چگونه می توان از دنباله روی از وقایع ساختگی جاهلیت دوری کرد؟ (۳۷۴) واکنش عموم مسلمین در برابر جنگ روانی دین سکولاریسم

چگونه می توان از دنباله روی از وقایع ساختگی جاهلیت دوری کرد؟ (۳۷۴) واکنش عموم مسلمین در برابر  جنگ روانی دین سکولاریسم

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

به عبارتی دیگر چطور باید فکر و عمل نمود که هم چون بید با هر رویداد ساختگی توسط دشمنان بشریت در مسیر خواسته های آن ها در حرکت نباشیم؟ و چکار کنیم که جریان و مسیر بیداری اسلامی و جنبش مجاهدین در میان مسیرهای گوناگون گم و هضم نشود؟ دنباله روی کورکورانه چیست؟ منافقین کیانند؟ نهایت هدف کفار از این همه سرمایه گذاری تبلیغاتی و جنگ روانی علیه ما چیست؟ برخی از رویدادهای ساختگی عملی که در همان مسیر جنگ روانی است به چه منظور ساخته و پرداخته می شوند؟ چگونه دشمن حاضر است جهت به انحراف کشیدن ما از بعضی از منافع خود گذشته و یا حتی عده ای از افرادش را نیز قربانی کند؟ و… .

در این طرف قضیه هم خود ما چقدر واقع بینیم و به چه میزان به ترازوی عقیده و ولاءو براء و دیگر معیارهای اسلامی مسلح شده ایم که با دید و چشم دین به قضایا می نگریم و نیز در جبهه ای که در حال نبردیم به چه میزان حواسمان به دشمن مقابل و جناح ها و پشت سر است؟

افق استراتژی هر مسلمان مبارزی آینده و اجرایی شدن احکام الهی در زمین است و نمی تواند این قدر هدفش را کوچک کند که در همین امور امروز غرق و نابود گردد. ما امروز مشغول انجام دادن یک سری کارهای سیستماتیکی هستیم که در خدمت هدف استراتژیک مان مشغول انجام وظیفه است. و معیار این که به چه میزان موفق شده ام یا نه بستگی به این دارد که به چه میزان به آن هدف استراتژیک نزدیک یا دور گشته ام.

داشتن هدف استراتژیک به معنی چند قدم جلوتر از وقایع بودن ، دیدن و پیش بینی بخشی از آینده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید