عبدالرزاق المهدی اعلام کرد اهالی غوطه از رفتار رژیم و شما خسته شده اند و دیگر تحمل ندارند

عبدالرزاق المهدی اعلام کرد اهالی غوطه از رفتار رژیم و شما خسته شده اند و دیگر تحمل ندارند

به قلم : ابوخالد کردستانی

اخیرا عبدالرزاق مهدی  در کانال تلگرام شخصی خویش پیامی خطاب به مجاهدان و عموم اهل سنت در سوریه و عراق صادر نمود که در آن  آنها را به اتحاد دعوت نمود . در ضمن اعلام نمود ” آنچه که امروز در غوطه شرقی در حال اتفاق افتادن است مصداق بغی و تجاوز و نزاع میان مجاهدین است که این مسئله موجب عقب نشینی در مقابل رژیم شده است. اهالی غوطه از رفتار رژیم و شما خسته شده اند و دیگر تحمل ندارند.”

این که مردم سوریه از جنگهای نیابتی گروههای مسلح مزدور در غوطه ی شرقی خسته شده اند تنها بخشی از واقعیتهائی است که عبدالرزاق مهدی  یکی از شیوخ صحوات شام به آن اشاره کرده است . واقعیت این است که مردم سوریه از کشت و کشتار و ویرانیهای ناشی از تمام گروههای مزدور سوریه خسته و ناامید شده اند و آنچه شعله ی جنگ را در سوریه روشن گردانیده قدرت دلارهای دول عرابی فاسد خلیج فارس و کمکهای نظامی دشمنان مسلمین و تکمیل نشدن نقشه ها و اهداف آمریکا و متحدینش در خاک سوریه و منطقه است.

چنانچه آمریکا و متحدینش از کانالهای مختلف دیپلماسی و نظامی به اهداف و منافع خود دست یابند و دلارها نیز قطع گردند، این کشت و کشتار گروهها نیز خاتمه می یابد . مردم می دانند که جنگ این صحوات جنگی نیابتی در راه اهداف آمریکا و متحدینش است نه در راه آزادی و مردم . آزادی و مردم مواد سوختی این جنگ نیابتی بوده اند و مردم  از این وضع اسفناک خسته شده اند و هر روز قربانی می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید