشخور مشترک احزاب سکولاریست کومله ، پ.ک.ک ، حزب دمکرات کردستان و…

وسیله مورد استفاده سکولاریستهای مرتد کردستان در برخورد با مسلمین و جامعه اطراف خود

وسیله مورد استفاده سکولاریستهای مرتد کردستان  در برخورد با مسلمین و جامعه اطراف خود

به قلم : ابوسلیمان  هورامی

این که کفار و مرتدین در برخورد با مسلمین اتحاد ناهمگونی را در عمل تشکیل می دهند واقعیتی است انکار ناپذیر که دین بر آن مهر تایید گذاشته اما این بدان دلیل نیست که همین کفار در میان همدیگر هم در صورت عدم وجود مسلمین دارای همدلی و همسویی در عمل باشند بلکه این گروه های ناهمگون همیشه زمانی که خطری از جانب مسلمین را لمس نکنند به جان هم افتاده و به فرقه های متضاد تقسیم می شوند. چون همدیگر را خوب می شناسند و کوچک ترین اعتمادی در میانشان وجود ندارد به همین دلیل با کوچک ترین تحریکی از همدیگر جدا شده و اتحاد توهمی آنان متلاشی می شود که نمونه ی آن در تاریخ به کرات دیده شده اما نمونه ی بارز آن در صدر اسلام «جنگ احزاب» است.

اما علت این که با وجودی که آن همه کینه نسبت به اسلام دارند باز چرا قلب هایشان آن همه از همدیگر دور است را باید در یک کلمه ی پر معنا یافت که به تمام معنا در آن جای گرفته و شخصیت مشخص می گیرند و آن «نفاق و دو رویی» است. که علامت و مشخصه ی بارز شخصیتی مرتدین در برخورد با وضع موجود می باشد به همین دلیل شما هرگز مرتدی را ندیده و نخواهید دید که شخصیتی ثابت داشته باشد. تنها امر ثابت آن ها دشمنی و کینه نسبت به اسلام و فرقه ی ناجیه و طایفه ی منصوره است.

شما نفاق را در ظاهر پوشش قاضی مرتد به آشکارا می توانید لمس بکنید و در روش برخوردش با کومله ی ژ.کاف ، سیاست اولیه اش در برخورد با مقامات ایرانی در شیر و خورشید، در برخورد با مبلغین مسیحی، در برخورد با باقراف و دیگر جاسوسان روسی و حزب توده ، در برخورد با مردم و در برخورد نهایی با حکومت رضا شاه و… .

اما در انقلاب ۵۷ یکی از اعضای اصلی کادر سیاسی و تشکیلاتی حزب مرتد دمکرات به نام کیخسروی رهبر وقت حزب را این چنین می شناساند: « صداقت با مردم و اعضا یا حداقل کادر رهبری حزب در تدوین سیاست و استراتژی حزب در کردار ، گفتار و پندار. لذا چون این ویژگی ها را در مرحوم دکتر قاسملو نمی دیدم علیرغم سایر خصوصیات شخصیتی و علمی ، حضور ایشان در صحنه سیاسی کردستان و رهبری حزب را به صلاح نمی دانستم».[۱]

به زبان دیگر این مرتد منافق نه در کردارش با مردم و دیگران صداقت داشته نه در حرف زدن با مردم و دیگران و نه حتی در اندیشه ها و تفکرات و پندارهایش نیز صداقت داشته، بلکه در تدوین سیاست ها و استراتژی حزب شیطانی خود کاملاً در مسیر نفاق و دو رویی و خیانت حرکت می کرده است.

سر لشکر ناصر فربد رئیس ستاد ارتش ایران می گوید:

بیشتر بخوانیدوسیله مورد استفاده سکولاریستهای مرتد کردستان در برخورد با مسلمین و جامعه اطراف خود

مختصری از تاریخچه ی سکولاریستهای مرتد حزب دمکرات کوردستان از زبان خودشان و…

مختصری از تاریخچه ی سکولاریستهای مرتد حزب دمکرات کوردستان از زبان خودشان  و…

به قلم: ابوسلیمان هورامی

« حزب دموکرات کردستان با حدود ۳۵ سال سابقه قدیمی ترین سازمان سیاسی کردستان است. این حزب پس از شکست حکومت ملی و محلی قاضی محمد در سال ۲۵ به شعبه ایالتی حزب توده ایران بدل می شود که فقط تحت پوشش نام دموکرات عمل می کرد. در سال ۳۷ و ۳۸ رهبران آن دستگیر و به عنوان کمیته ی ایالتی حزب توده ایران شناخته شدند. تا سال های ۴۰ همه ی عناصر ملی و مبارز کرد در این حزب فعالیت می کردند و به جز آن هیچ جریان سیاسی دیگری در کردستان وجود نداشت. اما از نیمه ی دوم دهه ی ۴۰ نیروهای رادیکال تر با اعتقاد به امر ملی طبقاتی از میان همان جریان قدیمی شکل می گیرد. طی سال های ۴۷-۴۴ یک جریان رادیکال ملی که بر سر شیوه ی عمل و مبارزه در داخل ایران با رهبری حزب اختلاف داشت با نام «کمیته ی انقلابی حزب دموکرات» آغاز به کار کرد که در سطح جنبش با نام جنبش مسلحانه ۴۷-۴۶ شناخته شده است. در این جریان وجود عناصر مارکیست نظیر شریف زاده را در کنار ملیون رادیکال آشتی ناپذیر مانند برادران معینی، ملا آواره صدیق انجیری و… می بینیم.

بعد از شکست این جنبش، رهبری کنونی حزب دمکرات با تکیه بر این شکست، سیاست بی عملی خود را هر چه بیشتر تحت عنوان برخورد منطقی توجیه نمود و هم چنان در خارج از کشور در محفل هایی جدا از پروسه مبارزه خلق در کردستان باقی ماند.

همین رهبری در نخستین سال های دهه ۵۰ بر سر انتظار حزب توده که خواهان تبعیت آن از مرکزیت حزب توده بود، عملاً از حزب توده جدا شده در سال های اخیر با احیای فعالیت حزب در کردستان با نفوذی که در کردستان داشت به صورت جریانی مستقل از حزب توده با شعار خود مختاری به فعالیت پرداخت و در تمام این مدت محور تشکل آن مبارزه در راه کسب خود مختاری و علت وجودی آن اهمیت ستم ملی در کردستان بوده است.از این نظر هیچ گاه در حزب دموکرات کردستان معیار طبقاتی مطرح نبوده است».[۲]

همین جریان مارکیستی ماهیت جریان حزب سوسیال دموکرات کردستان را چنین معرفی می کند:

بیشتر بخوانیدمختصری از تاریخچه ی سکولاریستهای مرتد حزب دمکرات کوردستان از زبان خودشان و…

غربال شدن و روشن شدن صف مسلمین و مرتدین سکولاریست کوردستان

غربال شدن و روشن شدن صف مسلمین و مرتدین سکولاریست کوردستان

ابوسلیمان هورامی

در این چند دهه ی گذشته بیشتر از هشتاد درصد آوارگی ها و گرفتاری ها و کشته شده های جنبش مرتدین از میان بچه مسلمانان فریب خورده بوده اما چون آن ها را در مسئله کفر و ایمان و ولاء و براء جاهل شان کرده بودند، نیمچه قدرت و اقتداری که به وجود می آمد در اختیار مرتدین و غیر مسلمانان بوده است و این بچه مسلمانان فریب خورده ی بی پناه در واقع کشاورزان زحمتکشی بودند که ثمره ی کارشان را دیگران می چیدند و چیزی غیر از تهیدستی، ندامت و پشیمانی برایشان نمی ماند. اینان از هم نژادان و هم زبانان خود کسانی را بر خود سوار می کردند که در کمال بی رحمی و بی شرمی از مال و ثروت و جان و ناموس آنان نیز نمی گذشته اند.

پینه ی دستان من، بالش اعیان شد

قدرت بازوی من راحت هر جان شد

رنج فراوان من راحتی جان توست

قدرت بازوی من زور فراوان توست

با همه احوال، تو ای گرگ هار

آنچه که دادی بمن جور فراوان توست[۱]

با گذر از اندیشه های گل آلود مفتی زاده و نتایج اسف بار آن در منطقه در مسئله ی کفر و ایمان و ولاء و براء و عدم تمایز میان مسلمین و غیر مسلمین، کافر و مرتد و سردرگمی جامعه و کشته شدن صدها بچه مسلمان غافل اغلب نماز خوان در صف کمونیست ها و یا دمکرات های مرتد و… هم اکنون همگام با پیشرفت بیداری اسلامی در روش مبارزه و تصفیه، روز به روز اوضاع دینی و موضع گیری سکولارهای مرتد و متحدین سکولار منتصب به صهیو- صلیبی یشان عملاً عیان تر شده و موضع نیروهایی که در این صف بندی و دگرگونی شریک هستند روشن تر می شود، به صورتی که هم چون روزگاران صدر اسلام تشخیص دوست و دشمن برای ما ساده و آسان تر شده است.

بیشتر بخوانیدغربال شدن و روشن شدن صف مسلمین و مرتدین سکولاریست کوردستان

پۆجی پشمه‌رگه‌ و هاوشێوه‌كانی كافرن ئایا ئیوه‌ له‌ خۆتانه‌وه‌ كافرتان كردوه‌ یان به‌لگه‌تان پیه‌ ؟

پۆجی پشمه‌رگه‌ و هاوشێوه‌كانی كافرن ئایا ئیوه‌ له‌ خۆتانه‌وه‌ كافرتان كردوه‌ یان به‌لگه‌تان پیه‌ ؟

..

وه‌لام : ئیمه‌ له‌ خۆمانه‌وه‌ كه‌س كافر ناكه‌ین ده‌بی قورئان و سونه‌ت ریگه‌مان بۆ دابنی . ئه‌گه‌ر پاوه‌رتان به‌ قورئان و سونه‌ت هه‌یه‌ فه‌رموو به‌ به‌لگه‌ی قورئان و سونه‌ت بزانن .

(( كۆكردنه‌وه‌ی چه‌ن بابه‌تێك ده‌رباره‌ی حوكمی پیشمه‌رگه‌و ئاسایش و هاوشێوه‌كانیان وه‌ كافربونیان به‌به‌ڵگه‌ی شه‌رعی قورئان و سونه‌ت و زانایان ))

پارتی و یەکێتی، شوعی و زەحمەت کیشان و حسك و باقی عەلەمانی و دین و دیدەکانی تری وەك دیموکراسی و چی و چی تر ، ئەمانە هەموویان دینێکی جیاوازن و پێچەوانەی ئیسلامن .!
کەسێک رەنگە بلی ئاخر دین ئەوەیە لەئاسمانەوە بێت!! دەلێین نا دین و تەدیون واتە تەسلیم بوون و پەرستش و بیستن و گوێڕایەڵیکردن .
جا بۆ هەر کەس و شتێک بێت! دەلێین ئەو ئیسلامەی هاتووە بەشیکی زۆری حاکمیەتی خوایە، وە ئەمانیش لەحاکمیەتەکەدا پێچەوانەی یەك دونیا ئایەت و حەدیسن !
کەواتە ئەمانە دینیکی ترن و هەڵگران و شێنکەوتوانیان بێباوەڕن (کافرن) !
مادام ئەمانە دینێکی ترن، خودای متعال دەفەرموێ : { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾} الصف
پێغەمبەری ناردووە بەهیدایەت و دینی حەق تا چی بکات و چی ببێت؟
تا ………. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
تا ظاهیر بێت و سەر بکەوێت بەسەر هەموو دینەکانەوە بەمانەشەوە کەباسمان کرد !
کەواتە ئێمەی موسوڵمان بەم ئایەتە نابێ توخنی ئەم بەرنامانە بکەوین ئەگەرنا بێباوەڕ (کافر) دەبین :
{لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّـهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾} آل عمران
ئەمە و چەنەها ئایەتی تری وەک ئەوە! لەتێگەیشتندا وەك ئەمن
جا دەلی لەگەل کافران ئەوەیە بەدەم رازیان بکەن نەك بەدڵ و کردەو! ئەمە وتەی ابن عباسە (رضی الله عنه)
کەواتە: نابێ خۆشەویستی‌و پشتگیریمان هەبێت بۆ کافران ئەگەرنا کافر دەبین و هیچ مافێکمان بەسەر خواوە نامێنێ !
جائێستا دیمە خزمەت حوکمی گشتی ئیستا تێی دەگەین و روون دەبیتەوە ان شاء الله

بیشتر بخوانیدپۆجی پشمه‌رگه‌ و هاوشێوه‌كانی كافرن ئایا ئیوه‌ له‌ خۆتانه‌وه‌ كافرتان كردوه‌ یان به‌لگه‌تان پیه‌ ؟

« فاحشه هاي سياسي » و جوجه روشنفكران به اصطلاح آزاديخواه پلاستيکى و مرتد كورد

 « فاحشه هاي سياسي » و جوجه روشنفكران  به اصطلاح آزاديخواه پلاستيکى و مرتد  كورد 

به قلم : احسان هورامی  و کارزان شکاک

صنف روشنفکرنمايان مسلح و غير مسلح سكولارو به اصطلاح هنرمند و اهل ادب و سياست كوردستاني سه چهار دهه اخير،  پديده جالبى است که مطالعه روحيات و خلقيات و مشغله هايش براى کسى که وقت و حوصله اش را داشته باشد خالى از لطف نيست. نزد اينها خود بزرگ بينى و خود محور پندارى که شايد يک عارضه حرفه اى اين صنف در همه جاست، به يک آفت ژنتيکى تمام عيار بدل شده است. کمتر کسى چون صنف روشنفکرنمايان سكولارو به اصطلاح هنرمند و اديب دوره اخير در ارزيابى اندازه و ارج و قرب و جايگاه اجتماعى خويش اينچنين به بيراهه رفته است. پسقراولان جامعه و جامانده هاى تاريخ معاصر، مدام خود را ناجيان و راهنمايان آن انگاشته اند. بيمايگى و لکنت انديشه با هنر و ادبيات عوضى گرفته شده. کمتر قشرى اينچنين واپسگرا و دست و پا چلفتى چنين رسالتى براى ارشاد و هدايت براى خود قائل بوده است. کمتر جماعتى اينچنين فراموش شده و در حاشيه رها شده، چنين خود را مرکز عالم پنداشته اند. کمتر فرقه اى اينچنين اسير افكار پوچ سكولاريستي گذشته، چنين سهمى از آينده ي مسلمين شريعت گرا را حق خود دانسته است.

اين صنف، اين فرقه، يک پديده ي سكولاريستي و ارتدادي ، واگير ،كفر زده، تمدن ستيز، گذشته ي خيالي  پرست، بي بند وبار ، ضد قانون شريعت و حيز مسلک و فاحشه مآب است. سنتى است که فقط به اعتبار اختناق سكولاريستي  و سوسياليستي  و بسته بودن چشم و دست و دهان مردم و اهانت به  شعور در كوردستان تا امروز دوام آورده است. ميگويم فرقه و صنف، چون اگرچه قطعا همه را نبايد به يک چوب راند و لابد ميتوان معدودى از شاعران و نويسندگان را خارج اين دايره بشمار آورد، اما افق و نگرش چندش آور اين فرقه ي ارتدادي و سكولاريستي  است که با بهره گيري از رسانه هاي مختلف ماهواره اي و انجمنهاي مختلف فرهنگي به باصطلاح محيط ادبى كوردستان حاکم است.

توهینهای اخیر  چته هاي مرتد سكولاريست به قرآن و رسول الله صلی الله علیه وسلم  به بهانه ی بچه گانه ی حمله ی سکولاریستهای کافر و مرتد ترکیه (عضو ناتو) به مزدوران حزب کارگران اوجالان در عفرین طی معامله ی آمریکا با ناتو و روسیه ،  يکبار ديگر ما را به سياحت اين دنياى کج و کوله ي ديكتاتوري سكولاريستي  و خودفريبى و عقب ماندگى  مرتدين سكولاريست مي برد.

دعواى زرگري سكولاريستهاي مرتد  و حكومتهاي حاكم بر كوردها  بر سر تقسيم قدرت و سهيم شدن در چپاول كردن كوردها به شکلى نمونه وار جوهر کشمکش کل اين قشر را نيز با ارتجاع سياسى در كشورهاي حاكم بر كوردها را در خود فشرده کرده و معنى مي کند. دعوا، آنطور که خودشان مي گويند ، سر  سهيم شدن در چپاول كوردها ستمديده و مظلوم است و سكولاريستها در اين چپاول و سركوب كوردها همچون لاشخورها خواهان سهمي هستند . اينها به صراحت اعلام مي كنند كه اگر سهم ما را ندهيد راه را براي اسلامگراهاي شريعت گرا باز مي كنيم و اگر آنها جاي ما را بگيرند تمام دنيا نمي تواند آنها را با چيزي كه ما به آن قانع هستيم راضي نموده و يا از بين ببرند . 

بیشتر بخوانید« فاحشه هاي سياسي » و جوجه روشنفكران به اصطلاح آزاديخواه پلاستيکى و مرتد كورد

مزدوران سکولار و مرتد حزب دمکرات کوردستان ایران و تکرار سناریوی کورد فروشی و حراج کردن خون کوردها و موضع کوردهای مسلمان

مزدوران سکولار و مرتد حزب دمکرات کوردستان ایران و تکرار سناریوی کورد فروشی و حراج کردن خون کوردها و موضع کوردهای مسلمان

نوسینده: کوردو موکریانی

به دنبال انهدام جمهوری نمایشی مهاباد توسط استالین – رضاخان و فروش آن در برابر چاههای نفت به حکومت سکولار پهلوی سطح رشد و تنزل کوردهای سکولار م زدور ایران به سطح اختلاف میان روابط ایران و ترکیه و عراق بستگی پیدا کرده است . در زمان قاسملو روابط بین حزب دمکرات کردستان با حزب بعث عراق به سطح همکاری رسید.

اما در سال ۲۰۰۶ این حزب به دو قسمت عمده (مصطفی هجری و عبدالله حسن زاده) و چندین شاخه ی متفرق و ریزشی تقسیم شد . البته در کنار اینها حزب کومله هم به چندین حزب جداگانه تقسیم شد . بخشی از این احزب با رقبای هم حزبی سابق خود متحد شدند و هر کدام به یکی از احزاب بارزانی ( دست نشانده ی ناتو از کانال ترکیه) و طالبانی ( دست نشانده ایران) وابسته شدند و به اصطلاح حقوق بگیر آنها شده اند .

جناح حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) با جناح مهتدی در مسیر سیاستهای ناتو از کانال بارزانی نوکر ترکیه قرار گرفتند . یعنی این طیف نوکر کسی شده اند که خودش نوکر ترکیه و ترکیه هم نوکر ناتو به شمار می رود . یعنی نوکرِ نوکرِ نوکرِ ناتو شده اند .

حالا که آمریکا از برجام خارج شده است و فشارهای اقتصادی ومضاعفی قرار است بر ایران تحمیل شود ، تشدید درگیریهای این مزدوران هم به صورت سیستماتیک در اختیار همین سناریو و پروسه قرار گرفته است . این اقدامات انتحاری  مقدمه ی نشست رسمی اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون سکولاریستهای کُرد با مقام‌های آمریکایی است .

در این صورت واضح و روشن است که درگیریهای مسلحانه ی سگمرگها در شامگاه هجدهم خرداد ١٣٩٧ در “سیاه‌کوه” در منطقه “اشنویه”  و سروآباد کردستان با حکومت شیعه مذهب ایران و پاسداران سنی مذهب محلی و بومی  نه تنها خدمتی به ملت مسلمان کورد نبوده و نخواهد بود بلکه تکرار خیانتهای آشکار  سگمرگها و قربانی کردن کوردها در مسیر اهداف دشمنان سکولار جهانی و طاغوتهای منطقه ای است که در نهایت کل سودش به جیب اربابان خارجی آنها خواهد رفت .

در این میان اهل سنت باید متوجه باشند که جنگی بین یک مرتد سکولار و خائن به کوردها با یک حکومت شیعه مذهبی رخ داده است که بسیاری از اهل سنت هم با این حکومت شیعه مذهب بر علیه این مرتدین سکولار به صورت مسلحانه متحد شده اند . دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان به ما یاد می دهد که در جنگ هر فرقه ای از اهل قبله با مرتدین باید از فرقه ی اهل قبله بر علیه مرتدین حمایت و پشتیبانی شود .

حتی اگر جنگی بین نصرانی های کافر اهل کتاب با مرتدین اتفاق بیافتد باید از نصرانی ها حمایت کرد . این یکی از آموزه های آیات اولیه ی سوره ی روم و دستور صریح قانون شریعت الله در دشمن شناسی و درجه بندی شرعی دشمنان است .

 

دارودسته ی فتاحی و خانه ی عنکبوتی و استفاده ی ابزاری و دروغین از نام القاعده

 دارودسته ی فتاحی و خانه ی عنکبوتی  و استفاده ی ابزاری و دروغین از نام القاعده

به قلم: ابوخالد کوردستانی

اخیرا ابوانس المصری یکی از شرعیان جماعت حراس الدین (القاعده ی سوریه) جماعت جولانی را حامیان ارتش سکولار و کافر ترکیه و منافق و دنیا طلب و عاقبت آنان را ترور توسط ارتش ترکیه و زباله دان تاریخ و سپس جهنم دانست.

شرعی القاعده ی سوریه این را در مورد گروهک جولانی گفت که دارودسته ی چند نفره ی فتاحی هم جزئی بسیار ناچیز از اینهاست . اینها مناصرین جولانی هستند که جولانی خودش«عملا» با خیانت به مسلمین در حال جنگ فی سبیل ناتو از کانال ترکیه است ، اما دارودسته ی فتاحی با آنکه به جولانی بیعت داده اند و یکی از سربازان این شخص هستند اما به دروغ و با مکر و فریب سعی دارند به مخاطبین جاهل خود بفهمانند که اینها با القاعده هستند .

اینها یکی از سربازان جولانی شده اند که غیر مستقیم فی سبیل ناتو در حال جنگ است. جولانی که کارش با خیانت به دوله و اعلان برائت از آن و جنگ و کشت و کشتار با آن  و فریب رهبر فعلی القاعده ایمن الظواهری و شکستن بعیت با او هم شروع شد . مناصرین فریب خورده ی جولانی و دارودسته ی فتاحی این خیانت آشکار را چنین تأویل کردند که : جولانی همان القاعده است  فقط بخاطر مصلحت جلوی کفار بیعتش را شکانده است…

اما امیر القاعده؛ ایمن الظواهری-هداه الله- آمد و گفت؛ جولانی حق چنین کاری با ما نداشت و دچار گناه شده است و… به دنبال این جولانی بزرگان القاعده در شام را دستیگر کرد و گفت سیاست و عقیده ی ما با القاعده جداست…  کمی بعد از این جولانی شروع کرد به ترور بعضی از افراد القاعده و……

القاعده به دنبال این اتفاقات جماعتی را تشکیل داد به اسم “حراس الدین”  اما همین مناصرین جاهل و دروغگوی جولانی چون دارودسته ی فتاحی که سنگ القاعده را به سینه می زدند باز بخاطر جولانی حراس را قبول نکردند، و بد تر از آن اینکه جولانی به صراحت با جماعت القاعده در شام جنگ می کند و همین دارودسته ی فتاحی هم درکنار جولانی مانده اند و شاهد کشتار القاعده هستند .

زمانی که دارودسته ی فتاحی را می بینیم که اخبار القاعده را نشر می دهند بیشتر از هر زمانی از آنها بیزاری تولید می شود، بدون شک اینها برای خودشان خانه ی عنکبوتی و توهماتی به نام جهاد و دفاع از امت و قانون شریعت الله و… فراهم کرده اند که «عمل» آنها در مسیر خدمت به کفار سکولار جهانی و بخصوص خدمتی صادقانه به «ناتو» از کانال حکومت سکولار و طاغوتی ترکیه است .

جوانان  اهل سنت ایران لازم است بیدار شود و حق ندارد سرنوشت دنیا و قیامت خود را به دست کسانی چون فتاحی بسپارد که در راه اهداف ناتو خدمت می کند یا در اختیار باسامی و جبهه ی خیالیش قرار دهد که در راه اهداف آمریکا و آل سعود قدم بر می دارد که هر آن احتمال فروش و معامله ی اینها توسط اربابانشان می رود . چون اینها هم تاریخ مصرف مشخصی دارند .

مسیر اصلاح دوله تنها خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به اهل سنت

مسیر اصلاح دوله تنها خلاص شدن از اشتباهات نجدیت و بازگشت به اهل سنت

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

اخیرا و در رسانه های وابسته به مناصرین تند رو دوله نسبت به جناح اصلاح طلبی از مناصرین که سعی دارد اشتباهات رایج در میان دوله را  به منهج اهل سنت نزدیک کند درگیریهای لفظی شدیدی رخ داده است .

جناح تند رو با تکفیر طرف مقابل با لفظ «منافق» سوالاتی را با این مضمون مطرح کرده که :« با امثال ابن صلاح و ابن جوزی دارد به اعتقاد ائمه نجد می تازد ! نفهمیدی که آراء دولت اسلامی ضد تصوف و همسو با اهل توحید و نجد است؟

آقای منافق سوال واضح می پرسم جواب بده تا همه تو را بشناسند:

۱- دولت اسلامی شفاعت خواهی از قبر و دعا نزد قبر را شرک اکبر می داند ، در شرک اکبر هم عذر ی به جز اکراه قائل نیست، آیا منهج دولت اسلامی را قبول داری یا خیر؟

۲- دولت اسلامی برای آراء علمای نجدیه احترام قائل است و منهج علمای نجد را حق می داند آیا این منهج را قبول داری یا خیر؟

۳- دولت اسلامی شیعه اثنی عشری را روافض می داند و روافض را مرتد می داند. عوام و خواص هم ندارد علی تعیین مرتد می داند. آیا منهج دولت اسلامی را قبول داری یا نه؟

تقیه را بزار کنار جواب  صریح بده و با اسم دولت اسلامی بازی نکن منافق کثیف. همه منتظر هستند»

ادبیات کاملا مشخص است که متعلق به انسانی نامتعادل و نامیزان است که تنها یک شخص واحدی را مخاطب قرار نداده است بلکه در واقع منهج اهل سنت و تمام مسلمین اهل سنت را ابتدا مورد هدف تکفیر قرار داده و بعد به سراغ شیعیان رفته است . چرا؟  چون:

  • در همان سوال اولش برای بالاتر از ۹۵ درصد از اهل سنت دنیا که با عذرهائی شرعی و با تأویلاتی از منابع شرعی نزد قبور دعا هائی می کنند هیچ عذری غیر از اکراه قائل نشده و مستقیما همه را تکفیر کرده است . این منهج «نجدیت»ی است که با آل سعود متولد شده و هیچ ربطی به منهج اهل سنت ندارد .
  • در سوال دوم هم بدون اشاره به منهج اهل سنت مستقیما رفته اند سراغ منهج «نجدیت» . یعنی تقلید محض و کورکورانه از تفسیر و تأویل علمائی که با آل سعود متولد شده اند .
  • در آخرین سوال هم رفته سراغ تکفیر علی تعیین تمام شیعیان ۱۲ امامی و صدور حکم ارتداد آنها ، آنهم بدون گذراندن آنها از ۴ فیلتر اصلی مورد پذیرش اهل سنت که عبارتند از : ۱- اثبات جرم ۲- تأئید جرم توسط الله و رسولش ۳- شروط تکفیر ۴- موانع تکفیر . در واقع در این بند هم به صراحت منهج اهل سنت را رد نموده و کورکورانه چسبیده اند به مراجع تقلید «نجدی»خاص خودشان .

ما به صراحت در همین چند سوالی که مطرح شده می توانیم به انحراف این اشخاص از منهج اهل سنت در مسأله ی عذرهای شرعی که قانون شریعت الله برای مسلمین قائل شده ، و مراحلی که برای تکفیر یک مسلمان اهل قبله نزد اهل سنت رایج است پی ببریم  .

باید با تأئید سوال دوم این افراد گفت: منهج این اشخاص در این مسائل و تعریف از اصطلاحات دیگری چون «مشرکین» و «اهل بدعت» «نجدیت» است نه «اهل سنت» . و عزیزانی که قصد اصلاحات در دوله را دارند ابتدا باید از دایره ی تنگ «نجدیت» خارج شده و دوباره وارد دایره ی وسیع اهل سنت شوند .

 

دانلود رایگان کتاب : غلو دروازه انحراف در دین

غلو دروازه انحراف در دین

نویسنده: مجاهد دین

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣١﴾ [آل عمران: ۳۱]

«بگو: اگر الله را دوست می‌دارید، پس از من پیروی کنید، تا الله شما را دوست بدارد، و گناهان‌تان را برایتان بیامرزد، و الله‌امرزندۀ مهربان است».

و هرکس در اقوال و افعالش با پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفت کند و از حدود خداوند تجاوز نماید، به‌اندازۀ تجاوز و مخالفتش، از صراط مستقیم منحرف گشته و در خطر افتادن در دام شیطان واقع شده است. و برای شیطان فرقی نمی‌کند که انسان را از طریق غلو و افراط گمراه کند یا از طریق جفا و تفریط و هرکس هر زمینه‌ای بیشتر در او وجود داشته باشد شیطان از همان در بر او وارد می‌شود.

همواره در طول تاریخ بشریت، دو پدیدۀ افراط و تفریط در بین مردم وجود داشته است و یکی از وظایفی که پیامبران بخاطر آن مبعوث می‌شدند، اصلاح عقیده و اعمال مردم و پالایش آنان از افراط و تفریط بوده است.

در این کتاب به طور مختصر دربارۀ افراط و تفریط و غلو در دین صحبت می‌کنیم چراکه با شناختن افراط و تفریط، بهتر می‌توانیم اهل سنّت و جماعت که وسط و اهل اعتدال هستند را بشناسیم. و غلو و زیاده‌روی در هرچیزی مذموم و ناپسند است، مثلاً باران که رحمت خداوند است اگر بیش از اندازه ببارد تبدیل به سیل شده و خسارات بجا می‌گذارد. نسیم خنکی که در تابستان می وزد اگر بیش از اندازه شدید شود تبدیل به طوفانی نابود کننده خواهد شد. در هر چیزی افراط و تفریط شود موجب ضرر و زیان خواهد شد و یکی از انواع غلوها، غلو در دین است که باعث ضررمند شدن در دنیا و آخرت می‌شود. خداوند متعال همۀ ما را از غلو و افراط و تفریط در همۀ امور، محفوظ بدارد. آمین.

از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که این کتاب را از صمیم اخلاص از این حقیر بپذیرد و آن را شمعی در تاریکی‌های غلو، قدمی برای اصلاح انحرافات، خیزشی برای اتحاد مسلمانان، نوری برای تاریکی‌های قبر و قیامت و برهانی برای مشتاقان و یاوران حقیقی دین اسلام قرار دهد. اگر آنچه در این کتاب آمده است صواب بود پس از الله و رسولش بوده و اگر در آنچه گفتم خطا بود پس از من و شیطان بوده و از همۀ برادران و خواهران دینی‌ام مخصوصاً از اهل علمی که این کتاب را مطالعه می‌کنند، تقاضا دارم که نقطه‌نظرات خود نسبت به کتاب را از باب مناصحه، به این حقیر ارسال نمایند.

.

دانلود کتاب :

غلو دروازه انحراف در دین.ج ۱

غلو دروازه انحراف در دین.ج ۲