اگر جولانی خائن به ملت سوریه است خائنین به امت اسلامی چه کسانی هستند؟

اگر جولانی خائن به ملت سوریه است خائنین به امت اسلامی چه کسانی هستند؟

به قلم: ابوخالد کردستانی

یکی از حامیان پروپاقرص و دنباله روان عدنان العرعور شخصی است به اسم موسی الغنامی که این روزها به جای العرعور تبدیل به یکی از شیوخ صحوات تبدیل شده است . این شخص معلوم الحال در منزل خود نشسته و آتش جنگ داخلی بین اهل شام و بخصوص گروههای مسلح سوریه را شعله ور می گرداند. وی در تازه ترین گفتارهای خود در دفاع از گروههای مزدور آل سعود و ترکیه که جنگی نیابتی را در خاک سوریه به راه انداخته اند مقدمات کشتار دیگری را ارائه داده است . او در دفاع از جیش الاسلام(جیش آل سعود)   و در باره ی گروه فیلق الرحمن که در چند روز گذشته درگیری هایی با جبیش الاسلام داشت و دهها انسان را به کام مرگ فرستاد می گوید:

” فیلق الرحمن در غوطه درست شبیه حرکة الزنکی در حلب است. چند روز آینده مشاهده می کنید که فیلق الرحمن تحت قیادت الجولانی مزدور خنجری در قلب ثوره خواهد بود درست همانگونه که الزنکی عمل کرد”

این ملای وابسته، همچون سایر شیوخ صحوات، که به صورت مستقیم و غیر مستقیم حافظ منافع آمریکا و نوکران محلی آن(چون آل سعود و ترکیه و قطر و… )در خاک سوریه گشته اند علاوه بر انکه مزدوری خود را نادیده می گیرند، فراموش کرده اند که اگر جولانی خائن خنجری در قلب ملت سوریه فرو برده است خودشان با تحمیل جنگ و خونریزی بین مسلمین خنجری در قلب امت اسلامی شده اند .

اینهایی که امروز  امثال جولانی را خائن، عمیل و غیره می نامند ؛ دیروز به همین خائنین در جنگ با حکومت سکولاریستی بشار و دوله  پروبال می دادند و او را خادم دین و مجاهد فاتح و غیره می نامیدند. چرا؟ چون در آن زمان اقدامات جولانی و گروهش در راستای منافع امریکا و نوکران محلی اش بود و امروز جولانی بر علیه سایر گروههای مزدور اقداماتی انجام می دهد و این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت به منافع آمریکا و نوکران محلی اش در سوریه صدمه بزند . تنها معیار حلال و حرام، شرعی و غیر شرعی، خوب و بد، خادم و خائن و… منافع آمریکا و متحدین و نوکران اوست و بقیه شعار است و سرگرم کردن مسلمین فریب خورده و بسیج کردن آنها جهت کشته شدن در راه اهداف آمریکا و متحدینش.

این یکی از واقعیتهای فتوا فروشان و جهاد فی سبیل امریکا و قتل عام مردم ستمدیده ی شام تحت لوای جهاد و مجاهد است .

دیدگاهتان را بنویسید