هانی السباعی رژیم فاسد آل سعود و گروههای مزدور او چون جیش الاسلام را عامل فساد معارک دانست

هانی السباعی رژیم فاسد آل سعود و گروههای مزدور او چون جیش الاسلام را عامل فساد معارک دانست

به قلم: ابوخالد کردستانی

دکتر طارق عبد الحلیم ساکن کانادا پس از حوادث غوطه شرقی سخنان شیخ هانی السباعی درباره جیش الاسلام را نقل کرده است. در خطبه های هانی السباعی ذکر شده است که داعشی ساختن تنها محصور در جماعت دوله نیست بلکه یک داعشی سازی ارجائیه جامیه وجود دارد که عبارت است از جیش العلالیش (الاسلام) که هرگاه در مقابل رژیم جبهات جدیدی باز می کنند با مجاهدین اهل سنت قتال می کنند.

هانی السباعی در خطبه خودش در انگلیس می گوید: آل سعود هرگاه وارد معرکه شوند آن را فاسد می کنند. در حال حاضر جیش العلالیش با دعم آل سعود جوانان اهل سنت را به قتل می رساند که این اقدام بر اساس فتواهای شرعی آنان (کعکة) صورت می گیرد که دست او آلوده به خون مجاهدین است.

چنانچه از بسیاری از اتهامات وارده به کسانی چون طارق و هانی صرف نظر کنیم مشکل بزرگ این دسته از ملاهای کتابخانه ای در نبود دشمن شناسی شرعی، عدم فهم در درجه بندی دشمنان بر اساس قرآن، عدم درک منافع و مصالح مشترک مسلمین و در نهایت عدم درک وضع موجود به دلیل دوری از سرزمینهای اسلامی می باشد . به همین دلیل قادر نیستند راهکار مناسبی ارائه دهند و تابع اشتباه و خطاء می باشند . آنهم خطاهایی که در آن خون هزاران مسلمان بی گناه تلف گشته و ناموس هزاران خواهر مسلمان پایمال شده و به دنبال آن تفرق و نا امنی و ویرانی گریبانگیر مسلمین خواهد گردید در حالی که این ملاها در سرزمینهای کفار در امنیت کامل و رفاه نسبی در میان زن و فرزندان خود زندگی می کنند اما با فتواهای خود دستشان به خون هزاران مسلمان مجاهد و مسلمین غیر مسلح آلوده است .

دیدگاهتان را بنویسید