اصولاً چگونه می شود با کسانی که می بایستی آن ها را نابود کرد متحد شد

dinesekolarism

اصولاً چگونه می شود با کسانی که می بایستی آن ها را نابود کرد متحد شد

در ابتدا با در پیش گرفتن و تقویت صحیح سیاست اولویت های دینی و مشخص نمودن این اولویت ها باید با تمامی تفاسیر مذهبی متحد شده و جبهه ی واحد اسلامی را تشکیل داده و با در نظر گرفتن همان اولویت هایی که روشن و مشخص شده است چگونگی نابود ساختن باورهای التقاطی شرک آلود این گونه مذاهب و تفاسیر در عین حفاظت و حراست از وحدت عمومی مسلمین تعیین و در پیش گرفته شود.

در مورد دشمنان نیز باید دشمنان دور و نزدیک مشخص شوند و آن ها را نیز در اولویت های مشخص جهت نابودی قرار داد هرگز نباید در تمام جبهات و علیه تمام دشمنان جنگید بلکه باید با دسته بندی دشمنان با اتمام جبهه ای با برنامه و هماهنگ و با دقت جبهه دوم علیه دشمن دورتر و به همین ترتیب دورتر و دورتر و دورتر را در پیش گرفت.

هم چنین با بهره گیری از تاکتیک انهدام ظالمین توسط ظالمین خود را از ثمرات عظیم آن بهره مند سازیم به عنوان مثال ما با تضعیف پایگاه مردمی سکولارهای مرتد چه در داخل و چه در خارج باید در نابودی اردوگاه های سکولارهای مرتد دمکرات و کمونیست در خاک های عراق و ترکیه اقدام کنیم که این عمل بهتر است به دست کفار معاهد یا غیر معاهد اما مزدور یا… صورت پذیرد. هم چنان که دمکرات حزب کومله را جهت انهدام اسلام تقویت و پشتیبانی نمود اما کنترلش از دستش در رفت و دیگران به عنوان آفتی علیه خودش ازش استفاده کردند.

مسئله ی دیگر در برخورد با مرتدین، اتحاد و بهره گیری از برادران مسلمان و مجاهدمان در سرزمین های محل اقامت مرتدین جهت انهدام مرتدین است.

و راه های متعدد و پیچیده ی دیگری که شورای اولی الامر طراح و مجری صحیح آن می باشد. راه های پیمان بستن با دشمنان دور علیه دشمنان نزدیک، حد و حدود آن، مدت آن و… را شورای متخصص اولی الامر بر عهده دارد.

ذکر نمونه هایی از سنت … .

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *