نــامــه يـــه كــى كــراوه بـــؤ هه مو به ناو ئیسلامیه کانی کوردستان و …

 نــامــه يـــه كــى كــراوه بـــؤ هه مو به ناو ئیسلامیه کانی کوردستان و …

۱ – به ناو ســه لــه فیـــه کــانــی کوردســتان.
۲ – حیــزبــه به ناو ئيســلامیه کانی کوردســتان.
۳ – مــه لا چلکـــاو خـؤره کـانــی ده ســه لآت.
۴ – هه مــو کــه ســیك که سیکولار(عه لمــانی) به باشـتــر ده زانیــت تائيـمـــه.
پرســیار :
له چی قاموسیکدا هاتوه کافرانی شوینکه وتوی شه یطان هینده پیاوی چاك بن موچه ی مانگانه ی قورئان خویندن و بانگ دان و وتاردان بؤ موسولمان ببرنه وه و لئ ی رازی بن و مؤله ت و بودجه ی که نالی ئاسمانی پئ بده ن بؤ بره ودان به بانگه وازی ته وحید؟!

قال تعالی : (وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن في میلتنا)
پرســیار :

ئایا پیتان وایه کافرانی ئيسته به ریزترو به ره حم ترن و خودی إبلیسی گه وره یان وه حی بؤیان کردوه و ئامؤژگاریانی کردوه که با توند و تیژی به رانبه ر شوینکه وتوانی پیغه مبه ران واز لئ بهینن و خاتریان بگرن بؤ ئه وه ی چونه به هه شتیان بؤ ئاسان ببیته وه ؟!

یان په نا ده گرم به الله پیتان وایه پیغه مبه ران له شیوازی بانگه وازیاندا کیشه هه بوه که بتیان ده شکاند و خه لکیان بؤ دژی کوفر و شیرك په روه رده ده کرد؟!
يان خؤتان له ریبازی پیغه مبه ران لاتان داوه و ته وحیده که تان بؤخه لك هه نگوینه و ژه هری خه ساندنی تیکراوه و شوین وه لی ئه مری گه وره تان ئؤ باما و کؤمه لگه ی جیهانی که وتون، که له واشینتؤن تا کویره گوندیکی کوردستان یه ك دین حوکمرانی ده کات و ئاگایان له بچوکترین روداوی هه مو دنیایه؟!
خؤم جوابتان ده ده مه وه به که لامه که ی الله تعالی که ده فه رمویت :
(بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما ۱۳۸ الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمین أیبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعا ۱۳۹ ) النساء

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *