حزب کارگران اوجالان (pkk) خط مشی خود را از سوسیالیسم به کاپیتالیسم تغییر داد

حزب کارگران اوجالان (pkk) خط مشی خود را از سوسیالیسم به کاپیتالیسم تغییر داد

ارائه دهنده: آکو سنه ای

حزب کارگران اوجالان (pkk) به عنوان گروهی که در راستای سیاستهای شوروی سوسیالیستی سابق و روسیه کنونی فعالیت داشته است تلاش می کند که در راستای پیش برد سیاستهای کلان روسیه و متحدین آن عملکرد خود را  به عنوان یک گروه مزدور هماهنگ کند . هم اکنون که روسیه با آمریکا منافع مشترکی در منطقه پیدا کرده اند سعی بر ان است که تا زمان براورده شدن این منافع حزب کارگران اوجالان (pkk) بصورت موقت به آمریکا اجاره داده شود .  جمیل بایک رهبر علوی تبار این حزب به منظور جلب حمایت امریکا از این گروه  خط مشی سوسیالیستی که جریان فکری پ ک ک و بر گرفته از ایده عبدالله اوجالان رهبر فرقه می باشد ، باطل خوانده و در چرخشی ۱۸۰ درجه پ ک ک را حزبی لیبرال نامید.

به نقل از المانیتور، جمیل بایک رئیس مشترک پ ک ک در مصاحبه با المانیتور پ ک ک را جنبشی لیبرال خواند. جمیل بایک در پاسخ خبرنگار در خصوص تغییر نام مناطق کردنشین سوریه (روژآوا ) بنام شمال سوریه گفت:”حذف روژاوا از نام فدراسیون ارتباطی با رویکرد پ ک ک به ناسیونالیسم ندارد. پ ک ک دیدگاه های ناسیونالیستی ندارد. ما جنبشی لیبرال و خواهان کنفدرالیسم بر پایه ی کشوری دموکراتیک هستیم.

حذف روژاوا از فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه به این دلیل نیست که پ ک ک آن را ناسیونالیستی می داند، زیرا همه می دانند که پ ک ک رویکرد ناسیونالیستی ندارد. خط فکری پ ک ک لیبرال و کنفدرال است، بر اساس این خط فکری است. اگر فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه تبدیل به موجودیتی سیاسی بر پایه ی بینش عبدالله اوجالان شود، در قالب جامعه ای دموکراتیک سازماندهی می شود . این اولین بار است که یک مقام کلیدی و بلندپایۀ پ.ک.ک، حزب خود را یک حزب «لیبرال» می نامد.
جمیل بایک در شرایطی چنین اظهاراتی را بر زبان می آورد که پ ک ک تاکنون مدعی بود برای تأسیس یک دولت در سوریه نمی جنگد و با سرمایه داری مخالف است و می خواهد اقتصاد سوسیالیستی را در تلفیق با دموکراسی مستقیم پیاده کند.
پ ک ک جنگ با دوله را اصلی ترین عامل حضور نیروهای مسلح پ ک ک موسوم به ی پ گ در کردستان سوریه را مطرح می کرد و تشکیل دولت کُردی را مغایر با جریان فکری جنبش حزب می نامید.

عبدالله اوجالان رهبر و شخص اول جریان فکری پ ک ک اگرچه گاهی از مفاهیم رایج در ادبیات لیبرال-دموکرات استفاده می کند، اما لیبرالی نیست و خود وی در کتاب هایش پ ک ک را حزبی کمونیست و سوسیالیت و خودش را منتسب به خط مشی کمونیستی می داند .به صراحت می توان گفت اکثریت هوادارن گروه تنها به دلیل وجود واژه کارگر و ستاره موجود در پرچم پ ک ک به این گروه گرایش پیدا کرده اند و هواداران این گروه تاکنون فریب نام این فرقه که موسوم به حزب کارگران کردستان است را خورده اند.

دیدگاهتان را بنویسید