سکولاریسم و جایگاه آن در دین و در میان مردم مسلمان کردستان و منطقه

madkhaliiy

سکولاریسم و جایگاه آن در دین و در میان مردم مسلمان کردستان و منطقه

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

زمانی که اندک اندک علمای دین فاسد شدند و در اختیار حکام ظالم قرار گرفتند دیکتاتوری وحشتناکی را به وجود آوردند که در آن صدای علمای مخلص متعهد و ستمدیدگان سرگردان را در نطفه خفه نمودند و در جامعه برای خود طبقات مادی و معنوی ویژه ای را که در ساسانیان و مسیحیت و دیگر ادیان متروک وجود داشت زنده گرداندند. در این میان مردمان ستمدیده آرام آرام از آن ها فاصله گرفتند تا در نهایت بعضی از آن ها توانستند با هدایت الهی و سپس راهنمایی علمای صادق مردمی دوباره به اصل دین برگردند. اما عده ی کثیری از آن ها به اهل بدعت و یا اهل رده و مرتدین پیوسته و فریب تبلیغات مزدورانه ی آنان را خورده و با دست خود در دنیا و آخرت خود را بدبخت و بیچاره نمودند.

این جریان و فرمول شوم تا زمان تشکیل جامعه ای اسلامی مطابق قرآن و سنت صحیح بر فهم سلف صالح ادامه خواهد داشت در نتیجه عصر ما نیز از این جریان شوم بی نصیب نمانده و موج پلید آن به صورتی فجیع چهره ی پلیدش را نمایان ساخته است. با این تفاوت که این موج منحرف فاسد در گذشته در قالب غلات شیعه ، مزدکیت ، مانویت ، زرتشتی گری و… به صحنه می آمد و امروزه در قالب کثیف سکولاریسم. اما در هر صورت هدف همه یکی است و آن هم مبارزه و جنگ با اجرایی شدن احکام و قوانین اسلام در جامعه.

سکولاریسم ملت کرد را عقیم کرد و تمام زحماتش را بر باد داد ملت کرد هرگز از لحاظ اسلحه بر دشمنانش برتری نداشته بلکه برتریش در فرهنگ و ایمانش نهفته بود که سکولاریسم با هدف قرار دادن آن ایمان مردم و فرهنگ پویایشان را کشت و آن را قربانی اهداف شیطانی دشمنانش نمود. در این وضعیت کرد با چیزی به جنگ دشمنانش رفت که دشمنانش هزاران بار از وی بهتر و برتر بودند. و نتیجه هممشخص و معلوم.

زمانی که جنایتکاران سکولار ترکیه به رهبری آتاتورک حیله گر انسانیت ستیز از یک طرف و عرب های سکولار سوریه و عراق از دیگر سو به همراه سکولارهای سرا پا خدعه و غدر و خیانت پهلوی در تهران دین جدیدشان اعلام نمودند، کردهای فریب خورده هم به جای مخالفت با آن ها در عوض مخلصانه دین و آیین شان را پذیرفته و سکولاریسم را به عنوان دین جدیدی با قوانین و احکام خاصش به کرد شناسانده و تحمیلش کردند.

و تمام معادلات را بدین شکل مرموز بر ضد کردهای اهل سنت تغییر دادند در این جا دیگر جنگ میان چند عقیده ی متمایز نبود بلکه جنگ و جدالی بود میان ترک ها ، فارس ها ، عرب ها و کردهای سکولار همگی سکولارهایی بودند که هیچ اعتقادی به اجرایی شدن احکام و قوانین الله در زمین نداشتند و هر کدام سعی داشت به هر شیوه ی ممکن بر نژاد خاص چیره شده و احکامش را پیاده کند و حاضر هم نبود که یکی از رمه هایش را به دیگری بدهد و چنان چه بر رمه های دیگری چیره می شدند ، هرگز هم حاضر نبوده اند که آن را پس دهند. کردهای سکولار با ترک های سکولار و فارس های سکولار و عرب های سکولار همگی دست به دست هم داده و تاریخ سیاه و سراسر خشونت خون آلودی را رقم زده اند که هم چون لکه ی ننگی بر چهره ی پلید گذشته و حال شان ابراز وجود می نماید.

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *