بدون شرح… زمانی که اسامه بن لادن رحمه الله خاری را از پای مسلمانی در می آورد…

اسامه در حال بیرون آوردن خار از پای یک مسلمان
اسامه در حال بیرون آوردن خار از پای یک مسلمان

بدون شرح…  زمانی که اسامه بن لادن رحمه الله خاری را از پای مسلمانی در می آورد…

دیدگاهتان را بنویسید