زمانی که ارتش مورد حمایت شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت در سوریه خود را به سکولاریستهای ترک می فروشد

زمانی که ارتش مورد حمایت شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت در سوریه  خود را به سکولاریستهای ترک می فروشد

به قلم: ابوخالد کردستانی

 

شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت از همان آغاز درگیریها در سوریه پرچم ارتش آزاد سوریه را در گوشه ی کانالهای خود ثابت نموده و در حمایت از آن تاکنون تبلیغ می کنند . بر همگان روشن شده است که این ارتش به صورت مستقیم از طرف ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و آل سعود به عنوان یکی از مزدوران مستقیم آمریکا اداره و تجهیز می گردد . طارق عبدالحلیم در خصوص جیش الحر نکاتی را بیان کرده است که جالب توجه می باشد . این شخص می گوید:

” جیش_الحر به طور کامل نیروها و ادوات خود را برای جنگ با #داعش به ترکها فروخته و نصیری ها را بدون درگیری رها کرده است و این همان نیرویی بوده که  شریفه در موردش گفته بود که هرکس با آن بیعت نکند حیوان است. ”

نکته ای که اهل سنت نباید آن را نادیده بگیرند این است که این شبکه های ماهواره ای همچون ارتش آزاد سوریه به یک ارباب خدمت کرده و یک هدف را دنبال می کنند؛ با این تفاوت که  ارتش آزاد با گلوله و کشت و کشتار مخالفین آمریکا و ناتو خدمت رسانی می کند و این شبکه های ماهواره ای در بخش جنگ روانی و تبلیغی و با کلام  به انجام وظیفه مشغول شده اند .

دیدگاهتان را بنویسید