فاش نمودن نتایج افکار منفور حزبی گروههای مسلح سوری از زبان رئیس هیئت قضایی حرکة أحرار الشام

فاش نمودن نتایج افکار منفور  حزبی گروههای مسلح سوری از زبان رئیس هیئت قضایی حرکة أحرار الشام

 

به قلم : ابوخالد کردستانی

شیخ احمد نجیب رئیس هیئت قضایی حرکة أحرار الشام خطاب به جماعت ها و فصائل جهادی:” بزودی یک منطقه هم برای ما باقی نمی ماند. امروز صبح بیدار شدیم و متوجه شدیم که مناطقی در ریف حماه از دست رفته است. به الله سوگند که اگر فصائل ما کار خود را با این گونه فکر حزبی پراگماتسیمی منفور ادامه دهند، به زودی حتی یک منطقه هم باقی نمی ماند.

تنها راه حل سریع فعالیت جبهه های به شکل واجد و شفاف و کنار نگذاشتن دیگران است و اینگونه چشم شما روشن خواهد شد اما در غیر این صورت عاقبت سختی خواهد بود. اي ابو محمد الجولانی، ای ابو عمار و ای قیادات فصائل در مقابل مردم، امت و دین تثوی داشته باشید و تنها شما در مقابل الله مسئول خواهید بود.”

این که این گروهها ی مسلح با اعمال خود ثابت نموده اند که تنها در برابر اربابان خارجی و تأمین کنندگان مالی خود مسئولند شکی باقی نمانده است ، اما اینکه کسی چون اشرار الشام که خودش مزدور آمریکا و مبلغ تشکیل جامعه ای دموکراتیک و مدنی است و تا به حال صدها مسلمان را در راه اهداف آمریکا به قتل رسانده و باز دم از مردم و دین می زند جای تعجب دارد . اینها مردم چه حساب کرده اند ؟

دیدگاهتان را بنویسید