تطبیق جاهلیت تعریف شده در قرآن با جاهلیت موجود دین سکولاریسم (۲۰۸)

تطبیق جاهلیت تعریف شده در قرآن با جاهلیت موجود دین سکولاریسم (۲۰۸)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

از كلمه «جاهليت» در چهار سوره مدنى قرآن كريم ياد شده است: آل عمران، مائده، احزاب و فتح. حال به موارد استعمال جاهليت در قرآن كريم مى‏پردازيم:

 • ظنّ جاهلى در پندار در آیه ۱۵۴ سوره آل عمران
 • حكم جاهلى در قانون‏گذارى در آیه ۵۰ سوره مائده
 • جاهليت به معنى خُلق و رفتار و نمودن زينت‏ها در آیه ۳۳ سوره احزاب
 • جاهليت به معنى حميّت و تعصّب در آیه ۲۶ سوره فتح

در قرآن كريم وي‍‍ژگي هاي زمانه ي جاهليت چنين معرفي شده اند:

 • حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ (مائده/۵۰)اين عبارت به معني پيروي از حكم و قانون، رفتار خلاف قانون الهي و مبتني بر هوا و هوس و روي گرداني از دستورات الهي آمده است. احكام و قوانين سکولاریستی  كه امروز بر جهان حكومت مي كنند،قوانين حقوق بشر، قوانين اساسي حاكم بر كشورها، قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي حاكم بر روابط بين الملل و… مي توان گفت هيچ يك از قوانين سکولاریستی فعلي مسلط بر جهان از قوانين و دستورات الهي اخذ نشده اند و بلکه برضد این قوانین و در راستای نابودی این قوانین به وجود آمده اند
 • ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ (آل عمران/۱۵۴)به مفهوم حاکم شدن ظن و گمان و شکاکیت در عقاید و جهانبینی است . آنچه امروزه در مجامع درسخوانده ها و عوام سکولار دیده می شود بنیان گذاری عقاید و باورها در مورد خلقت انسان ، موجودات ، خدا ،بهشت و امور غیبی بر اساس توهمات است که شک و گمان زیر بنای آن است نه یقین و اطمینان .
 • تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ (احزاب/۳۳)بي پروايي زنان در جامعه و نماياندن زيور و آرايش هاي زنانه يكي ديگر از وي‍ژگي هاي دوران جاهليت بوده و هست. اين مورد نياز به واكاوي و تفحص خاصي ندارد. كل مردم سکولار یا سکولار زده ی جهان، امروز با اين موضوع كنار آمده اند كه « مي توان براي تبليغ حتي فقط يك ساعت مچي چند موجود بيچاره را كه نام انسان را بر پيشاني خود دارند، برهنه كرد و به نمايش گذاشت» آيا امروز اين موضوع در اروپا يا امريكا و سایر جوامع سکولار دنیا براي كسي تعجب برانگيز است؟
 • حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (فتح / ۲۶)تأكيد بر خواسته هاي نا بجا، تعصب درباره نژاد و قوم وقبیله ، آگاهي هاي ناچيز و جانبداري بي دليل از عقايد و انديشه ها، معني حميت و تعصب جاهليت است.

در دوران ما تمام سکولارها و سکولار زده ها بر این باورند که تفسیر و کاربرد دین سکولاریسم و یکی از  مذاهب مختلف آن  راه چاره برای اداره ی امور زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزش و پرورش و سایر شئون زندگی بشر است و عین صواب، اگر چه قانون شریعت الله کاملا مخالف آن باشد

امروز نسل سکولار و سکولار زده های جهان با توهم مدرن و به روز بودن عقاید وپندار خويش از جهان هستی و قوانین حاکم بر زندگی  را بسيار پخته تر و كارآمدتر از قانون شریعت الله مي داند.

ویژگیهای جاهلیت صدر اسلام و  جاهلیت دنیای سکولاریست کنونی

قبل از بیان وجوه اشتراک و افتراق دو جاهلیت صدر اسلام و مدرن لازم است با معنا و مفهوم «فرهنگ» آشنا شویم؛ زیرا از شاخصه های اصلی که در دو جاهلیت صدر اسلام و مدرن بیان گردید، مشخص می گردد که همه این شاخصه ها مربوط به فرهنگ آن جامعه است؛ در واقع فرهنگ آن جامعه است که رنگ و روی جاهلیت را به خود می گیرد.

فرهنگ عبارت است از: مجموعه ای از اعتقادات و باورها، ارزش ها و ضد ارزش ها و مصادیق، نمادها و رفتارهای افراد یک جامعه.[۱]

همان طور که ملاحظه می شود، فرهنگ دارای سه لایه است:

لایه اول: اعتقادات و باورها

لایه دوم: ارزش ها و ضد ارزش ها

و لایه سوم: مصادیق، نمادها و رفتارهای افراد یک جامعه.

حال از این دید به وجوه اشتراک و افتراق دو جاهلیت صدر اسلام و مدرن می نگریم؛ همان طور که معلوم است دو جاهلیت در لایه اول؛ یعنی اعتقادات و باورها کاملاً اشتراک دارند و در لایه دوم؛ یعنی ارزش ها و ضد ارزش ها نیز اشتراک های زیادی دارند و تنها دو جاهلیت در لایه سوم؛ یعنی مصادیق و نمادها با هم افتراق دارند؛ به عبارت دیگر، دو جاهلیت در اصل و ماهیت با هم تقریباً مشترکند و تنها در پوسته آن یعنی همان مصادیق و نمادها تفاوت وجود دارد.

اشتراک در لایه های فرهنگ جاهلی قدیم و مدرن:

لایه اول: اعتقادات و باورها؛ مانند: انکار قانون شریعت الله، طاغوت باوری

لایه دوم: ارزش ها و ضد ارزش ها؛ مانند: لذت گرایی و هوا پرستی، خودباختگی در برابر شهوات و لذتهای دنیوی و زیر پانهادن ارزشهای موجود در قانون شریعت.

افتراق در لایه های فرهنگ جاهلی قدیم و مدرن:

لایه سوم: مصادیق، نمادها و رفتارهای افراد یک جامعه

در جاهلیت صدر اسلام مانند: زنده به گور کردن دختران، شرب خمر، تبرج و خودآرایی، انحطاط اخلاقی، جنگ و خونریزی و…

و در جاهلیت کنونی مانند: سقط جنین، مصرف انواع مسکرات و مست کننده ها، رواج آرایش های افراط گونه، شایع شدن ویروس ایدز در اثر هرزگی و هرزه نگاری، جنگهای هولناک و قتل عام بی سابقه انسانها ، آمارهای بالای خودکشی و…

جاهلیت مدرن که امروزه در جوامع غربی به طور کامل مشهود می باشد و به سرزمینهای مسلمان نشین هم سرایت کرده است، با آنکه  دارای سیر تاریخی است اما ریشه ی نوین آن در غرب و اروپا و دین سکولاریسم است و این جاهلیت تأثیراتی عمیق در عقاید، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد، حقوق و سایر امور زندگی  گذاشته است . دین سکولاریسم، و جاهلیت نوینی که آفریده است، تهدیدی جدی برای  سرزمینهای مسلمان نشین محسوب می گردد و چنانچه  جلوی این انحراف آشکار گرفته نشود جامعه را به بدترین اماکن فساد و تاریکی تبدیل خواهد کرد.

در زیر به مقایسه ی این دو جاهلیت به صورت موردی پرداخته می شود :

 • جاهليت عرب جاهليت عرب صورتي ساده و شكلي واضح و صريح داشت ، يک نوع جاهليت ساده و کم عمقي بود و در عمق فطرت نفوذ نكرده بود، اگر به زعم آنها حفظ منافع و سيادتشان در اين بود که در برابر حق سرسختي وعناد از خود نشان مي دادند . ولي سرسختي و عنادشان بصورت ساده بود. اما در جاهليت اين قرن ،بسيار عميق و سرسختر از جاهليت عربي است؛ چون اين جاهليت ، جاهليت حيله و علم است و سازماندهی و مدیریت دقیق و فراگیر .
 • از ویژگیهای جاهلیت عرب خونریزی های زیاد بود؛ اگر خونریزی در جاهلیت عرب وجود داشت، در جاهلیت امروز نیز وجود دارد؛ خونریزی که امروز به وسیله سکولاریستهای جهانی و محلی صورت می گیرد از خونریزی زمان جاهلیت بدتر است. این بار با شعار دموکراسی، عدالتخواهی و بشر دوستی و…
 • مسائل مربوط به بدحجابی و بی حجابی و سوء استفاده جنسی از زنان و انحرافات جنسی نیز از  جاهلیت عرب  دوران جاهلیت بود  . آیا برهنگی و سوء استفاده  از زنان و انحرافات جنسی  زنان و مردان در عصر ما بدتر است یا در آن زمان؟ در برخی از کشورهای سکولاریست  کارها و فسادهایی به صورت علنی و قانونی انجام می شود که زبان از بیان آن شرم دارد؛ یقینا در این مورد هم جاهلیت امروز و مدرن به مراتب بدتر از جاهلیت قبل از اسلام است.
 • اگر در عصر جاهلیت زنده به گور کردن دختران از دیگر علائم شناسایی آن به شمار می رفت ، در دنیای کنونی سکولاریستها نیز مساله سقط جنین وجود دارد؛ باید این سؤال را مطرح کرد که سقط جنین چه تفاوتی با زنده به گور کردن دارد و متاسفانه در بسیاری از کشورهای سکولار دنیا به یک امر قانونی تبدیل شده است. قبل از اسلام فرزندان،بی گناه زنده به گور می شدند؛فرزند امروز،به دنیا نیامده ،سقط می شود!
 • علاوه بر آن جاهلیت مدرن زنان و دختران را چندباره زنده به گور می کند؛  علاوه بر جسم  آنها، کسانی را که زنده مانده اند روح و روان وشخصیت و عفت آنان را به کرات زنده به گور می نمایند.
 • شاهد شکنجه ضعیفان هستیم؛ این بار در زندان ابوغریب یا گوانتانامو و غیره .
 • در عصر جدید هم بر سر پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم خاکستر می ریزند و توهین می کننداما به شیوه خود؛ با کتاب، کاریکاتور ، فیلم سازی، اهانت، هتاکی و … .
 • خرافاه گرائی و خرافه پذیری نیز از علائم و نشانه های عرب جاهلی صدر اسلام به شمار می رفت اما در حال حاضر نیز خرافات غوغا می کند، برنامه های شیطان پرستی ، فراماسونری  و دیگر خرافات که از غرب و دنیای به اصطلاح متمدن  سکولار شروع شده و در سرزمینهای مسلمان شنین  ما هم رخنه کرده بدترین نوع خرافه است. دنیای سکولار امروز با فرهنگ منحط و نا سالم خود جاهلیت مدرن را به نمایش گذاشته است .
 • مردم سکولارتا پیش ازظهور اسلام ،بت پرست بودند؛ بشر سکولارامروز نیز ثروت ومقام و ابزار و… را معبود خود ساخته ومشغول پرستش آن است!
 • مردان جاهلی افراد را یکی یکی، با شمشیروکمان و…هلاک می کردند؛ اماابر قدرتهای جاهل کنونی درکوتاه زمانی ،ملتی رابه خاک وخون می کشانند!
 • هراندازه که مردان ماقبل اسلام، شهوت ران وبی قید بوده اند، امروزه در جوامع غربی آمار تجاوز به زنان وتولد نوزادان نامشروع(ازاین طریق) غوغا می کند!
 • فرانسه در جنگ با الجزاير از ۴۰هزار الجزايري به عنوان موش آزمايشگاهي استفاده كرد و اولين بمب اتم را بر سر مردم بي گناه آنجا ريخت تا اثرات آن بمب و تشعشعات راديواكتيو را بر روي انسان ببيند .
 • اگر كساني عصر جاهلیت قبل از اسلام خون چند نفر را به نا حق مي ريختند و جنگ هاي قبيله اي ونژاد پرستانه انسان ها و خانواده ها را نابود مي كرد امروزه با ريختن بمب ها بر سر مردم بي گناه مردم را ميليون ميليون مي كشند . در جاهليت کهن قبايل اوس و خزرج بيش از دويست سال به بهانه تلف شدن علف هاي مزرعه يکي، توسط شتر ديگري، يکديگر را مي کشتند . و اگر در سراسر اين جهالت طولاني، هر سال صدها قرباني داشت، امروز يک بمب افکن مدرن، با يک پرواز چند دقيقه اي، دهها برابر آن را به ديار نيستي مي فرستد که انصافاً آن کشتار قبيله اي بسي موجه تر و معقول تر است، چرا که اولين قتل، در ازاي گرفتن حقي صورت مي گرفته، ولي کشتار بي گناه حلبچه، بوسني و هرزگوين، الجزاير، سوریه، عراق، افغانستان، یمن و از همه رسواتر، مردم مسلمان فلسطين در پي احقاق کدام حق است ؟
 • نزاع قبيله اي اوس و خزرج آن دوران در شهر يثرب، مدلهاي بسيار بسيار كوچك شده ي جنگهاي ن‍ژاد پرستانه ي امروز هستند. جنگهاي اول و دوم جهاني سکولاریستها و دیگر جنگهای دامنه دار انها در سرزمینهای مسلمان نشین و غیره تا کنون فاجعه ای است که هر گز با جاهلیت صدر اسلام قابل مقایسه نیست . انسان هايي که در جنگ جهاني اول و دوم به خاک و خون کشيده شدند، از تمام کشته هاي طول تاريخ بشريت بيشتر بودند و کاري که دو بمب اتمي در شهرهاي ژاپن کرد، به تنهايي از تمام کشته هاي زمان جاهليت افزون تر است .
 • بعد از گذشت اين همه سال از جنگ ويتنام با آمريكا و ريختن آن همه بمب شيميايي بر سر مردم بيگناه هنوز كودكاني ناقص الخلقه بدنيا مي آيند .
 • اگر در جاهليت عرب «زنان آلوده ذوات الاعلام» بودند كه پرچم هايي بر در خانه ي خود مي زدند تا افراد را به سوي خود دعوت كنند!،در جاهليت قرن ما افرداي هستند كه در روزنامه ها، کانالهای تلویزیونی و ماهواره ای و هزاران سایت و شبکه در دنیای مجازی اینترنت و غیره  تبلیغات و  مطالبي را در اين زمينه مطرح مي كنند که در طول تاریخ بشریت بی سابقه بوده است .
 • در عصر جاهليت اولی، اگر فرد سرشناسي از قبيله اي کشته مي شد قبيله مقتول به کشتن قاتل قانع نبود ، بلکه لازم بود رئيس قبيله قاتل و يا فرد سرشناس ديگري را به قتل برسانند . هر چند هيچ گونه شراکتي در قتل نکرده باشد ؛ در عصر ما نيز گاهي کشته شدن یک شخص بهانه یک جنگ فراگیر و جنايت و چپاولي جدید در حق ملتها و سرزمینها می گردد . کشته شدن یک نظامی سکولار صهیونیست توسط یک جنگنجوی فلسطینی  و بماران مناطق مسکونی غیر نظامیان توسط رژیم اسرائیل و قتل عام هزاران انسان بی گناه نمونه ی بارزی است که روزانه ما شاهد تکرار آن هستیم.
 • در عصر جاهليت قدیم، برخي از روساي قبايل، سرزمين هاي سرسبز و خرم را با ساختن کلبه اي در آن، به انحصار خود در مي آوردند؛ امروز نيز بسياري از سرمايه داران جهان سرزمینهای وسیع و برخي محصولات و حتي بازارهاي جهان را به انحصار خود در آورده اند .
 • در گذشته روشهاي كسب و مالکيتي كه تنها حيات اقتصادي جامعه را دچار اخلال مي کرد رباخواري، غارتگري، رشوه، قمار، کم فروشي و گران فروشي، انحصار طلبي، خود فروشي، برده داري و… بود؛ امروزه به شكلي مدرن تر به صورت ايجاد بازار سياه، فساد اداري و اختلاس، گراني و تورم روزافزون ، وجود دلالهاي واسطه گر زالو صفت، شغل هاي كاذب، قاچاق انسان و… بر حيات اقتصادي جامعه حاكم است .
 • در جاهليت قديم گاه اتفاق مي افتاد كه فردي با تكيه بر زور و غلبه، انساني را مي دزديد و او را به بردگي مي كشيد، اين امر در همه جاي جهان و در ميان تمام ملت ها سابقه داشته و هم اكنون نيز آدم ربايي و قاچاق انسان، روشن ترين نمونه بردگي به شيوه سنتي در جهان معاصر است كه از اين راه سود سرشار را نصيب خود مي سازند.
 • در عصر جاهليت، ايسار يا موسسه قمار و فال گيري را ازلام مي گفتند اما امروزه به چنين موسساتي لاتاري گفته مي شود .
 • در گذشته ابزار قمار تخت نرد و گردو و … بوده، امروز ابزار قمار مدرن تر شده و به صورت تجارتهاي الكترونيك مثل بازاريابي چند سطحي نمودار شده است .
 • در جاهليت آن روز ،طاغوتها در هيچ يك از ادوار و اعصار اينگونه انبوه ، متنوع و متحد نبوده اند كه امروزه يكجا طاغوت سرمايه داري، جاي ديگر طاغوت پرولتاريا و صدها مذهب مختلف و منشعب از آنها، با وجود تمام اختلافاتی که با هم دارند حول مصالح مشترک و جنگ با قانون شریعت الله با هم متحد شده اند . در عصر جاهلیت صدر اسلام تمام دشمنان قانون شریعت الله در چند قبله ی مکه و اطراف آن محدود و خلاصه می شدند .
 • در جاهليت آن روز، منشأ حكومت زور و اقتدار و بر پايه هوي و هوس و قوانین سکولاریستی ساخته دست بشر استوار بود و اكنون هم ملاك حكومت فرهنگ زورمداري، قدرت طلبي و پيروي از هوي و هوس و قوانین سکولاریستی است .
 • در جاهليت آن روز هم جنس بازی ممنوع و جرم بود ؛ اما امروز در مترقي ترين کشورهاي  سکولار جهان ، هم جنس بازي را در مجلسشان مطرح کردند و جنبه قانوني به آن بخشيدند .
 • در جاهلیت صدر اسلام فقط برخي از طوائف به علت فقر موجود يا ترس از اينکه در آينده دچار فقر و بی آبروئی گردند، اقدام  به زنده به گور کردن دختران مي کردند و طبقات ديگر، آنان را نکوهش کرده، و عمل آنان را شرم آور قلمداد مي نموند؛ اما امروز برخي از نويسندگان، از طريق جرائد و رسانه هاي گروهي از  زنده بگور نمودن دختران و پسران  دفاع نموده و به اقامه دلايلي چون آهنگ رشد جمعيت، از رشد اقتصاد و گسترش مواد غذايي سريع تر است ، بنابراين چاره اي جز کنترل جمعيت ولو از طريق سقط جنين و کورتاژ نيست، اين گونه به عمل خود ، رنگ حق به جانبي مي دهد .
 • در جاهلیت صدر اسلام، تنها پدر جاهل، دست خود را به قتل نوزاد دختر آلوده مي نمود، در حالي که امروزه، کانونهاي عواطف يعني مادران هم در تيپ تحصيل کرده، تن به قتل دختر و پسر خود مي دهند .
 • در جاهلیت صدر اسلام، اعراب از روي قساوت و سنگدلي دختران خود را زنده به گور و يا از بالاي کوهي پرتاب مي کردند و در ميان آب غرق و خفه مي کردند؛ جاهلیت امروز گامي به پيش نهاده، در همان دوران جنيني به زندگي کودک دختر یا پسر خود، خاتمه مي بخشد و با کمال قساوت جگر گوشه خود را قطعه قطعه از رحم بيرون مي کشد .
 • در جاهليت صدر اسلام، عده ای ارباب، کنيزان خود را مجبور به کسب درآمد از طريق خود فروشي مي کردند . در جاهلیت کنونی و در کشورهاي سکولاري که دم از تمدن و حقـوق بشر مي زنند اين عمل بشدت ادامه داشته و قانونی شده است و تحت عنوان کارگران جنسی از این زنان آزادی که برده ی جنسی شده اند نام برده می شود . و چون دولتها از آنها ماليات مي گيرند ، به همين دليل آنها را تحت حمايت قانون قرار مي دهند .
 • در جاهليت صدر اسلام ، مساله «اخـدان» به معني رفيق و دوست پنهاني را مجـاز مي دانستند، درجاهلیت کنونی آشکارش را نيز بي مانع مي دانند و حتي با نهايت وقاحت به آن افتخار مي کنند .
 • اگر جاهلیت صدر اسلام در اقتصاد و معامله صادق و .. بودند و از میهمان پذیرایی و … می کردند اما جاهلیت نوین در زمینه ی اقتصاد تابع سود بیشتر و لذت بیشتر است و در این راه از هر ابزار و وسیله ای سود جسته است:

اقتصاد در جامعه جاهلیت مدرن همراه با حذف فضایل اخلاقی و ظهور فعلی رذایل اخلاقی است. تزویر، دروغ، تدلیس، تبلیغات کاذب، تکاثر و افزون طلبی، ربا، حرص، طمع، استخفاف کارگران، کارمندان، چپاول و غارت منابع ملت های به اصطلاح عقب مانده و تحت سلطه، رواج فرهنگ فحشا و منکرات، رواج فرهنگ اسراف و تبذیر، تولید کالاهای مبتذل و دون شأن انسان، خریدن مغزها و به بردگی کشیدن آن ها از نظر فکری و فرهنگی و … بخشی از رذایلی است که بر سرمایه، تولید، توزیع، مصرف و جمع ثروت حاکم است.[۲]

 • شک و گمان و عدم اعتماد به همه چیز: جامعه چند صدایی، جامعه چند عقیده ای، جامعه چند حزبی، جامعه دارای آراء نظریات مختلف در تفسیر هستی، جهان و انسان و جامعه چند خدایی که صرفاً بر اندیشه همراه با خطا و اشتباه بنا شده و بر ظن و گمان حاصل از خواسته های شهوی و سلیقه ای استوار است، جامعه جاهلیت مدرن است که اصل اوّلی عدم اعتماد به همه آن ها است.[۳]
 • معیار دوستی و دشمنی در جاهلیت صدر اسلام ،منافع قوم و قبیله ؛ در جاهلیت معاصر، منافع طبقه سرمایه دار و بعد منافع ملی  .
 • در جاهلیت صدر اسلام با تمام اختلافاتی که با هم داشتند ، زمانی که اسلام و قوانین آن ظهور کردند مبنای دوستی ها و دشمنی ها وحدت با همدیگر و مخالفت با قوانین شریعت شد؛ در جاهلیت معاصر نیز با تمام اختلافاتی که با هم دارند، زمانی که اسلام و قوانین آن اعلام موجودیت دوباره کرده است  ، باز مبنای دوستی ها و دشمنی ها وحدت با همدیگر و مخالفت با قوانین شریعت شد ه است
 • مکان قانون گذاری عرب جاهلیت :

در قریش : دارالندوه

در قبایل دیگر : هریک مکان خاص خود را داشتند .

در جاهلیت کنونی :  پارلمان

 • مغز متفکرهای جاهلیت صدر اسلام که برای مردم قانون می گذاشتند و قضاوت می کردند عبارت بودند از :

حاجب بن زراره، الأقرع بن حابس، ربیعه بن مخاشن ف ضمره بن ضمره، غیلان بن سلمه، عبدالمطلب ، ابوطالب، العاص بن وائل، العلاء بن حارثه ، ربیعه بن حذار لبنی أسد ، یعمر بن الشداخ، سلمی بن نوفل لبنی کنانه .

بعضی از این قانون گذاران و قضات مورد اعتماد قبیله و منطقه ی خاص خود و عده ای نیز مورد اعتماد تمام عرب بوده اند و گفته های آنها برای همه حکم قانون داشته است .[۴]

مغز متفکرهای جاهلیت نوین که مرجع قوانین بوده اند عبارت اند از : آگوست کنت ، فروید ، کارل مارکس  و…..

در کل؛ هدف زندگي مردم سکولار و سکولار زده همان هدفي است که در دوران جاهلیت صدر اسلام  دنبال مي کردند، با اين فرق که امروزه جاهلیت مدرن اکثریت صفات پسندیده ی جاهلیت اولی را دور ریخته و بدتر و خشن تر از جاهلیت اولی مرتکب همان خصلتهای جاهلی می گردند فقط کلمه مُد و فرهنگ  و تمدن و دموکراسی را در کنار کارهايشان قرار مي دهند، و با اين تعبير، حسّ بَد بودن آنرا در خود از بين مي برند .

جاهليت امروز نه به علت نبود يا کمبود علم تجربی و سواد ، بلکه از فراواني اطلاعات و علم بدون سابقه تجربی است . بنابراين جاهليت امروز جاهليت مدرن است ،  يعني با علم همان روش و دین گذشته ی سکولاریسم  را در پيش گرفته اند. همان فسادها و فحشاها در جهان غرب وجود دارد. غارت به نام گسترش تمدن، دموکراسي و دفاع از حقوق بشر و سوء استفاده از زن به نام شغل و تبليغات براي فروش هر چه بيشتر محصولات، رواج فساد به نام آزادي و زير سوال بردن مفاهيم ديني به اسم عقل . همه و همه جاهليت مدرن است يعني همان اعمال و رفتارها ، اما با عناوين زيبا و انساني ، اما در پس آن نفی تمام قوانین الله در زندگی اجتماعی بشر.

[۱]محمدعلی  کریمی بندرآبادی،. ماهیت واقعی مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. یزد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.   ۱۳۸۹،/ ص ۲۷

[۲]محمد قطب، سیمای جهل در غرب، ترجمه سید خلیل خلیلیان. تهران: اسلامی. اول: ۱۳۵۸/، ص ۱۴۷

[۳]مهدی روحی، اصول گرایی علوی و ماکیاولیسم اموی. ماهنامه موعود ۱۱۷٫ ۲۵- ۲۰٫ ۱۳۸۹، ص ۲۲٫

[۴]الافغانی،اسواق العرب،/ ۱۰۱-۱۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *