تکرار تاریخ مزدوران افغانستان در مزدوران مسلح سوریه

تکرار تاریخ مزدوران افغانستان در مزدوران مسلح سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

به یاد داریم که گلبدین حکمتیار زمانی بر علیه توافقات و اقدامات احمد شاه مسعود راهپیمائی راه می انداخت و قصد داشت نشان دهد که با نیروهای غربی و آمریکا مخالف است ،اما دیدیم که نتوانست تا آخر نفاق خود را پنهان نماید و سرانجام به دامان امریکا برگشت .

بر همین منوال  هیئه تحریر الشام  در سوریه نیز بر ضد گروه های دیگر که در قزاقستان و تحت سرپرستی اربابانشان مذاکره صلح کردند تظاهرات کردند  .این گروهها  بخاطر منفعت جیب شان باهمدیگر صلح میکنند و یکدیگر را مجاهد و مبارز می نامند و باز بخاطر همین جیب شان با هم دیگر میجنگند و یکدیگر را خائن نامیده و تکفیر میکنند. این حال روز بیشتر از ۹۰ گروه  به اصطلاح مبارز سوریه است

دیدگاهتان را بنویسید