برائت هیئة تحریر الشام از خطیبی که آمریکا و ترکیه و درع فرات را کافر دانسته

برائت هیئة تحریر الشام از خطیبی که آمریکا و ترکیه و درع فرات را کافر دانسته

به قلم : ابوخالد کردستانی

صحوات هیئة تحریر الشام از خطیب مسجدی در شهر بنش در ادلب به دلیل اینکه در خطبه ی روز جمعه اش حکومتهای آمریکا و ترکیه و مزدوران درع فرات را کافر دانسته بود اعلان برائت کردند .

این چهره ی واقعی صحوات در سرزمین مصیبت زده ی سوریه است . معیار کفر و ایمان هم شده میزان حمایت و یاری دادن . به هر میزان یاری و حمایت دلاری و تسلیحاتی کفار بیشتر شود به همان اندازه از دایره ی کفر خارج می گردند  و به درجه ای خمی رسند که کسی حق ندارد آنها را کافر بداند.  منهج غلط  و سرگردانی صحوات در شام امر جدیدی نبوده و نیست.

این صحوات با آنکه رسما جزو ارتش آمریکا و ترکیه و قطر  و آل سعود و… نیستند اما نوکرانی هستند که  بهتر از ارتش اصلی مسلمین را می کشند، ناموسها را تاراج می کنند ، آبادیها را ویران می کنند و درکل بدون آنکه دشمن اصلی خود را با عواقب چنین جنایاتی در برابر مردم خود مواجه کند برنامه هایش را توسط همین مزدوران عملی می سازد و بدنامی آن را نیز برای همین مسلمین فریب خورده بر جایی می گذارد . همین مسلمین مخالف خود را از بین برده هم بدنامی جنایات را نیز بر دوش مسلمین می گذارد. آنوقت عده ای نا آگاه به دلیل تنفر از فلان گروه و یا فلان مذهب کور می شوند و حاضرند فی سبیل آمریکا و کفر هم بجنگند به شرطی که تنفرشان از فلان گروه یا مذهب و تفسیر برآورده شود. و بدتر اینها کسانی هستند که جهاد فی سبیل آمریکا و ترکیه و قطر و ال سعود و سایر دشمنان اسلام را مشروع دانسته و مردم را به آن دعوت می کنند . لا حول و لا قوه الا بالله .

دیدگاهتان را بنویسید