علمای گروههای مسلح و صحوات شام چه کسانی هستند؟

علمای گروههای مسلح و صحوات شام چه کسانی هستند؟

به قلم : ابو خالد کردستانی

در سرزمین سوریه هر گروهی تابع سیاستهای همان کشور خارجی است که پول و اسلحه اش را از آن گرفته و به نیابت از آن با دیگر گروهها پیامان می بندد یا می جنگد. هر کدام از این گروهها نیز دارای علمای سطح پائین و نان به نرخ روز خوری هستند که همین سیاستهای دیکته شده  را لباس شرعی پوشانده و متناسب با خواست اربابان فتوا تولید و صادر می کنند .

البته تاریخ مصرف هر کدام از این مفتی ها چون  ابوبصیر طرطوسی و… نیز مشخص است و هر آن ممکن است جایگزینی پیدا کنند به همین دلیل در خیانت و نوکر منشی و چاپلوسی  و دم تکان دادن واسه اربابان و ترور شخصیتی مخالفین خود سعی دارند لنگه نداشته باشند .

این دسته از شرعی های جماعتها یا کسانی هستند که در زمینه ی فقهه انقلاب و جهاد در سطح نازلی قرار گرفته و ثبوت چندانی در عقاید و رفتار آنها دیده نمی شود یا اینکه کسانی هستند، که همچون ابوبصیر، علاوه بر آنکه از علم انقلاب بی خبرند ،دارای باورهای متشدد و گمراه گری بوده و تنها برای یک ارباب و یک هدف ویرانگر فعالیت نموده  و فتوا صادر می کنند .

زمانی هم که حرف از علماء زده می شود هر یک خود را عالم واجد الشرایط معرفی می نمایند و به ترور شخصیتی مخالفین خود می پردازند که نمونه ی آن طارق عبدالحلیم است که می گوید:

” لبیب النحاس (مدیر دفتر روابط خارجی احرار الشام) می گوید که زمان آن رسیده است که علمای شام زمام امور را در دست بگیرند. این علما چه کسانی هستند؟ داعشی ها؟ دغیم؟ هاروش؟ شریفه و یا الحموی؟ اگر خجالت نمی کشی بگو ”

دوستان گرامی:

این واقعیت شیوخ صحوات و گروههای وابسته به یکی از اربابان خارجی است . در این صورت چه امیدی به آینده ی این گروهها در ایجاد صلح و امنیت وجود دارد در حالی که خودشان تابع سیاستهای کشورهای طاغوتی خارجی هستند و در راه منافع آنها می جنگند نه ملت مظلوم سوریه ؟!

دیدگاهتان را بنویسید