اتحاد حرکة احرار الشام (اشرار الشام) با لواء فجر الأمة به بهانه تجدید بغی هیئت تحریر جولانی

اتحاد حرکة احرار الشام (اشرار الشام) با  لواء فجر الأمة  به بهانه تجدید بغی هیئت تحریر جولانی

به قلم : ابوخالد کردستانی

به دنبال بیانیه ی حرکة احرار الشام (اشرار الشام) درباره تجدید بغی هیئت تحریر جولانی در جبل الشیخ برکات در منطقه دار عزة این گروه در تکمیل سناریویی دیگر با گروه لواء فجر الأمة  به بهانه ی ممانعت از بغی هیئت جولانی پیمان بست . این پیمان پس از مذاکرات آستانه و توافقات گروهها مبنی بر جنگ با گروههای ارهابی چون گروه جولانی و دوله صورت گرفته است. این هم سناریویی است جهت قتل مسلمین توسط همدیگر که اربابان خارجی این حرکت چون رژیم فاسد آل سعود و قطر به نمایندگی آمریکا آن را ارائه داده اند. کارگردان اصلی آمریکا و متحدینش هستند و نقش این احزاب تنها در حد بازیگر و سیاهی لشکر می باشد.

حرکة احرار الشام (اشرار الشام) با آنکه در ابتدا با نام اسلام و دفاع از قانون شریعت الله در برابر سکولاریسم بشار اسد تشکیل شد اما پس از قتل غدارانه ی بنیان گذار خود چرخش مسیر داده و تبدیل به حزبی به اصطلاح میانه رو خواهان دموکراسی سکولاریستی به سبک لیبرالهای غربی گردید که خود را مستحق حمایتهای آمریکا و متحدینش نمود.

اینهمه ویرانی، آواره و تلفات جانی و مالی تنها به دلیل جایگزین نمودن سکولاریسم سوسیالیستی بشار اسد به جای سکولاریسم لیبرالی آمریکا، جایگزین نمودن یک کفر به جای یک کفر دیگر . آیا قربانی نمودن مسلمین در راه کفر در مذهب اهل سنت شرعی است ؟

دیدگاهتان را بنویسید