په یامی پیغه مبه ری به ریزمان ”صلی الله علیه وسلم” بؤ ئه و که سانه ی که وا حه قیان لئ تیکه ل ده که ن

په یامی پیغه مبه ری به ریزمان ”صلی الله علیه وسلم” بؤ ئه و که سانه ی که وا حه قیان لئ تیکه ل ده که ن

 

نوسینی : جه مال هه له بجه یی

په یامی پیغه مبه ری به ریزمان ”صلی الله علیه وسلم” بؤ ئه و که سانه ی که وا مه دخه لیه کان و حیزبی به ناو ئیسلامی و مه لای خؤفرؤش و جادو گه ر گومانیان بؤ دروست ده که ن و حه قیان لئ تیکه ل ده که ن.. . . . .

سه ره تا ده مه ویت بزانن حه ق هیچ کات ون نابیت و خوشه ویستمان ده فه رمویت دو شتم بؤتان به جئ هیشتوه له پاش خؤم ، تا ده ست به و دو شته وه بگرن هیچکات گومرا نابن که بریتین له ”قورئان” و ”فه رموده کانی خؤي”
هه ر له و روانگه یه وه من راسته و خؤ ئيوه ده به مه نیو فه رموده صحیحه شیرینه کانی پیغه مبه ر که زؤر به رونی ئاشکرای ده کات ئه و کؤمه له ی که وا تا رؤژی قیامه ت له سه ر حه قن خه صله تیکیان بریتیه له وه ی که چه کدارن و هه میشه جه نگ و کوشتار ده که ن و دیارن هه تا رؤژی قیامه ت دیت ، جا ئه وانه ی که له خوا ده ترسن و حه ق ویستن با بیاندؤزنه وه و بیانناسن.
. . .
هاوه لی به ریز ”سلمة بن نفیل الکندی” ده لیت من لای پیغه مبه ر صلی الله علیه وسلم دانیشتبوم ، پیاویك هات وتی ئه ی ره سولی خوا خه لکیك ئه سپه کانیان به ره لآ کردوه و چه که کانیان داناوه و ده لین ”لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها” واته : جیهاد نیه و شه رکردن کاتی به سه رچوه، پاش ته واو بونی قسه که ی پیغه مبه ر صلی الله علیه وسلم روی تئ کردو فه رمووی ”کذبوا الآن الآن جاء القتال

” واته درؤیان کرد ئيسته ئيسته کاتی جه نگه ، وه فه رموی به به رده وامی کؤمه ليك له ئومه ته که م له سه ر حه قن و جه نگ و کوشتار ده که ن و خوای گه وره دلی کؤمه لیك خه لك له وه ر گرتنی حه ق ده به ستیت و هیدایه تیان نادات (چونکه موسته حه قی هیدایه ت نین) بؤ ئه وه ی که له مال و دارایی ئه وان رزقی موجاهیده کان بدات و هه تا رؤژی قیامه ت ئه م کؤمه له هه ن و به رده وام له ناو خه لکدا دیاریشن.وه ئه سپیش تا رؤژی قیامه ت خیر به نیؤ چاویه وه نوساوه.(صحیح سنن النسائي ۳۳۳۳) . . .

له فه رموده یه کی تردا که ”عمران بن حصین” ده لیت پیغه مبه ری خوا صلی الله علیه وسلم فه رموی : به به رده وام کؤمه لیك له ئو مه ته که م جه نگ و کوشتار ده که ن و رون و ئاشکراو دیارن به سه ر ئه و که سانه وه که دژایه تیان ده که ن و به رده وامیش هه ر هه ن تا ئاخر که سیان له گه ل ده جالیش شه ر ده کات.(صحیح سنن أبي داود ۲۱۷۰). . . . .
ئه م دو فه رموده یه ته نها نمونه یه کن له چه ندین فه رموده ی صحیحی تر که باسی ناسینه وه و خه صله تی ئه و که سانه ده کات که وا له سه ر حه قن و خه صله ته کانیان چه ند دانه ن.
۱ – به رده وام بونیان له سه ر حه ق .

۲ – جه نگ و کوشتار ده که ن تا قیامه ت و جوانیش له ناو خه لکدا دیارن.
۳ – بؤیان گرنگ نیه و لاناکه نه وه تا بزانن کئ سه ریان ده خات و کئ دژایه تیان ده کات.

۴ – دژایه تی کردنی خه لك هیچ زیانیکیان پئ ناگه یه نیت.
ئه م خه صله تانه م له چه ندین فه رموده کؤ کردوه ته وه که هه مویان صحیحن به لآم له به ر دریژی بابه ته که نه متوانی فه رموده کان هه مویان نقل بکه م.
له وانه یه که سیکی دلـنه خؤش که چاوی خیری به ده وله تیکی ئيسلامی هه لنایه حه زی له خزمه تی پیلآوی طاغوته پرسیارت لئ بکات و بلیت ئيمه نکولی حه دیثه کان ناکه ین به لآم کوا که ی (ئه مانه) له سه ر حه قن ، بؤیه له وه لآمدا پیی بلئ باشه ده ی تؤ کؤمه لیکی ترم نیشان بده له سه ر حه ق بن و جه نگ و جیهاد بکه ن با پیکه وه ش بچین بؤ ناویان ، یان تؤ مه یه ته نها فتوا بؤ من بده و بلئ ئه و کؤمه له جیهادیه له سه ر حه قن با من بچم .

والسلام علیکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *