آمریکا ی سکولاریست را آنگونه که هست بشناس (قسمت چهارم و پایانی )

آمریکا ی سکولاریست را آنگونه که هست  بشناس (قسمت چهارم و پایانی )

نویسنده : استاد عبدالرحمن الکردی

مترجمین.مجاهد – ا. الکردی

وحشیگریها و جنایات آمریکای سکولار در سده ی  ۲۰میلادی

 • در ماه آبریل سال :۱۹۱۶نیروی دریائی آمریکا ی سکولار برای سرکوب شورشی در دومنیکن به پا خواستند، سپس این کشور به تمامی در آخر ماه مایو اشغال شد و این اشغال گری به مدت  ۸سال ادامه داشت.
 • در ماه مایو سال :۱۹۴۵هواپیماهای آمریکا ی سکولار شهر درسدن آلمان را بمباران کرد که به خاطر این بمبارانها ۱۵۰هزار شخص غیر نظامی کشته شدند و ۶۰درصد از بناهای شهر تخریب گشت.
 • در ۶آ گوست  ۱۹۴۵میلادی: رئیس جمهوری آمریکا ی سکولار ترومن دستور دادکه بمب اتمی بر سر هیروشیما ریخته شود که بخاطر این دستور ۱۵۰/۷۸نفر غیر نظامی در این شهر ژاپنی کشته شدند و این حمله موجب معلولیت وزخمی شدن هزاران شخص نیز گردید.
 • در  ۹آ گوست  ۱۹۴۵میلادی: ترومن رئیس جمهور آمریکا ی سکولار دستور حمله ای اتمی دیگری را داد که به خاطرش در شهر ناکازاکی در ژاپن ۸۸۴/۷۳هزار شخص دیگر نیز کشته شدند و  ۶۰هزار نفر زخمی شدند و این علاوه برآنچه است که موجب از بین رفتن همه موجودات و رنگ زندگی در این شهراست.
 • در سال ۱۹۴۶میلادی: آمریکا ی سکولار ۲۵۰هزار  تن گاز تابون را در منطقه جورجیان در نمسا برای خرابکار و تخریب تولید نمود و از آنجا منتقلش نمود.
 • در سال  :۱۹۴۹در یونان جنگ داخلی را به راه انداختند و آمریکائیها ی سکولار این فتنه را به وجود آوردند که بخاطر این امر  ۱۵۴هزار شخص کشته شدند ونزدیک به  ۴۰هزار شخص زندانی شدند و  ۶هزار شخص اعدام گشتند.

ماکویگ سفیر پیشین سفارت آمریکا در یونان به این امر اعتراف نمود که این کار نتیجه ی کاری تکنیکی و تیمی بود که حکومت سربازی یونان ناچار شد به پا خیزد و این امر برنامه ای از پیش ساخته شده از سوی آمریکا در واشنگتن  بود که در سال  ۱۹۴۷و  ۱۹۴۹اجرائی شد.

 • در  ۳مارس  :۱۹۴۹دستگاههای خبری داخلی آمریکا ی سکولار کودتائی نظامی درسوریه به رهبری حسنی الزعیم را اعلام کردند که برنامه ی این کودتا را سفارتخانه ی آمریکا در دمشق ریخته بود.
 • در  ۱۴آ گوست سال  :۱۹۴۹جماعتی از افسران سوری باراهنمائی سفارت آمریکا ی سکولار در دمشق منزل حسنی الزعیم را محاصره نمودند و او را کشتند و این بخاطر این مساله بود که دیگر مطیع آمریکا نبود.
 • در  ۲۶یونیو در سال  :۱۹۵۰آمریکا ی سکولار به حمایت نظامی از کره جنوبی در برابر کره شمالی پرداخت.
 • در ۲۶تا  ۲۹یولیو سال  :۱۹۵۰در جنگ کره هواپیماهای آمریکائی نزدیک  ۳۰۰تا  ۴۰۰شخص از غیر نظامیان را در کره جنوبی در روستای نوژن-ری کشتند که بیشترشان زن و کودک و پیر بودند.
 • در  ۱۰مارس  :۱۹۵۲آمریکا ی سکولار از ژنرال باتیسان در کودتای نظامی در برابرجمهوری کوبا حمایت کرد. که بعد از به دست گرفتن قدرت اقدام به اجرایحکم دیکتاکوری و توحش کردند.
 • در  ۹آ گوست سال  :۱۹۵۳در ایران کودتائی نظامی بر علیه حکومت محمد مصدق صورت گرفت که آمریکا ی سکولار و شخص کیم روزولت نوهی تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا بود.
 • در  ۲۷یونیو سال  :۱۹۵۴دستگاه استخباراتی آمریکا ی سکولار برای اجرائی کردن کودتا نظامی در گواتمالا به پا خواست و هواپیماهای آمریکائی نیز پایتخت این کشور را بمباران کردند و در بعضی از مناطق هواپیمای ب. ۲۶را به کار بردند و این سپاه جدید تحت تعلیم آمریکا در گواتمالا بیشتر از  ۱۵۰هزار کشاورز بیچاره را کشتند.
 • در ۲۵یولیو در سال  :۱۹۵۸لبنان نیز بعد از کودتای عراق اشغال شد و این بعد از اقدام نظامی استولی آمریکائی با پشتیبانی از حکومت کمیل شمعون صورت پذیرفت.
 • در  ۱۶آبریل سال  :۱۹۶۱ایالت متحده تلاش برای اشغال کوبا نمود و این از طریق مهاجرین کوبائی بود که با پشیبانی سربازان آمریکائی صورت پذیرفت و این جنگ به این اسم مشهور شد ( معرکه خلیج الخنازیر) که آمریکا در این جنگ شکست بزرگی نصیبش شد.
 • در  ۱۰نوامبر سال  :۱۹۶۳دستگاه استخباراتی آمریکا ی سکولار ، اقدام به تروررئیس جمهور ویتنام ( نیژو دین دیم) نمود که این شخص سابقا  مزدور خود آمریکا بود.
 • سال  :۱۹۶۴ایالت متحده اقدام به حمله نظامی به لائوس نمود و این با هدف حمایت از حکومت مورد تائید خودش بود. در این جنگ  ۵۰ هزار سربازآمریکائی و  ۱۵۰۰هواپیمای جنگی و  ۴۰ناو جنگی مشارکت نمودند و همچنین آمریکا به صورت وسیع در این جنگ سلاح شیمیائی به کار گرفت.
 • در ۳۰یولیو سال  :۱۹۶۴دستگاههای استخباراتی آمریکا، اقدام به فعالیتی نظامی در خلیج تونکین در ویتنام نمودند که این ضمن برنامهی i34 بود که آمریکا آن را پایه ریزی کرده بود، تا مدارک لازم برای هجوم به ویتنام را به دست آورد. و در این فعالیت آمریکا  ۶۴حمله آسمانی بر  ۴قاعدهی دریائی انجام داد.
 • در  ۲۸آبریل سال  :۱۹۶۵ایالت متحده به صورت نظامی وارد جمهوری دومنیکن شدند که بعد از این اشغال گری بود که شورش و قیام های مردم دومنیکن شکل گرفت.
 • در  ۴مایو سال  :۱۹۶۵جانسون به  ۱۴هزار سرباز آمریکائی دستور داد که سان دو منجو را برای مدتی نامعلوم اشغال کنند.
 • در  ۲۴دسامبر  :۱۹۶۶نیروهای آمریکا ۱۲۵شخص مدنی را در ویتنام کشتند و این همراه با این مسئله بود که دستگاههای خبری اعلام آتش بسی ۴۸ساعته به مناسبت جشن میلادی کرده بودند.
 • در سال  :۱۹۶۸دستگاههای اطلاعاتی آمریکا اقدام به اجرای کودتائی سربازی از جانب سوهارتو نمودند که بر ضد سوکارنو رئیس جمهور اندونزی صورت پذیرفته بود. بعدها این اعمال آمریکا ی سکولار موجب این شد ویتنام از دست  ژاپنی ها خلاص شود و بعدها موجب رستگاری آنان از دست هلندی ها نیز شد که بعد از این کودتا نمایش اعدام آغاز شد و نزدیک به یک میلیون نفر قربانی کودتا شدند.
