جایگاه عمل و قیام جهت برپا ساختن و تحکیم قانون شریعت الله(۳۸۴)

جایگاه عمل و قیام جهت برپا ساختن و تحکیم قانون شریعت الله(۳۸۴)

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

كسي كه اعمال اسلامي از وي سرنزند غيرممكن و محال است كه مسلمان ناميده شود. [۱] بدين معني كه تنها اقرار زباني و ابلاغ و دانستن و يقين كافي نيست، بلكه بايد گفت بمن رسيد به آن يقين پيدا كردم و از آن اطاعت و پيروي نمودم و بدينسان اطاعت و پيروي شرط اصلي و زيربناي تمام فرمانهاي خداوند از طرف تمام پيامبران، برجسته مي گردد .[۲]

و عملگرايي و تكيه برعمل افراد در كيفر ديدن در جهنم [۳] و پاداش بهشت[۴]  چهرة هميشه ماندگار سرنوشت ساز خود را در انديشه اسلامي به نمايش مي گذارد. ما بايد بار ديگر به خود يادآور شويم كه يكي از تفاوتهاي شریعت پیامبر خاتم   با شریعتهای ديگر در اين است كه، آنان فقط مسئول روي آوري به دين خدا و در مسير دين و تكاليف آن قرار گرفتن و پايداري و استقامت در اين راه، در حيطه خودشان بودند و بس. اما وظيفه مسلمين با طي اين مرحله مقدماتي كه برخلاف امم قبلي ديگر پيامبري نخواهد آمد در چيست؟[۵]

آيا با بيان احوال بني اسرائيل و بر حذر داشتن مسلمين از تكيه صرف بر تصديق و اقرار سواي عمل صالح آنچه مرجئه هاي جديد بدان دامنه مي دهند به معني اسلام منهاي تكاليف و حكم خواستن و…. در واقع اسلام منهاي اسلام نيست[۶].  مگر نمي دانيم كه كتمان و خيانت سكوت و در نتيجه فساد و تباهي تنها گريبانگر ستمكاران و ظالمين نمي گردد مگر از ارتباط ويرانگر استبداد (تحت هر شعار و لباس و دين و مذهب و….) با فساد و ويراني بي خبريم [۷] يا اينكه از ” لاطاعه لاحد في معصيه الله انما الطاعه في معروف . ” (متفق عليه )[۸] جاهل و بي خبرمان كرده اند. و وارثين زمين را نيز مزدورانه و دغلكارانه به غلط به ما شناسانده اند[۹]

مگر نمي دانيم كه بازگشت حقيقت و ابهت مسلمين امريست اجتناب ناپذير، جبری و قابل تحقق (اجراي قانون و حكم خداوند)[۱۰] امري كه تمام آناني كه بويي از واقعيات عيني برده اند بدان اقرار نموده اند. [۱۱]

مگر تجربيات گذشته با شهادت تاريخ و واقعيات عيني در حال وقوع، به تاكيد و قاطعانه نياموخته اند كه، چنانچه تعريف قسط و تعيين حدود آن به اميال و خواسته هاي مردمان موكول شود هر آنچه كه هست به فساد و تباهي كشانيده مي شود[۱۲] و تنها يك برنامه اصلاحي و كارآمد وجود دارد.[۱۳]

پس به پا خيزيم  و خود را با نهضتي كه در مسير مبارزه و انقلاب منتهي به تشكيل  جامعه اي اسلامي  مي گردد همراه گردانيم.  مبارزه به خاطر:

 • ايمان و جلوگيري از اجبار و استبداد (غافر/ ۸۵- يونس/ ۹۹- البقره /۲۵۶)
 • به خاطر حمايت از محرومان و ضعفاء (حشر/۷- حاقه/ ۳۴-۳۳فجر/۱۷-۱۸ماعون/۳-۱)
 • به خاطر حمايت از زنان (نساء/ ۱۹-۱۲،۱۱)
 • به خاطر حمايت از جهاد (نساء/ ۷۵)
 • به خاطر حمايت از فرزندان (تكريم/ ۹-۸ بقره/ ۲۳۳)
 • به خاطر حمايت از يتيمان (فجر/ ۱۷-۱۸ – ماعون/ ۱-۳)
 • به خاطر حمايت از پدر و مادر سالخورده (اسراء/ ۲۴-۲۳)
 • به خاطر حمايت از محرومان در برابر حكام (قصص/۸)
 • به خاطر حمايت از زنان و كنيزان برده[۱۴]
 • به خاطر حمايت از حيوانات :[۱۵]
 • و به خاطرتامین ‏«أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ‏» و فراهم نمودن زمینه های مناسب «‏فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ‏ »

با اين وصف مبارزه و مسائل و موانع موجود در دنيا را دريابيم و بدانيم كه هدف هرچه با عظمت تر باشد، حركت به سوي آن دشوارتر و احتمال دچار شدن به بلايا و حتي خطاهاي بزرگ و كوچك هم بيشتر است. و خداوند به آناني كه به خاطر راهش باطي نمودن مرحله ابتدائي در مسير مبارزه اسلامي مجبور به هجرت گرديدند: چه كشته شوند چه بميرند چنين وعده اي رامي دهد . ‏وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‏(حج/۵۸)

پس بايد وارد عمل شده و مبارزه كرد، و آنرا با دنياي موجود و قوانين و سنتهاي حاكم بر آن درك كرد. و روش و مسير مبارزه را نيز با علم و آگاهي دقيق بدور از ظن و گمان محض، برگزيد ؛ كه اين ابتدا ، شروع و آغاز حركت است. يعني آزادي و اختيار مطلق و بي چون و چرا با علم پالفته شده از ظن و گمان .

[۱]نساء /۶۵-نساء/ ۶۲-۶۰ نور/ ۴۷ –۵۲- مائده/ ۴۴-۴۵-۴۷-۵۰

[۲]نساء/ ۶۴

[۳]التحريم/۷

[۴]اعراف/ ۴۳

[۵]ال عمران /۱۰۴- انفال /۳۹-آل عمران/ ۱۱۰- بقره /۱۴۳- حج /۷۸-۷۷

[۶]اعراف/ ۱۶۹

[۷]فجر/ ۶-۱۴- قصص/ ۴

[۸]امام بخاری و مسلم

[۹] انبياء ۱۰۵-نور ۵۵

[۱۰]ابراهيم/ ۲۵-۲۴

[۱۱] توماس بين- شرقشناس امريكايي- بعد از بيان خلاصه اي از تاريخ مسلمانان و پيروزيهايشان در آسيا، آفريقا و اروپا مي گويد: اكنون اوضاع دگرگون شده است، مسلمانان در قبضة قدرت ما هستند ، ولي آنچه كه يك بار رخ داده باشد، بار ديگر نيز امكان دارد روي دهد و مسئله اي كه محمد در قلوب پيروانش بر افروخته است فرو نخواهد نشست….

[۱۲]مومنون/۷۱

[۱۳]حديد/ ۲۵

[۱۴]نساء/ ۲۵ (بردگي جنسي، اخلاقي ، اقتصادي و….. كنوني تحت هر مرام لباسي و زباني)

[۱۵]خانمي به خاطر زنداني نمودن گربه اي كه آنرا از آب و غذا محروم كرده بود مستوجب عذاب خداوند گرديد

دیدگاهتان را بنویسید