واکنش ابوبصیر طرطوسی به فتوای اخیر مقدسی مبنی بر کشتار گروههای حامی ترکیه

واکنش ابوبصیر طرطوسی به فتوای اخیر مقدسی مبنی بر کشتار گروههای حامی ترکیه

به قلم: ابوخالد کردستانی

ابومحمد مقدسی در پی خیانتها و پیمان شکنی های مکرر گروههای حامی ترکیه و آمریکا فتوایی صادر کرد که بر مبنای آن دستور کشت و کشتار آنها به سبک نابود نمودن یهودیان بنی قریظه در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم را صادر نموده بود. در واکنش به این فتوا، ابوبصیر طرطوسی به عنوان مفتی ترکیه و ناتو بیانیه ای را صادر نمود به این مضمون:

” ابومحمدالمقدسی به افراد تندرویی که گوش به فرمان او هستند توصیه می کند که اهل شام و مجاهدین آن را که در گروه های شام حضور دارند را همانند بنی قریظه به قتل برسانند. ما به وی می گوییم: ما را مورد سرزنش قرار نده اگر تو را یکی از سگان بزرگ خوارج افراطی و یکی از شیوخ آنان خطاب نماییم. ایستادن در صف سگان اهل جهنم گوارای وجودت.”

در این واکنش ابوبصیر شما چیزی به نام استدلال و تجزیه و تحلیل رای مخالف نمی بینید، تنها چیزی که می بینید فوش دادن به سبک مفتی های صحوات است.

لازم به ذکر است که هر طبقه ای سبکی برای فحش دادن دارد ؛ فحش کوچه بازاری( پدر سوخته، کره خر و…) با فوش دادن خانمها(زشت، ورپریده و…) با فحش کمونیستها( اپورتونیست، جاش و…) با فحش به سبک علمای گمراه( ظال، مظل، اهل بدعه، خوارج، مرتد، فاسق، رافضی  و…) و سایر طبقات متفاوت است. در سالهای اخیر فحش رایج علمای کتابخانه ای و مفتی های ساکن در یکی از دارالکفرها جهت به جان هم انداختن مسلمین شده اهل بدعه، خوارج و رافضی .

البته فحش ملاها تنها در حد فحش باقی نمی ماند بلکه به دنبال خود تفرق و چند دستگی میان مسلمین و کشت و کشتار مسلمین توسط همدیگر و در نهایت « فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ريحُكُم» و پیروزی دشمنان قانون شریعت را به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید