ابو محمد المقدسی طرفداران خود را به کشتار مخالفین به سبک گرگها دعوت نمود

ابو محمد المقدسی طرفداران خود را به کشتار مخالفین به سبک گرگها دعوت نمود

به قلم: ابوخالد کردستانی

در واکنش به حوادث و اختلافات اخیر میان گروه های مسلح در سوریه ابومحمد مقدسی طرفداران خود را به کشتار مخالفین بدون دریافت فتوا دعوت نمود. این پیام ابومحمد در مورد گروههای مختلف اهل سنت در سوریه بیانگر قانون جنگل است که می گوید: یا می خوری یا خورده می شوی . مقدسی در این مورد می گوید:

” ما اکنون بر سر دو راهی قرار گرفته ایم که عنوان آن “اگر گرگ نباشی، طعمه گرگ می شوی” نام دارد.

برخی همچنان از حمله به گروه های مزدور که طاغوت آن را هدایت می کند خودداری می کنند و منتظر فتوا و تایید هستند!

این در حالی است که مشاهده می کنیم صقور الشام، احرار و دیگر گروه ها به تعهدات خود پایبند نیستند! و تلاش می کنند بر جند الاقصی غلبه کرده و خواهان استئصال آن بدون فتوا هستند. اما این در حالی است که انصار الشریعه باید در اولویت حمله باشد و باید ریشه داعمین و طاغوتی ها کنده شود.

هرکس به تماشای خورده شدن برادرانش توسط درندگان باشد، توسط آنها خورده خواهد شد هر چند که زمانی طول بکشد.”

در این پیام ابومحمد مقدسی برادری اسلامی، اصلاح بین مسلمین، اذله علی المومنین،  وحدت اسلامی ، محافظت از دین و جان و ناموس و مال مسلمین چه جایگاهی دارد؟ به نظر شما این مفتی های کتابخانه ای بوئی از دشمن شناسی اسلامی برده اند؟ آیا اینها می توانند بر اساس قرآن و سنت صحیح، دشمنان اسلام و مسلمین را درجه بندی نمایند؟

کسی که از دشمن شناسی اسلامی برخوردار نباشد به آسانی لوله ی تفنگ خود را به سمت مسلمین خواهد چرخاند و جای دوست و دشمن را به راحتی عوض خواهد نمود. در این صورت کشت و کشتار به سبک درندگان و به قول مقدسی  به سبک گرگها خواهد بود و قانون جنگل حاکم می گردد که اگر نخوری خورده می شی. حسبنا الله و نعم الوکیل

دیدگاهتان را بنویسید