رسانه های آزاد یکی از بزرگترین دروغهای دنیای سکولار

رسانه های آزاد یکی از بزرگترین دروغهای دنیای سکولار

ارائه دهنده: سیدخان افغان

بدون شک در دنیای سکولار موجود رسانه ای پیدا نمی شود که در آن «اسلام کامل» تبلیغ شود اما در برابر برای بیان و تبلیغ «تمام کفریات» رسانه ها از آزادی مطلق برخوردارند. و بزرگترین دروغهایی که شنیده شده است نیز از این آزادی رسانه های سکولاریستی است…

رسانه ها قویترین سلاح هستند برای شکست ارتش مقابل قبل از شروع جنگ اما حکمت الله این بود که طرف مقابلشان (که مسلمین شریعت گرا هستند ) را الله یاری کند، و با فاش شدن بسیاری از ترفندهای این رسانه های سکولاریستی مجاهدین بتوانند ضربات هولناکی به کفار جهانی متحد با امریکا و نوکران محلی آنها وارد نمایند.

آنها با آنکه از منافقین اخباری را دریافت می کنند اما چیز دندان گیری از مسلمین ندارند واز اینکه ادعا میکنند که رسانه هایشان کاملا آزاد هستند وقادر به کشف اطلاعات مسلمین هستند کاملا دروغ وکذب است ولاف میزنند.. اما متاسفانه احمقهایی هستند که آنها را باور میکنند… پس مواظب باشید مواظب باشید،، که اسلحه و اطلاعات خود را دست آنها ندهید ای مسلمین!

آیا تمدن آنها را مشاهده نمیکنید؟ آیا آنها را نمی بینید که برای ما خبرهایی از افتادن یک خوک شان یا یک گربه یا سگشان در چاهلی را نقل می کنند و همزمان با این هواپیماهای آنها تمام موجودات سرزمینهای مسلمین را با بمبهایشان تکه پاره کرده و می سوزانند و سرزمین ما واهل ما ودامداری های ما  ومحصولات ما و … را نابود می کنند که در این کشت و کشتاربین بچه ها وپیرها وزنها هیچ فرقی قائل نیستند.. تمام همهمه ودغدغه هایشان نابودی ما وکشتن ما است…

پس کجاست رسانه هایشان که ادعای آزادی بیان میکنند در حالی که آنها ما را میکشند؟  کجاست احترام به حقوق انسانها و دموکراسی که گمان میکنند؟ کجاست این حقوق بشری که ادعا می کنند؟ والله آنها خنازير هستند !

پس افضل ترین اعمالی که تو را به الله نزدیک می کند این است که : سکولاریستهای اشغالگر خارجی به رهبری امریکا را با هر روشی که بلدی نابود کنی…

دیدگاهتان را بنویسید