جنگ مسلحانه ی گروههای مختلف سوری در اندیشه های شیخ عطیه الله لیبی- تقبله الله-

جنگ مسلحانه ی گروههای مختلف سوری در اندیشه های شیخ عطیه الله لیبی- تقبله الله-

به قلم : ابوخالد کردستانی

شیخ عطیه الله- تقبله الله- مهمترین اسباب شکست تجربه جهادی در الجزایر این گونه بر می شمارد :

  • هرج و مرج فکری و عملی، نقص مرجع فکری، کمبود کادر علمی جهادی با صلاحیت، تباین و اختلاف شدید در تصورات
  • بحرانی اخلاقی: عنف و خشونت در تعامل با مردم و نبود رحمت و شفقت
  • بحران قیادات: قیادات افرادی فاسد و مفسد بودند

چنانچه با دیده ی انصاف به جنگ گروههای مختلف سوری که تحت نام جهاد صورت می گیرد نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این جنگ نیز تکرار فاجعه ی الجزایر بوده و قطعا منجر به شکست است . هرج و مرج فکری و وجود دهها منهج عقیدتی و فکری مختلف و متضاد در میان این گروههای مسلح سوری چیزی نیست که بتوان آن را انکار نمود علاوه بر آن نبود مرجع فکری  و اختلاف شدید در تصورات آنها هم امریست واضح و روشن که بر اثر آن روزانه دهها انسان بی گناه را به سلاخی می کشاند.

بحران اخلاقی و رواج انواع روشهای سنگدلانه ی کشت و کشتار مخالفین و وجود رهبران فاسد و دست نشانده که اسباب رواج اینهمه فساد  و ویرانی بوده اند نیز لکه ی سیاهی بر تاریخ کنونی مردم سوریه و امت اسلامی است  که نمی توان ان را انکار نمود .

آیا تجربه ی سوریه تکرار فاجعه و سناریوی الجزائر نیست؟ آیا این گروهها با چنین دیدگاهها و منهجهای آلوده و تفرق و سنگدلی اسباب نابودی خود را فراهم نکرده اند ؟ سنتهای الله متعال تغییر ناپذیرند و کسی که اسباب ذلت و نابودی را فراهم می کند قطعا به همان نتیجه خواهد رسید .

دیدگاهتان را بنویسید