سکولاریستهای مرتد کردستان : از خود بافتن و به نام مردم صحبت کردن

kofare.kord

سکولاریستهای مرتد کردستان : از خود بافتن و به نام مردم صحبت کردن

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

از مشهورترین تاکتیک های سکولارهای مخرب دین: غوغا سالاری، دروغبانی و با پشتیبانی تبلیغاتی ،خود را به عنوان نماینده و رهبر، بر مردم مسلمان تحمیل کردن است.

در حالی که هم خود آن ها می دانند و هم آگاهان به دین و اکثریت قریب به اتفاق مردمان مسلمان منطقه نیز به این نکته ایمان و یقین دارند که هیچ کدام از سکولارهای دمکرات یا کمونیست، مدافع دین و اجرا شدن قانون و حکم خدا و خواست حقیقی مردم نیستند بلکه هر کدام دارای مرامنامه، قانون و حکم جداگانه و ویژه ای هستند که علناً در برابر قانون و حکم خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم اعلام وجود نموده اند و هدف نهایی آن ها تشکیل جامعه ای سوسیالیستی (شبیه حزب دمکرات و…) یا کمونیستی (چون کومله، پیکار و…) یا ترکیبی از دمکراسی بورژوائی و هواها و امیال خودشان به اضافه بس مانده هاي  كمونيست كلاسيك (مانند احزاب منشعب  از تفكرات   وابسكرايانه اوجلان ) می باشد و هرگز روزی شنیده نشده است و نیز شنیده نخواهد شد که آن ها از عملی شدن قانون خدا و رسولش صلی الله وعلیه وسلم و تشکیل جامعه ای اسلامی دفاع نمایند. پس خواست آن ها با خواست مسلمانان فرق می کند. آن ها صاحب حکم و قانونی متمایز و جداگانه ای هستند و مسلمانان نیز صاحب قانون و حکم جداگانه ای اند.

ممکن است که همه ی این سکولارها بچه مسلمان بوده باشند و یا این که جهت عوام فریبی و تشریفات از آیات قرآن هم در ابتدای تبلیغاتشان استفاده کنند. این مهم نیست، مهم اساسنامه و مرامنامه ایست که بر اساس آن به فعالیت می پردازند. این ها به هر اندازه که از آیات و قرآن استفاده می کنند به همان اندازه به قدرت دین در میان مردم پی برده اند و به همان اندازه هم در لاک منافقی گری خود فرو رفته اند و به هر اندازه ای که قدرت نظامی و دفاعی مسلمانان بالاتر رود این ها بیشتر در لاک منافقی گری خود فرو رفته و بیشتر می خواهند خود را مسلمان نشان دهند. این قانونی عادی و طبیعی است که در طول تاریخ به اجرا در آمده و تا قیامت نیز همین قانون حاکم است چون تا قیامت هم چنان که کافر آشکار و مسلمان وجود دارند منافقین نیز وجود خواهند داشت.

به هر حال، این سکولارهای دروغگو در حالی که تنها در جزء بسیار کوچکی از خاک مکریان آن هم در میان تعداد اندکی از مردم که شیفته و دلباخته ی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شده بودند و مسکو قبله گاه آنان گردیده بود، توانستند حزبی طبق خواست شوروی ها درست کرده و با سوء استفاده از ظلم هایی که توسط سکولارهای ترک عرب و فارس بر مردم می شد و خواست مردم آزاده و مسلمان منطقه جهت رهایی از فشار آن همه بیداد اینان توانستند طرفدارانی از بچه مسلمانان فریب خورده ی ناآگاه برای خود تهیه کرده  و با زور و ارعاب بر اکثریت مردم مسلمان بی دفاع خود را تحمیل کنند. این امر طبیعی بود که نتوانند پایگاه مردمی برای خود تهیه کنند. و طبیعی تر این بود که در کردستان اردلان و هورامان کسی به پشتیبانی این ها نرود.

با وجود این و شهادت کلیه مدارک و اسناد آن دوره از تاریخ، انگارمرتدين در گوش گاو خوابیده اند وخيال مي كنند مردم همان مردمان بی سواد شصت، هفتاد سال پیش اند و این همه رسانه و کتاب و سطح علمی مردم و جامعه هم کشک، در کمال بی حیایی و بی شرمی بدین شیوه خود را معرفی نموده و قصد تحمیل خود بر مردم را داشته اند.

۱- رادیو حزب شیطانی دمکرات در تاریخ ۲۷/۳/۶۶ در سالگرد اعطای این رادیو از طرف حزب سکولاریست بعث چنین بی ادبانه و وقیحانه می خواهد خود را بر مردم مسلمان منطقه تحمیل کند که:

« رادیو صدای کردستان ایران ( ! ! ؟ ) پخش کننده ی نظرگاه های حزب دمکرات کردستان ایران است وسیاست های این حزب را به آگاهی توده های مردم می رساند از این رو صدای کردستان ایران خواست ( ! ! ! ) و نظر( ! ! ! ) توده های مردم کردستان( ! ! ! )  را پخش می نماید و از خواسته های مشروع آن ها( ! ! ! ) دفاع می نماید و در مقابل دشمان شان( ! ! ! ) می ایستد».

حالا خوب مرتدین سکولار را بررسی کنید و بدانید از چه مقوله هایی به چه نتیجه گری هایی جهت فریب مردم خام و ناآگاه از حکم خدا استفاده می کنند. ببینید چگونه می خواهند با حکم و برنامه و مرامنامه ی کاملاً غیر اسلامی و ضد دینی خود از خواسته ها و نظرهای مردم مسلمان کردستان که همان اجرای دین خداست دفاع کنند البته زیاد تعجب نکنید این اولین بار نیست که به خاطر جهالت مردم نسبت به احکام و قوانین دین اسلام و عقاید اسلامی خود، شیطان می خواهد از دین آن ها دفاع کرده و با وعده و وعیدهایش وکیل مدافعشان گردد.

این جنایت فاحش و آشکار نتیجه ی اسبابی است که خود مردم جهت فساد و تباهی خود فراهم نمودند و مرتدین بومی و کفار غیر بومی و عالمی با استفاده از همان اسباب ادعای رهایی بخشی و دفاع از حقوق مشروع آن ها را نموده اند. « إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بأنفسهم».

 

باز همین رادیوی حزب شیطانی مرتدان دمکرات در کمال بی شرمی و مردم فریبی در تاریخ ۲۱/۷/۶۶ می پراند:

«آیا رژیم هنوز نمی داند که حزب دمکرات یعنی مردم».

سکولارهای مرتد مارکسیست لنینیستی کومله نیز مدعی اند که پس از سال ها تلاش توانسته اند تمام کارگران و زحمتکشان کردستان را کمونیست بار بیاورند. به عنوان نمونه در تاریخ ۲۶/۱۱/۶۶ رادیو حزب شیطانی کومله در جوسازی و دروغ پراکنی خود می گوید:

« اگر امروز اظهار ایده ی رهایی بخش کمونیست ( ! ! ! ) در میان توده های زحمت کش انقلابی کردستان تحقق یافته ( ! ! ! ) و به واقعیت اجتماعی ( ! ! ! ) بدل گشته است این دستاورد اساسی و مهم ۱۸ سال مبارزه ی بی وقفه ی کومله می باشد … ».

همه ی ما از این دروغ های آشکار زیاد شنیده ایم ما تاریخ تأسیس این حزب مرتد را می دانیم و نیز می دانیم که در جا افتادن اصول کمونیسم از ماتریالیزم دیالکتیک آن گرفته تا عشق آزاد و نسبیت اخلاق آن و دیگر اصول فاسد جا افتاده در این عقیده و دین کهنه و پوسیده چقدر جامعه از آن ناآگاه و بیگانه بود.

به اندازه ای این دروغگوهای رنگارنگ از عقاید دینی مردم می ترسیدند که غیر از مسائل اقتصادی جرئت گفتن دیگر اصول فاسد مارکسیسم را نداشتند چه رسد به این که جامعه آن اصول را پذیرفته باشد. و تنها نخبگان دینی از عمق فاسد و مقاصد شوم آن با خبر بودند به همراه عده ای از افرادی که از صف مرتدین جدا شده و به اسلام برگشته بودند.

البته از این دروغ هاى جاهل فریب زیاد شنیده ایم و قطعاً در آینده هم به صورت موزیانه تر و منافقانه تری ابراز خواهند شد. همین رادیوی جاهل فریب مرتد جمع کن کومله در تاریخ ۹/۴/۶۶ می گوید:

«اگر امروز آرمان های کمونیستی در کردستان در اعماق قلوب کارگران و زحمتکشان یک واقعیت اجتماعی( ! ! ! ) و انکار ناپذیر ( ! ! ! ) است. صدای انقلاب ایران به جایگاه خود در این مبارزه و وظیفه ی خود در هر چه گسترده تر کردن این دستاورد تاریخی و طبقاتی واقف است… ».

 

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *