براي خؤشه ويستم . . . . خوشکی به ریزم دژ به سیکولاریسم که میك غیره ت بده به خؤت

براي خؤشه ويستم . . . . خوشکی به ریزم دژ به سیکولاریسم که میك غیره ت بده به خؤت

ئه گه ر باوه رت وایه که برایانت له سه ر به رنامه و په یره وی ئيسلامی راسته قینه ن. .

ئه گه ر باوه رت وایه ته نها جیهاد و گیان به خت کردن و ماندو بون و ترس ئيسلاممان بؤ ده گیریته وه و عیززه ت و سه ر به رزی بؤ موسولمانان فه راهه م ده کات. .

ئه گه ر باوه رت وایه سیکولاریسم (عه لمانیتی) بئ دین و ئيزیدی و زؤل و نؤکه ری بیگانه دژی خواکه ت و شه ریعه ت و ئيسلامه که ت و میله ته خؤشی نه دیوه که تن. .

ئه گه ر باوه رت وایه که تؤ کاریکیت پئ بکریت بؤ سه ر خستنی دینه که ت و ئه نجامی نه ده یت له قیامه ت لئ پرسینه وه ت له گه ل ده کریت. .
ئه گه ر ریگای هیجره تت له ”دار الکفر” ه وه لئ به ستراوه و ناتوانیت بگه یته خاکی ”دار الإسلام” . ..

من لیره وه پیت ده لیم که میك غیره ت بده به خؤت و له بواری راگه یاندن و بلآو کردنه وه کار بکه و مه وه سته به پئ ی توانا، با هه ر هه موومان پیکه وه راستیه کان بگه یه نینه زؤرترین خوینه ر ، تا که سوکار و هاو زمان و میله ته که مان له ژیر چه واشه کاری میدیای کافراندا درؤ و کوفریان لئ نه بیته راستی و ئيسلام و چیدی له وه زیاتر به هه لدیریاندا نه به ن و به خؤ بینه وه . .
نیت و مه به ستت پاك بکه وه بؤ اللـه تعالی و هیچیك پیویست به ترس ناکات، له بیری ئه وه شدا ببه که براکانت له فرؤکه کانی ئه مریکاو هاو په یمانان و، له زؤری سه ربازانی دوژمن به هه رچوارده ورياندا ناترسن و خوای گه وره ش رؤژانه سه رکه وتنی خؤیان بؤ ده نیریت.

هیچ پیویستیش به ده سته و سانی ناکات ، گه ر خؤت توانای نوسینت نیه و نازانی هه واله کان له کوئ و له کئ وه ر بگریت، ئه وه له لایه ن ئيمه وه ئازاد و ریگه پئ دراوی بؤ له به ر گرتنه وه و دوباره پؤستکردنه وه ی هه وال و زانیاریه کانی ئه م په یجه .

به هیوای ده ست به کار بون

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *