ابو بصیر الطرطوسی: ضرر هیئت تحریر الشام برای شام از رژیم مجرم نصیری هم بیشتر است

ابو بصیر الطرطوسی:  ضرر هیئت تحریر الشام برای شام از رژیم مجرم نصیری هم بیشتر است

به قلم : ابوخالد کردستانی

ابو بصير الطرطوسی در مطلبی با عنوان “کدام یک از تهجیرها بیشتر ضرر برای شام، اهل آن و ثوره آن را دارد” نوشته است: ” رژیم نصیری مجرم تلاش می کند که مناطق آزاد شده را از ساکنان اهل سنت آن خالی کند و هیئت تحریر (النصره سابق) نیز تلاش می کند که آن مناطق را از فصائل شامی مجاهد خالی و آنها را به خارج از این کشور بفرستد. این فعالیت هیئت بر اثر سوء ظن، تنطع و غلو است.بنابراین کدام یک از تهجیرها بیشترین ضرر برای شام، اهل آن و ثوره آن را دارد…؟!”

این سرانجام هر قومی است که فریب تفرقه گرایان را خورده و اختیار خود را دست کسانی می دهند که همچون گروههای مافیایی هر کدام در پی کسب منافع و اغراض نفسانی خود است .

ابوبصیر طرطوسی نیز که  خود را دایه ی مهربانتر از مادر معرفی می کند جنایتکاری است که در انگلیس ساکن بوده و مطابق با سیاستهای ناتو از کانال انگلیس و ترکیه فتوای کیلویی صادر می کند که بر اثر آن تا به حال هزاران انسان مسلمان در راه اهداف آمریکا و درع فرات و غیره  در عراق و سوریه قتل عام شده اند و دست خودش هم در تمام این خونها آلوده گشته است. این مجرم هنوز نمی خواهد اعلام کند که حکومت سوریه حکومتی «سکولاریستی است» و جنگ این حکومت سکولار با اربابان «سکولار» او جنگ بین نصیری ها و سنی ها نیست، بلکه جنگ بین جناح امریکا و ناتو با بشار اسد و متحدینش است و کاری به شیعه و سنی گری ندارد . از تمام کلمات زهر آگین این مفتیان سا کن در دارالکفر خون و فساد و ویرانی و آوارگی و تفرق تراوش می کند . الله متعال مردم ما را از شر این مفسده جویان فتوا فروش و گروههای مسلح مافیایی تحت لوای دروغین جهاد نجات دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید