مسلمین اهل سنت کردستان تا کی فریب سکولاریستها را می خورند

مسلمین اهل سنت کردستان تا کی فریب سکولاریستها را می خورند

به قلم: ع. بانه ای

پیشمرگه ها در کردستان عراق و ایران و مزدوران حزب کارگران اوجالان(pkk) در کردستان عراق و سوریه برای از بین بردن مسلمین شریعت گرا  حاضرند برای تمام دنیا نوکری کرده و از هیچ خیانتی در حق کردها دریغ نکرده اند.

آمریکا و متحینش نیز برای نابودی ما به تمام مزدوران خائن علاوه بر فروش اسلحه انواع آموزشها وامکانات ماهواره ای و استخباراتی را در اختیارآنها قرار می دهد.

دین فروشان خائن نیز با آنکه می دانند پرچم و رهبریت این جنگ بر عهده ی آمریکاست باز سخنرانیها و منابر خود را در اختیار احزاب سکولار و مرتد محلی قرار داده و با جنگ روانی وحشتناک خود جهت بسیج مردم در صفوف کفار و برای نابودی ما با تمام وجود می جنگد

اما مسلمین اهل سنت کردستان همچنان نمی دانند که قربانی اصلی آنها هستند و کالایی شده اند که با آن معامله می گردند

تا کی این خواب شما ادامه دارد….؟!!

دیدگاهتان را بنویسید