پاسخ محمد الفاتح به تکفیر گروههای مذاکره کننده در آستانه توسط طارق عبدالحلیم

پاسخ محمد الفاتح به تکفیر گروههای مذاکره کننده در آستانه توسط طارق عبدالحلیم

به قلم: ابو خالد کردستانی

دکتر محمد الفاتح در جواب صدور حکم ارتداد برخی قیادات و شیوخ توسط  طارق عبد الحلیم نوشت:” طارق عبد الحلیم یکی از حقیرترین و پست ترین کسانی که مدعی اسلام هستند، اهل سوریه را تکفیر می کند؛ زیرا آنها راضی به مذاکره شده اند بعد از اینکه همه چیز خود را از دست داده اند.”

طارق عبد الحلیم در حساب تویتر خودش نوشته است: ” آیا شکی در کفر کسانی که مذاکرات آستانه را امضا کرده و یا از آن راضی هستند ماننده است. به الله شهادت می دهم که محمد علوش، هاروش، شریفه، نعیب، البویضانی، جیش العلالیش (جیش الاسلام) و قیادات اشرار الشام الراضیة (حرکه احرار الشام الاسلامیة) همگی مرتد هستند.”

طارق عبدالحلیم به عنوان طیف جریان ابومحمد مقدسی به شدت هر چه تمامتر در برابر طیف ابوبصیر طرطوسی و جناح آل سعود و ترکیه و قطر واکنش نشان می دهند . عقیده و منهج این افراد در مسأله ی تکفیر این گروهها و تشیع همان منهج دوله است . چون افراد هیئت جولانی قبله در جبهه النصره همان اعضای دوله بودند که در عقاید و باورهایشان تفاوتی با همدیگر ندارد و چنانچه اختلافی در میان آنها دیده می شود تنها در مسأله ی حسد خیانت گروه جولانی و علمای وابسته با آن نسبت به دوله بوده است .

در این صورت در تکفیر مخالفین میان جبهه جولانی و دوله تفاوتی وجود ندارد هر چند که این گروهها اسم و رسم خود را به صورت متناوب عوض کنند اما ماهیت آنها یکی است .علمای وابسته به صحوات چون اکثرا در انگلیس، کاناد، اردن، ترکیه، عربستان و سایر سرزمینهای دارالکفر به سر می برند از درک وضع موجود اهل سوریه عاجزند . به همین دلیل اکثر فتواهای آنها چیزی جز وخیم تر کردن وضع  مسلمین در سوریه و ایجاد ویرانی و کشت و کشتار بیشتر ثمره ای در بر نداشته است .

 

دیدگاهتان را بنویسید