له کوی خه وارج تان دست ده که ویت ؟

له کوی خه وارج تان دست ده که ویت ؟

 

سبحان الله ئه و خه لکه له چ خه ویکدان ؟! چون و به چ ماده یه ك سر کراون؟! وای لیهاتوه نه ک که نالی ته له فزیون به لکو مندالیکی بیجامه له پی ده توانیت پیاویکی گه وره ی دنیا دیده و عاقل گیج بکات و یاری به عه قلی بکات به و شیوه ی که خوی مه به ستیتی به دوای خویدا رایکیشیت. نازانم بو وامان لیهاتوه!

ئایـا ئه مـه ئومه تی چی ده ورو زه مانیکه که وا ته نها خه وارجه کانی ده توانن باسی سوره ته کان و ئایه ت و فه رموده کانی جیهاد بکه ن و ده ست بده ن به چه که وه له پیناو سه رخستنی شه ریعه تی خوا دژ به یاسا ده ستکرده کانی سیکولاریسم؟!

ئایا ئه مه ئومه تی چی ده ورو زه مانیکه که وا ته نها خه واریجه کانی ده توانن به رامبه ری هه ردو ئيمپراتؤری رؤم و روس بوه ستنه وه و هه موو ئه نجومه نی ئاسایش و ولآتانی زلهیزی کوفری جیهان پلان بؤ له ناوچونیان دابریژن و ئه وانیش له خؤ راگری و له خوا ترسانیاندا گؤره پانی جه نگ چؤل نه که ن و ئه ژنؤ به هه موو دوژمنانی ریبازی ئيسلام دا بده ن؟!

ئایا ئه مه چؤن خه واریجیکن داوای کؤ بونه وه ی هه موو موسولمانانی دنیا ده که ن له ژیر ئالآیه ك و له ژیر فه رمانی ئه میریك و داوای هینانه وه ی عیززه ت و که رامه تی له ده ستچوی ده یان سالی ئومه تی ئيسلام ده که ن و سنوری ده سکردی کافران له سه ر خاکی ئومه تی ئيسلام هه لده گرن و ده لین نابیت ئازادی موسلمان له خاکی ئيسلامدا سنوری له مرؤفه وه بؤ دیاری بکریت؟!
باشه بؤ جگه له خه واریج که س ناویریت بلیت جیهادو گه رانه وه ی شه ریعه تی خوا؟

من خویندومه ته وه

خه وارج باوه ریان به ره جمی زیناکاری هاوسه ر گرتو نه بوه ، ئه ی ئه مان بؤ چی ره جمی ده که ن .

خه واریج هاوه لآن و خه لیفه کانی پیغه مبه ری به ریزیان به کافر ده زانی و کوشتاریان ده کردن ، به لآم ئه مان چی ؟

باشه خؤ خه واریج له کاتی سوری مانگانه ی ئافره تیشدا ده یانگوت گه ر ژن نویژ نه کات کافره و ده بیت بکوژریت به لآم ئه مانه بؤچی وا ناکه ن.
باشه خه وارج ده ستی دزیان له بن باله وه ده قرتاند بؤچی ئه مانه واناکه ن.
خه وارج له سه ر درؤ کردن و زیناو شه راب خواردنه وه خه لکیان به کافر ده زانی ،به لآم ئه مان پاش جئ به جئ کردنی فه رمانی خواو قامچی له پشتدان ، به کابرای عاره قخؤر ده لین که فاره تی گوناحت بیت و خوای گه وره ته وبه شت لئ قبول بکات!

بروام پی بکه ن به چاوی بیلایه ن و زؤر به ئينصافه وه هه موو خه سله ته کانی خه واریجم خوینده وه ، ته نها دانه یه کیشم له موجاهیدیکدا نه بینی!

پاشان بؤم ده رکه وت که وشه ی خه واریج یش وه ك کالآیه کی لئ هاتوه و هه رکه سه و به جؤریك بازاری خؤي پئ گه رم ده کات . به جؤریك هه تا به چاوی خؤمان و به گوئ ی خؤمان له بازاره که ی خودی ئه مریکا و سه رؤک وه زیرانی سوید و فه ره نسا و حه تا له بازاری ئالی سه لول (ئال سعود) و شه یتانپه رسته کانیش کالآی خه واریجمان به دی کرد و گویمان لئ بو !

فاتقوا الله یا عباد اللـه ، غدا تقفون وتسألون أمام الله-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *