حزب کارگران اوجالان (pkk) و اتهام به کارگیری نیروهای دوله در صفوف سگمرگه های بارزانی

حزب کارگران اوجالان (pkk) و اتهام به کارگیری نیروهای دوله در صفوف سگمرگه های بارزانی

ارائه دهنده: آکو سنه ای

جنگ رسانه ای میان حزب کارگران اوجالان (pkk) به عنوان مزدوران روسیه و حزب دمکرات بارزانی به عنوان مزدوران آمریکا و ناتو همچنان ادامه دارد .

حزب کارگران اوجالان (pkk) مدعی است ،”با دستور رئیس پارتی [مسعود بارزانی]، ۳۷۰۰ تن از عربهای  اطراف موصل از سوی پیشمرگە‌های پارتی در منطقە اتروش [حومە دهوک] آموزش دادە شدە و مسلح شدەاند.”. خاطرنشان می‌شود کە کمپ ارتوش مشترکا از سوی ارتش ترکیە و پارت دمکرات کردستان عراق برای آموزش تبهکاران و عناصر اجارەای دولت ترکیە و جوانان فریب خوردە مورد استفادە قرار می‌گیرد.

اما واقعیت این است که پس از آنکه ۴۸۹ نفر از اعضای حزب کارگران اوجالان در شنگال خود را تسلیم نیروهای حزب دمکرات بارزانی نمودند (چار سەد و ٨٩ پەکەکە ھاتینە ناف رێزێن پێشمەرگەی) و لقمان گلی فرمانده گردان ۸ نیروهای سگمرگه در شهر شنگال به آژانس خبری آنادول اعلام نمود که این نیروهای تسلیم شده تحت آموزش سگمرگه ها قرار گرفته اند، حزب کارگران اوجالان (pkk) این افراد را فراری های دوله معرفی نموده و بارزانی را متهم نمود که نیروهای فراری دوله را در صفوف سگمرگه ها سازماندهی می کند .

دیدگاهتان را بنویسید