حرکة اشرار الشام (احرار) مواضع دوله در درعا را هدف قرار داد

حرکة اشرار الشام (احرار) مواضع دوله در درعا را هدف قرار داد

به قلم : ابوخالد کردستانی

به دنبال اتحاد جیش آل سعود (جیش الاسلام) با گروههای همسو در جنگ با دوله و هیئت جولانی و اتحاد مشابه حرکة اشرار الشام (احرار) با لواء فجر الأمة  در غوطه ی شرقی بر علیه هیئت جولانی ؛ این حرکة در جبهه روستای جلین در ریف غربی درعا با تانک و تیربارهای متوسط مواضع دوله را مورد هدف قرار داد .

این اقدام نیز ادامه ی سریال وحشتناکی است که با کشت و کشتار مسلمین و یتیم شدن کودکان و از بین رفتن ناموس مسلمین و ویرانی سرزمین آنها آنهم در راه اهداف آمریکا ومتحدینش طراحی گشته است. در این میان عده ای همچون مزدوران ترکیه و آل سعود و قطر و… مستقیما بازیگر نقش اول این سناریوی وحشتناک هستند و دسته ای نیز به صورت غیر مستقیم جزء این بازی خونین شده اند و در راه تحقق اهداف آمریکا و متحدینش چهار نعل در تفرقه، قتل عام مسلمین و ایجاد ویرانی بیشتر به پیش می تازند.

این یکی از واقعیتهای تلخ جنگ نیابتی گروههای مسلح مزدور سوریه و گروههای جاهلی است که خیال می کنند بر علیه منافع آمریکا و متحدینش هستند اما در واقع در همان مسیر اهداف کفار جهانی و مرتدین محلی آنها در حرکتند. اینها نیز جاهلان جهاد و دوستان نادان ملت خود هستند.

دیدگاهتان را بنویسید