امیر المومنین قرضاوی داعم احرارالشام در سوریه

امیر المومنین قرضاوی داعم احرارالشام در سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

به قول سخنگوی گروه نورالدین زکی هر گروه مسلح صحوات در سوریه از طرف یکی از کشورهای خارجی پشتیبانی و هدایت می گردد . به زبان ساده تر یعنی اینکه کشورهای ذی نفع در سوریه با پول ، اسلحه و برنامه گروههایی را جهت پیشبرد اهداف خود به اجاره گرفته اند . این یعنی جنگ نیابتی در عینی ترین شکل آن .

دکتر حذیفه عبدالله عزام رئیس شورای مدیریت جریده اخبارک آنلاین نوشت: “قطر داعم حرکة احرار الشام بوده و همچنان بزرگترین داعم احرار است. احرار الشام هرگز بر فصائل انقلابی تعدی نکرده است و نه اینکه به دنبال تغلب بوده اند. احرار الشام بزرگترین مدعوم قطر است.”

شکی نیست که این گروههایی که بر روی پرچمهای خود اغلب از آیات قرآنی و شعارهای اسلامی حک می کنند و با نام جهاد اقدامات نظامی خود را برای مردم و سربازان مزدور خود توجیه می کنند،  نمی توانند به صورت مستقیم از آمریکا دستور بگیرند به همین دلیل مصلحت خود را در آن می بینند که از نوکران بدون شبهه ی امریکا در منطقه چون آل سعود و قطر و امارات و کویت و ترکیه و غیره فرمانها را دریافت نموده و در نهایت منافع ارباب بزرگ یعنی آمریکا و متحدین بین المللی اش را تأمین نمایند. اینهم نوعی از جهاد فی سبیل آمریکاست اما با یک واسطه .

دیدگاهتان را بنویسید