در برابر اشغالگری کفار سکولار جهانی باید با اینترنت جهاد کرد (۳۱۹)جنگ روانی و شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی

 • در برابر اشغالگری کفار سکولار جهانی باید با اینترنت جهاد کرد (۳۱۹)جنگ روانی و شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

چه قدر زیاد شده اند کسانی که با نام ها و جماعت ها و احزاب گوناگون با ظاهری شبیه مسلمانان و با اجرای ظاهری شعارات آنان فکر اصلی شان کاسبی با دین و مال و ناموس و وطن مسلمین است. شما اگر کمی تحقیق و دقت داشته باشید به راحتی می توانید در میان رهبران آنان کسانی را بیابید که به ظاهر در جامه ابی بکر صدیق رضی الله عنه فرو رفته اند در حالی که در سینه هایشان قلب های ابن أبی سلول یا ابن سبأ را حمل می کنند. خطر این ها برای دینتان ، سرزمینتان و آبرو و ناموستان بسی بیشتر از ابی لهب های زمان  است.

برای ما و شما طبیعی و غیر منتظره نیست زمانی که سرکارگر پژاک رحمان حاجی احمدی مرتد در سایت فاکس نیوز اعلام می دارد که «ما هم به محمد مهدی باور داریم و برای ما آن مهدی جرج بوش است» یا زمانی که حسن زاده مرتد رهبر حزب دمکرات، اتحاد سکولار- صهیونی را به حمله به کُردستان ایران جهت باز کردن جبهه ای تشویق می کند. این حق طبیعی آنان است ، گرگ اگر درندگی نداشته باشد دیگر گرگ نیست ، می شود چیزی شبیه روباه یا سگ. به همین دلیل طبیعی ترین واکنش هر انسان عاقلی این است که مثل یک دشمن به آن ها بنگرد و برایشان حساب گرگی ضرر رسان را بکند و این نیازی به آموزش یا دقت زیادی ندارد همین که گرگ را دیدی هم چون یک برنامه کامپیوتری تمام اطلاعات و تمام خطرهای ناشی از آن جلو چشمانت ظاهر می شود و بدون فکر کردن در مورد گرگ تمام فکرت را صرف یافتن راه کشتن یا دفع آن می نمایی.

اما شناسایی خائنانی که رهبری جماعتی هم عقیده و فکر شما را بر عهده بگیرند و در رده های پایین تر عده ی کثیری از جوانان مخلص و مومن فریب خورده دور آن ها را گرفته باشد ، بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود؛  و تنها از کانال رهبریتی که از جانب شوری انتخاب گشته  ، و آن هم ، با آگاهی بر قرآن و سنت صحیح و اعمالی که این موجودات انجام می دهند ،   خباثت این جانوران برای انسان مسلمان کشف می گردد. اینان گرگانی اند در لباس میش که می خواهند نقش چوپان را ایفا کنند.

برای دین و دنیای ما این به نفعمان است که در برابر این مزدوران استحمارگر با علم و آگاهی دقیق  و اعتماد به گفتار و قضاوت رهبریتی که با آن همه مشقت برگزیده ایم،  بایستیم  ؛ و اصلاً به مدارک تحصیلی یا ملایی و میزان ریش و عمامه ی آن ها توجه نکنیم  . چون علاوه بر  وجود علمای سوء و الرویبضه ، بیشتر این مدارک در مقابل خدماتی که برای دشمن دین و مردم انجام می دهند به عنوان رشوه دریافت کرده یا زمینه ی تحصیل برایشان تسهیل می گردد و… . ما باید به تصمیم رهبریت و سپس به عمل آن ها بنگریم و فقط از روی عملشان آن ها را باز شناسیم نه از طریق تبلیغات مزدورانه و فریبگرانه  اشان و نه از طریق بعضی از فریب خورده های پاک و بی آلایشی که در رده های پایین گروه یا جماعت قرار گرفته اند و واقعاً خیال می کنند که دارند به دین و ملتشان خدمت می کنند ، غافل از این که وسیله و ابزار دست دشمنان دین و مردمشان قرار گرفته اند.

حیله ای قدیمی که در تمام دنیا در برابر حرکت های اصیل مردمی ، دشمنان مردم احزاب و جماعت های به ظاهر مخالفی را خود به وجود آورده اند ،  که غیر از رهبرانشان ، زیر دستان اغلب از میان همان مردمان دلسوز و آزادی خواهی بوده اند که علاوه بر کشف و شناسایی آنان در راه اهداف دراز مدت و کوتاه مدتشان ابزارشان کرده اند.

ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم، یکی از مصیبت هایی هستند که امت اسلام در این زمان دچار آن شده است. و بدتر از ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم ، هوی پرستانی هستند که آنها را بتی کرده و بجای خدا آنها را عبادت و اطاعت می کنند.با اقوال آنها مانند نصوص قرآن وسنت و حتی بالاتر از آن، تعامل می کنند. رأی این گمراهان گمراه کننده  را معیار حق و باطل دانسته و هر سخنی را به مجرد تصادم با هوای خود و رأی آنها به دور می اندازند!

و ازآنجا که حکومتهای طاغوتی حاکم بر مسلمانان وشبکه های ماهواره ای متعلق به این طواغیت –برای گمراه کردن مردم و وارونه کردن دین اسلام -مجال زیادی به ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم می دهند وبه مناسبت های مختلف از آنها برای شرح مسائل دینی و افتاء دعوت می کنند و کتابهای آنها نیز همه جا اجازه ترجمه ونشر دارد به این خاطر است که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم در جهان اسلام وبخصوص درمیان اهل سنت مشهور و محبوب شده به طوری که بسیاری گمان می کنند بزرگترین عالم جهان اسلام دراین عصر(وبرای برخی در همه عصور) همین ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم هستند وشاید هم برخی ساده لوحان گمان کنند که غیر ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم عالمی در دنیا وجود ندارد.و علت مشهورنشدن علمای دیگر(وحتی نامی از آنها به گوش نرسیدن)هم عکس علت مشهور شدن ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم است.

به جز اینترنت تمامی رسانه های دیگر زیرنظر مستقیم وسلطه تام طواغیت کار می کنند و ازآنجا که باطل هیچ گاه اجازه عرض اندام به حق را نمی دهد این طواغیت، علمای مخلص وربانی وحقگو را از این رسانه ها محروم کرده اند تا صدای آنها به گوش مردم نرسد وبه این ترتیب ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم یکه تازمیدان گشته وچون در اطراف خود جزمشتی طاغوت ومرید بله قربان گو نمی بینند هرآنچه هوا وهوسشان می پسندد می گویند و به نام دین اسلام به مردم تحویل می دهند.
اگر کسی به دیده موشکافه ونقادانه ومنصفانه کتب ومقالات وفتاوای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم را بررسی کند متوجه می شود که اقوال وتألیفات آنها در مسیر ویرانی دین وتعطیل احکام شریعت(بخصوص تعطیل فریضه جهاد) قرار دارد و اگر اینجا و آنجا در راستای شریعت و یا احیاناً ضد طواغیت فتواییمی دهند فقط برای جلب اعتماد مسلمین – و از ترس رسوا شدن- چنین می کند.

در این زمان که سرتاسر جهان اسلام یا توسط کفار سکولارخارجی و عوامل دست نشانده ی آنها اشغال شده است وبا احکام کفری اداره می شود وبه جان ومال و ناموس مسلمین در همه جا تجاوز می شود و عده ای از مسلمانان وظیفه خود رادر قبال این وضعیت اسفناک شناخته وبا توکل بر خدایشان اسلحه به دست گرفته و با کفارمی جنگند وندای روح بخش جهاد کم کم در کالبد مسلمین تنین می افکند تا بار دیگر جهاد احیاء شده ومسلمانان به عزت گذشته خود دست یابند ، در این شرایط عده ای از منافقین منتسب به این امت که لباس اسلام وعلم را به تن کرده اند چون سدی در برابر مجاهدین  قرار گرفته اند ومسلمین را از پیوستن به مجاهدین باز می دارند وهمراه طواغیت عالم برای خاموش ماندن شعله جهاد می کوشند که از این بازدارندگان از جهاد، ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم را می توان بدون شک و شبه نام برد.

ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم ،مانع بیداری این امت ومایه خوشحالی امثال آل سعود و اتحادیه سکولار – صهیونی جهانی هستند.در این زمان کفارسکولار محارب با اسلام، ازهیچ چیزمانند جهاد وحشت ندارند، سازمان ملل و آمریکا ونیروهای ناتوو…از نمازخواندن وروزه گزفتن مسلمین غمی ندارند، آنها تنها وتنها از این می ترسند که مسلمین فریضه غائبه جهاد را زنده کنند و بی شک امثال ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم که با بهانه های مختلف مسلمین را از جهاد واز پیوستن به مجاهدین باز می دارند ومردم را به جهاد ومجاهدین بدبین می کنند، بزرگترین خدمت را به آمریکا وناتو  می کنند.

یکی از آخرین خوش خدمتی های ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم به آمریکا ونیروهای ناتو این بود که اعلان کرده اند: دین را باید با اینترنت پیش برد نه با موشک. خوشابه حال کفار!خوشا به حال آمریکا!خوشا به حال ناتو! که همچون شمائی را «اتحاد علمای مسلمین » معرفی کرده است.
آمریکا و ناتو که شماها را دارد چه غم دارد! تا زمانی که امثال شما عالم ومفتی مسلمانان هستید، آمریکا  و اسرائیل ودیگر طاغوتهای عالم از مسلمین نباید ترسی داشته باشند.نبایداز بازگشت مسلمین به عزت وجهاد هراسی داشته باشند. باید که از احیاء نشدن فریضه جهاداطمینان داشته باشند.باید دل خوش باشند که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم فتوی می دهند ومسلمین اطاعت می کنند.

آمریکا راحت بخواب! اسرائیل راحت بخواب که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم بیداراند ومواظب اند که هیچ مسلمانی اسلحه بدست نگیرد. نیروهای ناتو آسوده بنشینید که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم مراقب اند،تا کسی جهاد نکند.

واحیانا اگر کسی از پرستش ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم توبه کرده واسلحه بدست گرفت و ندای جهاد سرداد ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم چنان درسی به او بدهند که خود متحیر بماند، ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم چنان تنبیهی می کنند که دیگران درس عبرت بگیرند و دیگرکسی فکرجهاد به سرش نزند،ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم مهر تکفیری و تندروی و خوارج وتروریست را به او چنان محکم می کوبند که تمام مسلمانان گمراه شده هم صدای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم این «مرتکب جرم جهاد» را چنان هو کنند که هر گمراه « مشتاق جهاد » سر بزیر افکند و برای در امان ماندن از چماق ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم دم برنیاورد.
ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم به مسلمانان توصیه می کنند که موشک را کنار بگذارند و به اینترنت بپردازند اما الله عز وجل می گوید:

 • وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه: و با آنان بجنگید تا  فتنه اي باقي نماند و دين خالصانه از آن خداگردد .
 • و نیزمی گوید:وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً: با همه مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي جنگند

ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم! آیا کفار بااینترنت با ما می جنگند که ما هم به آن اکتفا کنیم، آیا بمبهای چند تنی را که بر مردم  هورامان غربی، فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان، صومالی و… ریخته اند ومی ریزند را ندیده اید و نشنیده اید؟

آیا نشنیده اید که دولت آمریکابه تنهایی تا حال بیش از ۱۲میلیون مسلمان را کشته است؟
نشنیده اید که بر سر ناموس مسلمین در عراق ودر ابوغریب چه آمد؟نشنیده اید که در بوسنی توسط سربازان یوگوسلاو به بیش از ۵۰هزار دختر مسلمان تجاوز جنسی شد؟ نمی دانید که در ۹۰سال اشغال فلسطین برسرمردم آنجا چه آمد؟

خبر صبرا وشتیلا ودختران به زور عریان شده و در کامیونها بار گیری شده آوارگان صبرا وشتیلا را نشنیده ای؟ همین دیروز سوریه و عراق را ندیدید؟ بمب های فسفری، حاوی گوگرد، اتم و دیگر ترکیبات شیمایی و اتمی را ندیدید؟ نشنیده اید که در بوسنی و در چچن شکم ماردران باردار را زنده زنده دریدند و جنین شان را ببرون آوردند و  سر بریدند؟

نشنیده اید که کودکان رادر جلوی چشمان پدرانشان روی آتش کباب کردند وبه زور گلوله خواستند که به گوشت کباب شده شان را به پدرانشان بخورانند؟ ای ننگ بر شما واربابانتان باد……
ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم آیا حدیث پیامبرتان را نخواندید تا علت این ذلت را بدانید؟ نخوانده اید که فرمود: : إذا تبایعتم بالعینة واتبعتم أذناب البقر وترکتم الجهاد فی سبیل الله سلط الله علیکم ذلا لایرفعه إلا أن تعودوا لدینکم :هرگاه معامله « عینه» (معامله) کردید ودم گاوهایتان را گرفتید و جهاد فی سبیل الله را ترک کردید الله بر شما ذلتی مسلط می کند و آن را برنمی دارد مگر اینکه به دینتان برگردید.

نشنیده اید که پیامبرتان می گوید: ماترک قوم الجهاد إلا ذلوا : هیچ قومی جهاد را ترک نکرد مگراینکه ذلیل شدند.

ای وای بر ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم. چرا مسلمانان را از جهاد بازمی دارید؟ نشنیده اید که الله تعالی چه می فرماید:   قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ‏:‏خداوند كساني را به خوبي مي شناسد كه مردم را از جنگ باز مي داشتند، وكساني را كه به برادران خود مي گفتند : به سوي ما بيائيد و (به ما بپيونديد و خودرا از معركه بيرون بكشيد)، و جز مقدار كمي ( آن هم از روي اكراه يا ريا ) دست به جنگ نمي يازيدند .

‏ ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم! اگر دشمنی به خانه شما وارد شد وقصد جان شمارا کرد وخواست به زنان ودخترتان تجاوز کند، چه می کنید؟ آیا برای خودتان هم چنین فتوایی می دهید؟ آیا با نوشتن مقاله ای در اینترنت تجاوز به ناموستان را محکوم می کنید وبا دلایل شرعی وعقلی وقانونی واستدلال به آیه واحادیث واقوال بزرگان واستدلال به قوانین سازمان ملل ومنشور حقوق بشر وشکایت به دادگاه لاهه، ثابت می کنید که بر حق هستید وتجاوز به ناموس شما اشتباه بوده است؟

ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم! اگر دخترشما در ابوغریب مورد تجاوز قرارمی گرفت باز چنین فتوایی می دادید؟

مسلمین ببینید که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم برای شما چه توصیه ای دارند! چرا بیهوده گرسنگی وتشنگی می کشید؟ چرا بر روی کوههای افغانستان وغارهای وزیرستان و کوچه پس کوچه های عراق و تونل های زیر زمینی غزه وصحراهای صومال و جنگلهای چچن والجزایر به این سو وآن سو می دوید تا سربازی آمریکایی و روسی و…را بکشید وخود کشته شوید وزنانتان بیوه و فرزندانتان یتیم شوند؟ بیایید که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم راه آسانتری برای بهشت به شما می آموزند؟

همگی کلاشینکوف ، نارنجک و بمب دست سازتان وآر.پی.جیتان را زمین بیاندازید و کامپیوتری بخرید وآن جنگلها وصحراها وکوهها وغارها را رها کنید وبه کافی نت بروید تا با جهاد قلمی یا دکمه ای یا کیبوردی یا اینترنتی وهرچه که دلتان می خواهید نامش را بگذارید، کفار را قانع کنید که به ناموستان تجاوز نکنند و بر سرتان بمب نریزند و خانه هایتان را (که ممکن است برخی ازشما در داخلش مشغول چت جهادی باشد) برسرتان ویران نکنند و از اشغال سرزمین ها وبه تاراج بردن ثروات طبیعی مسلمین دست بردارند! به جای عملیات استشهادی با یک چت مرگبار دمار از روزگار آمریکا واسرائیل وناتو در بیاورید تا دیگر جرأت نگاه چپ به مسلمانان نداشته باشند.

راستی ای فلسطینیان!شما چرا اینگونه در ذلت بسر می برید؟چرا شب و روز آرامش ندارید؟ این همه بمب و موشک چرا بر سرتان فرو می آید؟ احتمالاً تقصیر موشکهای شماست که اسرائیلی ها ی سکولار را عصبانی می کند و الا اگر شما آنها را عصبانی نکیند وبهانه به دستشان ندهید، یهودیان سکولارمحترم و مهرورز اسرائیل که دنیا مهربانتر وانسان دوستانه تر از آنها ندیده با شما کاری نخواهند داشت، حالا نصف بیشتر سرزمیتان را اشغال کرده، جای نگرانی نیست مسلمان که نباید بخیل باشد و محبت با زمین نشانه ضعف ایمان است وصدقه دادن هم به کفار جایز است وثواب دارد خب چه می شود سرزمینتان را به اسرائیلیان سکولار صدقه دهید وبه مال دنیا حریص نباشید!
دولت اسلامی ما نیز که این تجهیزات نظامی و این موشکهایی را با خون دل ساخته اید لطفاًخنثی کنید و به کافی نت تشریف ببرید تا دین اسلام را با اینترنت تبلیغ کنید نه باموشک.و از طریق اینترنت به ارهاب دشمنان الله و دشمنان خود بپردازید .

راستی؛ ای کاش زمان صحابه هم اینترنت بود تا این همه اصحاب گرانقدر درجهاد کشته نمی شدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم در احد زخمی نمی شد. احتمالاً اگردر آن زمان اینترنت بود ما الان درتاریخ به جای جنگ بدر می خوانیدم: سایت بدر. وبه جای جنگ احد؛ سایت احد وبه جای جنگ احزاب؛ انجمن اینترنتی احزاب وبه جای غزوه بنی مصطلق: وبلاگ بنی مصطلق و…. . بیچاره صحابه وتابعین که چه رنجهایی برای فتح امپراطوری فارس وروم متحمل شدنداگر اینترنت داشتند می نشستند تو کافی نت یا در چادر یا درخانه شان وبا خسروپرویز و یزدگرد ورستم و..چت می کردند.
در تمامی کشورها بیشترین بودجه را به بخش نظامی اختصاص می دهند وهر کشوری سعی دارد برای بقاء ورشد خود اسلحه های پیشرفته تری بسازد اما ببینید که ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم به ما چه می گویند؟

الله تعالی می فرماید: وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ: براي ( مبارزه با ) آنان تا آنجاكه مي توانيد قدرت  و ( از جمله ) اسبهاي ورزيده آماده سازيد ، تابدان ( آمادگي و ساز و برگ جنگي ) دشمنِ خدا و دشمن خويش را بترسانيد ،  ورسول الله صلی الله علیه وسلم درتفسیر این آیه می فرمایند:الا إن القوة الرمی، الا إن القوة الرمی، الا إن القوة الرمی: آگاه باشید که منظور از نیرو ، تیراندازی است، آگاه باشید که منظور از نیرو، تیراندازی است، آگاه باشید که منظور از نیرو ، تیراندازی است.

ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم به نظر شمامنظور از اسبان ورزیده چیست؟ سایتهای اینترنی؟! یا آلات وابزارجنگی.منظوراز نیرو چیست؟ چت کردن؟!! یا آن طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند منظور تیراندازی است. شرم نمی کنید که صراحتاً بر خلاف دستور خدا فتوا می دهید.؟ خدا و پیامبرش دستور به تهیه آلات وابزار جنگی و آمادگی رزمی ونظامی می دهند وعلت ذلت را ترک جهاد وراه عزت را جهاد می دانند اما شما عکس دستورات خداو پیامبرش فتوا می دهید.

طوری سخن می گویید که انگار مسلمین شب وروزمشغول جهادند و درخانه هر مسلمانی موشکی آماده پرتاب است .انگار در عالم هپروت زندگی می کنید. آیا نمی بینید که بزرگترین مشکل مسلمین در این زمان ترک جهاد است؟ الله تعالی می فرماید:  وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْأَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً: كافران دوست مي دارند كاش از اسلحه و كالاهاي خود غافل مي شديد و آنان يك باره برشما تاخت مي آوردند.

ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم ببینید الله تعالی چه می فرمایدو به سخن خودتان فکرکنید که از مسلمانان می خواهید موشک را کنار بگذارند. الله تعالی فرموده کفار چنین آرزویی دارند که مسلمانان از آلات جنگی خود دست بردارند ومتأسفانه شماها نیز چنین آرزویی دارید.
چرا مانند کفار شده اید؟ چرا برخلاف فرمان خدا فتوا می دهید،چرا خواسته شما با خواسته کفار برابر شده است، مگردوست دارید کفاربه ما هجوم آورند. ای وای برشما!شرم نمی  کنید که آنچه را خداوند از کفار خبر می دهد برشما صدق می کند. مسلمین کم کم بیدار می شوند و راه عزت وجهاد را در پیش می گیرند.

ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم!سدی بر سرراه بیداری و عزت مسلمین نباشید. با  مسلمین دشمنی نکنید .آنان را از جهاد باز ندارید.ازمجاهدین بدگویی نکنید. با فتاوی وخرافه گویی هایتان دل دشمنان را خوشحال نکنید. از حاخام های یهودی یاد بگیرید که چطوردرجنگ غزه سربازان یهودی را تحریک می کردند وآنان را به نعمتهای بهشتی مژده می دادند.

ای ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم دولت اسلامی ما و مجاهدین سالهاست که از شماها مأیوس شده و از شما نمی خواهند که فتوای جهاد بدهید، فقط ساکت باشید. یا شغل خود را عوض کنید یا اصلاح شوید یا بمیرید . وبگذار ید مردم به همراه دولت و حکومت اسلامی و مجاهدین کار خود را بکنند.لازم نیست مسلمانان را به جهاد تشویق کنید،علیه جهاد سخن نگوئید. بگذارید مسلمانان بیدار شوند و راه جهاد را در پیش بگیرند. لازم نیست علیه کفار فتوا دهید، به نفع آنان فتوای ندهید، به نفع آنها مسلمانان را منع نکنید.

ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم اگر امثال شما نبودند تا حال بسیاری از مسلمانان به جهاد پیوسته بودندو واگر علمای بی عملی چون شما مردم را از جهاد باز نمی داشتند مدتها پیش فلسطین آزادشده بود و ای بسا حکومت اسلامی در  سایر  سرزمینهای مسلمان نشین نیزتا حال احیاء شده بود. ملاهای تولیدی کارخانه ی سکولاریسم ،ساکت!حرف نزنید.

 • بگذارید دولت و حکومت اسلامی ما مسیر شرعی خود را طی کند . مسلمین را به دولت اسلامی اش بدبین نکنید.
 • بگذارید مجاهدین در برابر کفار سکولار اشغالگر خارجی و نوکران محلی آنها وظیفه خود را انجام دهند .
 • بگذار ید مسلمین به دولت و حکومت اسلامی خود و مجاهدین ضد سکولار بپیوندند.
 • بگذارید مسلمین ازمجاهدین خود پشتیبانی کنند.
 • بگذار ید جهاد در تمام سرزمینهای مسلمان نشین به راه خود ادامه دهد.
 • بگذارید جهاد در تمام سرزمینهای مسلمان نشین احیاء شود.
 • بگذارید اسلام در تمام سرزمینهای مسلمان نشین زنده شود.
 • بگذارید فقر و ترس ریشه کن شود و رفاه وامنیت در جامعه حاکم گردد . تا بار دیگر نمونه ی زنده ی « أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ » را در دنیا مشاهده نمائیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *