ترکستان شرقی و دیکتاتوری سکولار سوسیالیستهای اشغالگر چینی

ترکستان شرقی و دیکتاتوری سکولار سوسیالیستهای اشغالگر چینی

ارائه دهنده: عبدالسلام الترکی

روزنامه “گلوبال تایمز” ارگان رسمی حزب کمونیست چین، اعلام کرد: “جلیل ماتنیاز” مسئول حزب کمونیست در حومه “هوتان” به دلیل سیگار نکشیدن در کنار مسلمانان این کشور در منطقه ترکستان شرقی تنزل رتبه داده شده است. دولت چین دلیل مجازات این مقام دولتی را عدم مبارزه جدی با مسلمانان عنوان کرده اند. مقامات چینی سالهاست سخت ترین فشارها را به مسلمانان ایغور واقع در این منطقه وارد می کنند و حتی در ماه رمضان، روزه گرفتن را برای مسلمانان ممنوع کرده اند روزه ای که هیچ ضرری برای شهروندان و حکومت چین ایجاد نمی کند.

اگر این رفتارهای دیکتاتورمآبانه توسط مسلمانان بر علیه غیر مسلمانان اجرا می شد تمام دنیای سکولار در مقابل آن جبهه گیری می کردند،اما چون این جهنم توسط سکولاریستها برای مسلمین ایجاد شده است همگی در برابر آن سکوت اختیار کرده اند .

دیدگاهتان را بنویسید