اعلام از سرگیری جنگ در غوطه شرقی به دنبال اجلاس آستانه توسط جیش آل سعود (جیش الاسلام)

اعلام از سرگیری جنگ در غوطه شرقی به دنبال اجلاس آستانه توسط جیش آل سعود (جیش الاسلام)

به قلم : ابوخالد کردستانی

یکی از مواردی که هیئت مذاکره کننده در آستانه بر آن اتفاق نظر داشتند جنگ با گروههای ارهابی و تند رو همچون دوله و هیئت جولانی بود . در راستای تحقق این مهم ابتدا حرکة احرار الشام (اشرار الشام) با  لواء فجر الأمة  به بهانه ی جلوگیری از  تجدید بغی هیئت تحریر جولانی متحد شد . هماهنگ با این رویداد  جیش آل سعود (جیش الاسلام) نیز طی بیانیه ای اعلام کرد که حمله خود بر علیه جماعت های وابسته به هیئت تحریر الشام و فیلق الرحمن در غوطه شرقی را از سر می گیرد. این بیانیه توسط جیش آل سعود (جیش الاسلام) پس از آن صادر شد که جیش الاسلام چند روز پیش اعلام کرده بود که عملیاتش بر علیه این جماعت را متوقف کرده است. جیش آل سعود (جیش الاسلام) دلیل این اقدام خود را استمرار یافتن تعدی های هیئت تحریر الشام و فلیق الرحمن ذکر کرد است.”

با آنکه اتحادهای جیش آل سعود (جیش الاسلام) و حرکة اشرار الشام (احرار) با گروههای همسو و زمینه سازی های اشخاصی چون عبدالرزاق المهدی در زمان و مکانهای مختلفی صورت گرفته است اما بهانه ی همه ی اینها یکی است و آنهم احتمال بغی مجدد هیئت جولانی در آینده.

جیش آل سعود (جیش الاسلام) و حرکة اشرار الشام (احرار) و گروههای مشابه تا این اندازه شجاعت ندارند که اعلام کنند در حال پیاده نمودن نقشه های دیگران در خاک سوریه هستند آنهم به قیمت دین، آبرو، ناموس و مال مردم خود. شجاعت ندارند بگویند که مزدورند و خائن به دین و ملت خود.

دیدگاهتان را بنویسید