باش تئ بگه تو بو دژایه تیم ده که ی و من له پیناو چیدا ده کوژریم

 

باش تئ بگه تو بو دژایه تیم ده که ی و من له پیناو چیدا ده کوژریم

 

ئه ی ئه وکه سه ی ته نها بؤ چرکه ساتیك ژیرانه بیـر ناکه یتــه وه !
عه قل و دیـن و ئاکامی دوارؤژی خـؤت داوه ته ده ست میدیاکان و مه لاکان و به رپرسه کافره سیکولاره کان (عه لمانیه کانی) ده سه لآت و زؤرینه ی خه لك!

هه تا ده توانی دژایه تیم بکه و دلت خؤش بیت که تؤ فرؤکه ی ئه مه ریکاو هاوپهیمانانی سیکولارت هه یه و من رب العالمین بانگم ده کات .

من قورئانه که م له که ناری سه رم دانابو سه ریشم له سوجده ی شه و نویژدا بو به دل و به گیان و به زمان خه ریکی یادی په روه ردگارم بوم تازه ده ستنویژم گرتبو فرؤکه کانی تؤ هاتن و شه هیدیان کردم !

تؤش به بیستنی هه والی کوژرانی (تیروریستیک) فینکیه ك به دلتا هات!
ئایا زانیوته من له پیناوی چیدا ده کوژریم ؟

ئایا وایان تئ گه یاندوی که من وه هابی و سه له فی و شیعه و به عسیم و شوین عه ره ب و فارس که وتوم و به ناحه ق هه رچی کورد بیت ده یکوژم و دژی خاك و زیـد و خزم و که س و برای خؤمم؟!

دوات لئ ده که م باشتر بیر بکه وه ، زؤر زؤر هه له یان تئ گه یاندوی، تکایه خؤشت مه ده له لایه نی بئ ئاگایی!

من موسولمانیکی شوینکه وتوی قورئانم و کوردم ، تیرؤریست نیم خه واریج نیم، به عسـی و عه ره بپه رست و پاشکؤی که س نیم.

به لکو ئامانجی من هینانه وه ی ئه و قورئانه یه که تؤ ده یبینیت بؤ سه ر میزی دادگاکان و پاشان ده مه وئ بتـی یاسای ده سکردی نیو په رله مان له ژیر پئ بنیم و چیدی خه لك به ندایه تی یاسای درؤ نه که ن .

ئایا زانیوته گوئ رایه لی کردن و کار پئ کردنی یاسای ده سکرد له یاساغ کردن و له ئازاد کردن و له سزاداندا بریتیه له هاوه ل بریاردان بؤ په روه ردگار؟
باش تئ بگه من له پیناو چیدا ده کوژریم ، هه رله و پیناوه شدا سه ربازانی کافرو پاسه وانان و سه پینه رانی یاسای ده ستکرد به کافر ده زانم و ده یانکوژم ، بؤ ئه وه ی شه ریعه تی خوای رحمان بهینمه وه .

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *