مه گه ر خوا پیغه مبه ری بو نه ناردن ؟ مه گه ر قورئانی بو نه هینان؟ ئایا بوچی کافر بوون؟

مه گه ر خوا پیغه مبه ری بو نه ناردن ؟ مه گه ر قورئانی بو نه هینان؟ ئایا بوچی کافر بوون؟

 

له روژی قیامه ت هه موو پیشمه رگه و پولیس  و په رله مان تار و حیزبه کانی ناو په رله مانی سیکولاره کان  و مه لاکانی نوکه ری ده سه لاتی طاغوت ده هینن و پرسیاریان لی ده که ن و پییان ده لین : مه گه ر خوا پیغه مبه ری بو نه ناردن ؟ مه گه ر قورئانی بو نه هینان؟ ئایا بوچی کافر بوون؟
پاشان من لیره پرسیار ده که م:
ئایا هاتنی پیغه مبه ر و قورئان به لگه و حوجه ت نیه له سه ر هه موو خه لکي ئاخر زه مان که له قیامه ت که س بیانو نه گریت و بلیت هیچم پی نه گه یشت؟ به تأکید به لی به لگه و حوجه تن.
ئایا کورد پیغه مبه رو کتیبی ئاسمانی تری پیویسته به کوردی و باسی سیکولاریسم (عه لمانیه ت) وپه رله مان و یاسایان بو بکات و بلیت کوفره نزیکی مه که ون؟ به ته ئکید پیویستی نیه و محمد صلی الله علیه وسلم له گه ل قورئان بو هه موو خه لک هاتوه و دوای محمد که سی تر نابیته پیغه مبه ر.
باشه خه لك ده بیت خویان به شوینیدا بچن و بزانن له کویوه ریگه بو به هه شت بدوزنه وه و کافر نه بن و نه چن بو ناو ئاگری هه تا هه تایی یان قورئان و پیغه مبه ر صلی الله علیه وسلم ده بیت به شوین ئه واندا بگه رین و ده ستیان بگرن و ئه گه ریش قبولیان نه کرد هه هه ر خه لکیکی بی زانست بلین عوزریان هه یه و با تکفیریان نه که ین؟!
که واته هه موو ئه وانه ی کوفر ده که ن و ناچن بگه رین و کوفر بناسن له قیامه ت قورئان و پیغه مبه ری خوا صلی الله علیه وسلم شا یه دیان له سه ر ده ده ن.
هه ر مه لایه کیش فتوایان بو ده دات بو کوفر کردن پیش ئه و که سه ، مه لاکه ده خه نه ناو ئاگر. به لام دلنیابن عه قیده به تقلید و لاسایی کردنه وه نیه و کافر بونی مه لاکان هیچ له سزای ئه و که سه که م ناکاته وه که شوین فتوا کوفریه کانی ده که ویت و خوی لی ده کات به نه زان و گیل.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *