مسلحین وابسته به آل سعود جواب راهپیمایی مسلمین غوطه شرقی را با گلوله دادند

مسلحین وابسته به آل سعود جواب راهپیمایی مسلمین غوطه شرقی را با گلوله دادند

به قلم: ابوخالد کردستانی

عناصر گروه وابسته به جیش الاسلام که جنگی نیابتی را از جانب رژیم فاسد آل سعود بر مردم مسلمان غوطه شرقی و گروههای موجود در آن تحمیل کرده است با اعتراض عمومی مسلمین مواجه گردید .مسلمین غوطه شرقی که در اعتراض به اعتداء عناصر جیش اسلام به دیگر فصائل و جماعت ها تظاهرات کرده بودند، جواب خود را به گلوله گرفتند. پس از آنکه عناصر جیش الاسلام مردم غوطه شرقی را هدف تیراندازی مستقیم خود قرار دارند و تظاهرات آنها را متفرق کردند، مردم متوقف شدن تیراندازی به آنها را مطالبه کردند. هماهنگ با این رسوائی بزرگ که با مخالفت عمومی مردم مواجه گردید ابو بصیر الطرطوسی شیخ صحوات مزدور ترکیه نیزدرباره قتال میان جماعت ها در غوطه شرقی گفت: این قتال باطل و شیطانی است.

به یاد داریم که رژیم فاسد آل سعود و کانالهای ماهواره ای عربی و فارسی زبان آن همیشه رژیم سکولار و بعثی بشار اسد را متهم می کردند که راهپیمایی مسالمت جویانه ی مردم را با گلوله جواب داده است اما زمانی که عملکرد مزدوران این مدعیان دروغین دفاع از اهل سنت را می بینیم مشاهده می کنیم که خود اینها نیز درنده گانی هستند بدتر از هر درنده ای و مردم را به این اینجا رسانده اند که به جای درخواست برای کنار رفتن بشار اشد، باید از مدعیان جهاد بخواهند که تیراندازی به سمت آنها متوقف کنند.

در ویدئو lمنتشر شده در پایگاههای اجتماعی مشاهده می شود که عناصر جیش الاسلام به سمت مردم مستقیما تیراندازی می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید