کوردستان چه ند گلاوی تیدایه؟!

کوردستان  چه ند گلاوی  تیدایه؟!

ئه ندامانی ئه و په رله مانه ی کوردستان که یاسای ئازادی را ده ربرین و مؤله تی یاسایی ده دات به که ناله بئ باوه ره کان بؤ ئه وه ی هه بن و سه کؤی ئازاد بن بؤ مولحیده کان هه رهه مویان مه ریوان هه له بجه ین و هیچ جیاوازیان نیه لای ئيمه.

ئه و حیزبانه ی که هه ر یه که و ستونیکی راگرتنی ئه و حکومه ته سیکولاره (عه لمانیه) گلآوه ن و په رله مانیان پیك هیناوه هه ر هه مویان هه لمه ت گؤرانیکن بؤ خؤیان .

ئه و پیشمه رگانه ی که له پیناو مانه وه ی یاسا و ریگری کردنی هاتنه وه ی حوکمی ئیسلام  ئيشك ده گرن هه ر هه مویان فه رهاد پیر بالن و هیچ جیاوازیه کیان له نیواندا نابینین .

ئه و مه لایانه ی که به رگری له و حکومه ته سیکولاره (عه لمانیه) و پیشمه رگه کانی ده که ن و له سه ر مینبه ر دوعایان بؤ ده که ن و خه لکیان بؤ که ر ده که ن لای ئيمه حوکمی پیر لوقمانی زه ر ده شتیان هه یه و هیچ جیاوازیه کیان له نیواندا نابینین.

هه ر کوردیك که به رگری له یاساو حکومه تی سیکولاریسم ( عه لمانی) بکات له گه ل ئه م جؤره که سانه ی که پیشتر ناویانم برد هه مویان پیکه وه زمانی حالیان هاوار ده کات: (به لئ بؤ مانه وه ی حکومه تیکی کافریکی سیکولار له کوردستان ، نه خیر بؤ هاتنه وه ی شه ریعه تی قورئان ، به لئ بؤ سه کؤی ئازاد له بؤ پیربال و هه لمه ت و مه ریوان و پیر لوقمان).

خه لکیکی گه وج که شوین زؤرو بؤر که وتون و قه وانی سواوی میدیا کافره کان وه ك توتی دوباره ده که نه وه وا ده زانن ئاگری جه هه نم جیگای میله تی کوردی تیادا نابیته وه!

بؤيه منیش ده لیم ئه ی کافره کان، گه ر به خؤتان بزانن یان بچنه ناو کؤری گیلان ، ره نجی ئيوه ده رژیته ئه و خانه یه وه که باسم کرد سویند به ره بی ئه رزو ئاسمان .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *