ویدئو: مفتی آل سعود: جنگ با اسرائیل گناه است و واجب است از آن توبه شود

ویدئو: مفتی آل سعود: جنگ با اسرائیل گناه است و واجب است از آن توبه شود

 

مفتی آل سعود با تأئید هیئت علمای رسمی سعودی هر گونه جنگی با اسرائیل را حرام نموده و اعلام نمود : قتال إسرائيل معصية يجب التوبة منها! جنگ با اسرائیل گناه است و واجب است از آن توبه شود.

این فتوا در حالی داده می شود که هواپیماهای آل سعود به دستور آمریکا و فتوای همین دین فروشان روزانه دهها مسلمان را در سوریه و عراق و یمن قتل عام می نمایند . همین برای کسانی که صاحب قلب سالمی باشند کافی است تا ماهیت آل سعود و مفتی های دین فروش آن را دریابند.

https://www.youtube.com/watch?v=-yk5YZWB2VU

دیدگاهتان را بنویسید