جنگ روانی جيش الاسلام( جیش الفیلم) وهیئت تحریر الشام (هیئت فروختن شام ) و عدم وجود عقیده ی صحیح

جنگ روانی جيش الاسلام( جیش الفیلم) وهیئت تحریر الشام (هیئت فروختن شام ) و عدم وجود عقیده ی صحیح

به قلم: سیروان

جيش الاسلام( جیش الفیلم) وهیئت تحریر الشام (هیئت فروختن شام )در طول این سالهای گذشته اتفاق کرده بودند بر اینکه مخالفین آنها خوارج  هستند، حال در این ایام خود جیش الفیلم از طرف هیئت فروختن شام متهم شده است به خوارج!…

بنابراین با استناد به این وقایقی که به سرعت در حال حرکت است   به وقوع میتوان فهمید که اتهامی که فصایل دست نشانده ی آل سعود و قطر و گروههای سردرگم  به دوله زدند که خوارج است ناشی از نبود عقیده صحیح است واین تهمتی است که به کسانی  که مخالف هوای نفسشان است می زنند وبه حقیقت کل تهمتهایی که به هم و مخالفین خود می زدند بغیر از افترا ودروغ چیز دیگری نیست…

اتهامات آنها به صورت موقتی و هماهنگ با دستورات اربابانشان است . اگر اربابشان می گوید که باید با فلان گروه متحد شوید ،آنها نیز متحد می شوند و یک شبه تبدیل می شوند به برادر و مجاهد و … اما اگر منافع اربابانشان تضاد پیدا کرد میان نوکران هم اختلاف به وجود می آید در این صورت همان برادر چند ساعت پیش یهو تبدیل می شود به خوارج و مزدور بیگانه و مرتد و اهل بغی و….

اینها از کانال حکومتهای دست نشانده ی منطقه ،مذهب اهل سنت را اسباب بازی دست کفار سکولار و اشغالگر خارجی قرار داده اند و مسلمین را قربانی اهداف آنها کرده اند . خداوند ما را از شر این فتنه گران محفوظ کند.

دیدگاهتان را بنویسید