شه نگال . . عیباده تی بؤ کئ تیدا بکریت ؟ به ندایه تی بؤ اللــه ؟ یـان بؤ شـیـطان؟!

شه نگال . . عیباده تی بؤ کئ تیدا بکریت ؟ به ندایه تی بؤ اللــه ؟ یـان بؤ شـیـطان؟!

ئه م ناونیشانه ؛ وه ك راپرسی نانوسم و ژماره ي یه ك و دوی له بؤ دانانیم ، چونکه دلنیام که له سيبه ری یاسای کوفری کوردستان و ده سه لآتی بؤگه نی عه لمانیدا مندالآنیکی تازه گه وره کراون که ئه گه ر ژماره ی ۹۵۱ بؤ شه یطان دا بنیم که سئ ژماره ی دور له یه کی سه ر کیبؤردن ، ئه و که سانه هیچ دو دلی رویان تئ ناکات و هه رسئ ژماره که ی دانه دانه بؤ لئ ده ده ن.
به لآم لیره دا پرسیاره که م له بؤ ئه و که سانه یه که ترسی قه بر و قیامه تیان هه یه و ده یانه وئ له ژیاندا خوا له خؤیان رازی بکه ن.

موسولمانانی به ریز :

هه موومان ده یزانین له میژویه کی کؤنه وه تا ئيسته له و روبه ره زه ویه دا که پئ ي ده وتریت ”شه نگال” یان ”سه نجار”، هه موی چه ند مانگیک راسته و خؤ عییاده ت بؤ شه یطان نه ماو و هه موو جنؤکه و شه یاطینه کانی ئه و شوینه بیری برا ئيزیدیه کانیان ده که نه وه و” ئيبلیس”ی له عینیش خؤی به خاوه نی هه مو زه وی و گشت ئينس و جن ده زانیت و هیچکاتیکیش له و ئيزیدیانه موخلیص تری نه بوه که راسته و خؤ و بئ شه رمانه عیباده تی خودی خؤی بکه ن و هیچ پیچ و په نایه کی تئ نه خه ن و به خؤيان بلین شیطانپه رست !
هه ر بؤیه له سه ره تای هیرشه کانه وه ئه مریکاو ئه و روپا و هه مو ولآتانی خسته ئينزاری سور و فرؤکه یان بؤ لیدانی دژبه ران خسته کار !
بروام پئ بکه ن من هه ر ئه وکاته زانیم خودی ”ئيبلیس” هه موگیانی گه رمتر له جاران داگه راوه و به فه رمانی خودی خؤي ئه و هه موو هه راو دادوبیداده یان بؤ خه لکی شه نگال دروست کرد.

به لآم خؤ به م ئاسانیه شیطان مل نادات و وازیش له شه نگالی زادگای خوشه ویسته کانی هه ره دیرینی خؤی ناهینیت ، هه ر بؤیه فه رمانی ده رکرد بؤ هه مو دارو ده سته کانی که له ناوچه که دا ته نها مه سعود و حکومه تی کوردستان و خوینی پیشمه رگه ده توانن کاریکی له بؤ بکه ن ، ئه گینا کاری له کار ترازاوه و هه تا خؤر له رؤژ ئاواوه هه لدیت شه نگال ئه وی تیدا عیباده ت ناکریت.
بؤیه زؤر به یه قینه وه ده توانم سویند بخؤم که دیوی پشته وه ی ئه م هیرشانه خودی ”ابلیس” سه رپه رشتی ده کات و تؤش بزانه دلت قسه ی چیت بؤ ده کات؟
ئایا شه نگال عیباده تی کئ ی تیدا بکریت؟

اللـــــه ؟ یـان شـه یطـان ؟!

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *