جنگ افغانستان و ارتباط مستقیم آن با کشت و قاچاق مواد مخدر و استخراج یورانیم

جنگ افغانستان و ارتباط مستقیم آن با کشت و قاچاق مواد مخدر و استخراج یورانیم

ارائه دهنده: محمود کندزی

برخی ها از قول فرماندهان محلی افغان و آن ها نیز از اهداف پنهان نیروهای خارجی ولایت هلمند می گفتند که هدف عمدۀ “عملیات مشترک” کمرنگ ساختن نقش انگلیس ها توسط امریکایی هاست، زیرا امریکایی ها پی برده بودند که انگلیس ها از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر و نیز کشف و استخراج یورانیم در آن ولایت بهره ای زیاد می برند.

این مسئله به دلایل گوناگون قابل تأمل است؛ نخست از پانزده سال بدین سو بارها منابع مختلف گفته اند که تداوم جنگ و بی ثباتی در هلمند علاوه بر بُعد نظامی ابعاد اقتصادی هم دارد که مواد مخدر، استخراج یورانیم و نیز قاچاق سنگ های گران قیمت از عمده ترین پهلوهای آن به شمار می رود. دوم حضور نزدیک به ۱۰ هزار نیروی نظامی انگلیس که از تجهیزات پیشرفته برخوردار اند و نیز چندین عملیات گسترده ای نظامی حد اقل کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را کاهش نداد، چه رسد به آوردن نظم و ثبات در آن ولایت!

جنگ هلمند مستقیماً با کشت و قاچاق مواد مخدر و نیز استخراج یورانیم مرتبط است. چنان چه “عبیدالله بارکزی” نماینده مردم در پارلمان گفته است: «دلیل این که هلمند سه سال می شود در یک “جنگ جهنمی” می سوزد، یورانیم و تریاک است. به گفته ی وی: هزاران کیلوگرام تریاک توسط چند قاچاقچی هلمندی انتقال نمی یابد، بلکه این امریکایی ها و انگلیس ها هستند که توسط طیاره انتقال می دهند.»۱

از سوی هم گفته های اخیر “ضمیر کابلوف” نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه نشان می دهد که از چه زمانی استراتیژی امریکا بر قاچاق مواد مخدر افغانستان استوار بوده، چنان چه وی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است: «امریکا پدر خوانده ی تولید مواد مخدر در افغانستان است؛ چرا؟ به این خاطر که پیش از جهاد، محصولات خشخاش در افغانستان بسیار کم بود. در اوج جهاد استفاده از آن به شکل گسترده آغاز شد. سازمان استخباراتی امریکا(CIA) دهلیزهایی را برای بسته بندی و فروش هیروئین فراهم ساخت. با این حساب، امریکایی ها مانند پدر خوانده یی برای مواد مخدر افغانستان اند….»

بنابر تحقیقاتی که سازمان فضایی امریکا(ناسا) انجام داده نشان می دهد که میزان یورانیم افغانستان نزدیک به یک تریلیون دالر می رسد، این در حالیست که وزارت معادن افغانستان این میزان را بیش از ۳ تریلیون دالر تخمین کرده است. با توجه به این، امریکا علاوه بر اهداف بزرگ و پنهان منطقه ای در افغانستان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و نیز کشف و استخراج مواد معدنی گران قیمت در هلمند بهره می برد.

دیدگاهتان را بنویسید