رابطه ی نبود رهبریت واحد و تهاجم کفار سکولاریست به مسلمین

رابطه ی نبود رهبریت واحد و تهاجم کفار سکولاریست به مسلمین

 

رائه دهنده: سید خان افغانی

امت اسلامی بعد از از دست دادن سپر خود ، مورد تاخت و تاز بی سابقه ی کفار قرار گرفت و کفار با گسترده ساختن قتل، تعذیب و شکنجه به بیرون راندن مسلمانان از خانه های شان و سرزمین شان پرداخته و هر روز ظلم شان را بالای مسلمانان بیشتر از روز قبلی می افزایند. حتی به این هم بسنده نکرده با لشکرکشی های خود سرزمین های اسلامی را یکی پی دیگر اشغال نموده و انواع جنایت را در حق مردم آن سرزمین ها روا داشتند و هر قدرت استعماری به نوبه خود به استعمار و اشغال سرزمین های اسلامی پرداخته و هرکدام بارها این سرزمین ها را مستعمره ی خود ساختند که هیچگاه تاریخ فراموش نخواهد کرد و همیشه در اذهان امت مسلمه بوده و فراموش نمی شود.
انگلیس سکولاریستچه خیانت عظیم را در حق این امت مرتکب شد، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق چه جنایت بزرگی را بالای این امت روا داشت و حالا امریکای استعمارگر  سکولارو همپیمانان اش چه جنایت را نیست که در حق این امت مرتکب نمی شوند! چوچه های تربیه کرده شان چگونه خون این امت را می مکند و چگونه در اکثر سرزمین های اسلامی؛ هم چون: افغانستان، عراق، فلسطین، یمن، کشمیر، برما، سوریه و… به این جنایت شان ادامه می دهند!
امروز هم کفار  سکولاریست با تمام امکانات و نیروی خود در سرزمین های اسلامی با کشتار وحشیانه مسلمانان پرداخته منابع شان را چور و چپاول می نمایند که جنایت امروزه شان در افغانستان، عراق، برما، فلسطین و سوریه مشهود است
اما چرا کفار استعمارگر سکولاریست  بی باکانه و بدون هیچ گونه هراسی در مقابل میلیون ها مسلمان این گونه به جنایت خود ادامه می دهند؟ چون کفار استعمارگر سکولاریست دریافتند که این امت بعد از از دست دادن سپر خود حیثیت آن رمه ای را بخود گرفته که بدون چوپان در صحرا پر از گرگ ها رها گردیده که هر گرگی و هر وقتی دلش خواست به شکار خود می پردازد. هیچ باکی ندارد و حتی از تعدادشان هم هراسی ندارند؛ چون بیشتر بودن گوسفندان در نبود چوپان برای شان طعمه بهتر خواهد بود.
بناً امروز هم کفار استعمارگر سکولاریست در برابر مسلمانان همان گرگان وحشی و درنده ای هستند که در نبود  رهبر واحد بین مسلمانان هر گونه جنایت را بدون هیچ گونه هراسی ادامه می دهند. حقا که رهبر برای مسلمانان حیثیت سپر را دارد. قسمی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند:«انَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ»
یقیناَ امام  سپری است که از عقب وی امت اسلامی جهاد می کند و در صورت لزوم به وی(این سپر نیرومند) پناه می برند.

دیدگاهتان را بنویسید