 • در  ۴آبریل سال  :۱۹۶۸دستگاههای اطلاعاتی آمریکا ی سکولار اقدام به ترور مارتن لوثر کنج کردند که این شخص ادعای دفاع از حقوق ستم دیدگان را داشت.
 • در  ۲۰آبریل سال   :۱۹۷۰  ۳۲هزار سرباز نظامی آمریکا ی سکولار با پشتیبانی ۵۰۰ فروند آمریکائی و  ۴۰ناو جنگی اقدام به هجوم بر خاک کامبوج نمودند.
 • در  ۵سپتامبر سال  :۱۹۷۳نیکسون رئیس جمهور آمریکا ی سکولار اقدام به تهدید کشورهای نفتی نمود که نباید کشورهای خاورمیانه قیمت نفت را بالا ببرند، چرا که این سیاست آنان موجب از بین رفتن بازارهایشان میشود!!!.
 • در ۱۱سپتامبر سال :۱۹۷۳دستگاههای اطلاعاتی آمریکا ی سکولار اقدام به برپائی کودتا بر ضد سالواداور الندی در کشور شیلی کردند که سرانجام این کودتا کشته شدن سالوادور الندی و اعدام  ۳۰هزار شخص بود و زندانی گشتن ۱۰۰ هزار نفر.
 • در ۲۳یونیو سال  :۱۹۷۷مجلس سنا متشکل از بزرگان آمریکائی این مسئله را که مانع از تولید مواد خطرناک برای بمب نترونی شوند را رد کردند که این بمب بسیار ترسناک و انسان کش است.
 • در ۱۴یولیو سال :۱۹۷۷انجمن پیران آمریکا ی سکولار بر سر تولید بمب نیترونی راضی گشتند که کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا ی سکولار اعلام کرد که توسعه دادن به مسئله ی این بمب، حدود  ۴۶میلیون دلار آمریکائی از خزانه دولت را تا سال  ۱۹۸۰میطلبد.
 • در ۲اکتبر  :۱۹۷۸آمریکا ی سکولار اعلام نمود که شروع به نظارت و جاسوسی برسر چند کشور و اتحاد سوسیالیستی کرده است. و این اعتراف جنایت های این کشور را میرساند.
 • در سال :۱۹۷۸دستگاه اطلاعاتی آمریکا ی سکولار ۹۱۱شخص را در غنا از جماعت  معبد المشس اعلام نمود که این واقعه قصابخانه ای بزرگ بود و کار آمریکا ی سکولار بود. اما آمریکا باز هم در خبرگزاری های دروغینش گفت: این عمل نتیجه ی خودکشی دسته جمعی بوده است!!! یعنی  ۹۱۱شخص خودشان خودشان را کشته اند!!!
 • در ۲۰ینایر سال  :۱۹۷۹حکومت آمریکا ی سکولار از دستگاههای اطلاعاتی داخلی کشورش خواست که تحقیقات و جاسوسهای وسیعی در مورد جماعات و احزاب اسلامی در سراسر دنیا انجام دهد
 • در ۹آ گوست سال  :۱۹۷۹برژینسکی نماینده دولت آمریکا ی سکولار در امنیت ملی اعلام نمود که ایالت متحده در مدت  ۲سال نیروی اقدام سریع (قوه التدخلالسریع) را درست کرده است با هدف حفظ منافع خودش و هم پیمانانش که با شیوه ای فعال در مناطق مشکوک اقدام نمایند.
 • در اکتوبر سال :۱۹۷۹دستگاه اطلاعاتی آمریکا ی سکولار اقدام به ترور (باک جون وی) رئیس جمهور کره جنوبی نمود.
 • در ۱۲نوامبر سال :۱۹۷۹ایالت متحده ی سکولار اموال و دارائی های ایران را در بانک هایش متوقف و تجمد نمود. این هم میگفتند با هدف تحریم انقلاب اسلامی ایران است.
 • در ۱۳دسامبر سال  :۱۹۷۹آمریکا ی سکولار اعلام نمود که باید دیپلمات های ایرانی از خاک ایالت متحده خارج شوند.
 • در آذار سال :۱۹۸۰شماره کشتی های جنگی آمریکا ی سکولار در دریاهای آمریکا به  ۳۰کشتی رسید.
 • در ۳۰مارس  :۱۹۸۰دستگاههای اطلاعاتی آمریکا ی سکولار اقدام به ترور مانسیور رومرو سر اسقف السالوادر نمود با وجود اینکه این شخص احترام کلیسائی بالائی داشت.
 • در ۲۵آبریل سال  :۱۹۸۰جماعت دلتای آمریکا ی سکولار که متشکل از نیروهای ویژه بود، اقدام به تجاوز بر خاک ایران کردند و این هم به بهانه ی آزاد کردن زندانیان آمریکائی در سفارت آمریکا در ایران بود. بعدها معلوم شد که این یک اقدام برای کودتا با نوکری عده ای مزدور در داخل ایران بوده است که پیشتر به ایران فرستاده شده بودند و همچنین با همکاری طرفداران شاه سابق ایران بوده است. اما این اقدام به شکستی سنگین مبدل شد.
 • در یونیو سال :۱۹۸۱حکومت آمریکا ی سکولار اعلام نمود که باید ارتش این کشور به گونه ای شود که توان جنگ در  ۲جنگ بزرگ را به صورت همزمان داشته باشد. مثلا یکی از آنان در اروپا ویکی هم در خاورمیانه.
 • در آب سال  :۱۹۸۱هواپیمای استول  ۶آمریکا ی سکولار از شهر سرت بر دو هواپیمای لیبی یورش برده و آنان را ساقط کرد.
 • در دسامبر سال  :۱۹۸۱گروه آتلاکاتل وحشی که از طرف دستگاهاطلاعاتی آمریکا ی سکولار حمایت میشد، اقدام به کشتن  ۱۰۰۰نفر در چند عملیات جدا در السالوادور نمودند.
 • در  ۲۵فوریه سال  :۱۹۸۲دولت آمریکا ی سکولار تصویب کرد که چند شیوه برای قدغن کردن نفت لیبی در پیش بگیرد و اینکه خرید و فروش مواد نفتی و الکترونیکی لیبی ممنوع اعلام شود.
 • در  ۸یولیو سال  :۱۹۸۲تعدادی از استول ۶های آمریکائی نزدیک رودهای لبنان در  ۵۰کیلومتری لبنان شدند و با پشتیبانی نیروهای صهیونیستی و صلیبی بر لبنان یورش بردند. در این جنگ، اسرائیل با پشتیبانی آمریکا ی سکولار در یورش بر لبنان بیش از ۱۷هزار مسلمان را شهید نمودند.
 • در سال ۱۹۸۳-۱۹۸۲نیروهای ویژه ی آمریکائی اقدام به بمباران مناطق مرزی نزدیک لیبی نمودند.
 • در  ۲۵اکتبر سال  :۱۹۸۳نیروهای آمریکائی اقدام به هجوم بر سر گرینادا کوچکترین ولایت دنیا نمودند و به شیوه ای وحشیانه احترام و سیادت این سرزمین را شکستند و کشتار و تخریب بسیاری را به وجود آوردند. آمریکا ی سکولار در این جریان جزیره را نیز اشغال کرد و در اخبار اعلام نمود که دانشجویان آمریکائی دچار مشکل شده بودند، پس حمله کردیم و این عذر مسخره را برای عمل خودشان آوردند!!.
 • در ۲۲مایو  :۱۹۸۴رئیس جمهور آمریکا ی سکولار ریگان به فهد بن عبدالعزیزاعلام نمود که احتمالا ایالت متحده اقدام به جنگ نظامی بخاطر حفاظت از وسائل حمل و نقل نفتی بر علیه شان انجام میدهد.
 • در ۱۳یونیو سال  :۱۹۸۵انجمن نمایندگان آمریکا ی سکولار راضی شد برای شورشیان یاغی در نیکاراگوئه ۲۷میلیون دلار بفرستند.
 • در ۲۰یونیو سال  :۱۹۸۵انجمن نمایندگان آمریکا ی سکولار قدغن بودن تولید سلاح شیمیائی به مدت ۱۶سال را اعلام نمود.
 • در ۷ینایر سال :۱۹۸۶آمریکا ی سکولار بعضی از سزاهای دارائی را بر ضد لیبی اعمال نمود.
 • در ۲۴ینایر  :۱۹۸۶استول ششم آمریکا ی سکولار تعدادی حمله ی استفراضی به شیوه نظامی بر علیه بنادر لیبی انجام داد.
 • در مارس  :۱۹۸۶سنای آمریکا ۱۰۰میلیون دلار برای شورشیان نیکاراگوئه در نظر گرفت تا دولت این کشور را ساقط کنند.
 • در  ۲۳آبریل سال  :۱۹۸۶ریگان رئیس جمهور آمریکا ی سکولار ، ایران و سوریه را تهدید به حمله ی نظامی نمود و گفت این بخاطر اعمال تروریستی آنان است.
 • در ۶مایو :۱۹۸۶سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد احتمال حمله به لیبی بسیار نزدیک است.
 • در ۱۰یولیو سال  :۱۹۸۶وزیر دفاع آمریکا ی سکولار آشکار نمود که میخواهند چند پایگاه جدید برای ذخیره ی سلاح هسته ای در خاورمیانه و اروپا درست کنند.
 • در ۱۴نوامبر سال  :۱۹۸۶ریگان تعدادی تحریم اقتصادی بر ضد سوریه به بهانه ی کمک آنان به تروریستانی چون حزب الله و حماس اعمال نمود.
 • در ۷آبریل سال  :۱۹۸۷معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام نمود که نیروهای آمریکائی در هندوراس به مدت نامعلوم باقی میمانند.
 • در ۶یونیو سال  :۱۹۸۷کشتی حمل کننده هواپیمای آمریکائی ساراتوجا و چند کشتی جنگی دیگر به مرز کانادا رفتند.
 • در یونیو سال  :۱۹۸۷ایالت متحده اعلام کرد که نیروی نظامی بیشتری به کانادا میفرستند که این نیروی سربازی به همراه ۶کشتی جنگی بودند.
 • در ۱۷مارس  :۱۹۸۸ایالت متحده  ۳۲۰۰سربازش را به هندوراس فرستاد و بعد از چند ساعت اعلام کرد که هندوراس توسط نیگاراگوئه تصرف شده است.
 • در  ۲آبریل سال  :۱۹۸۸وزیر دفاع آمریکا ی سکولار اعلام کرد کمک سربازی بیشتری را به پاناما میفرستند و با اعلامی دروغین گفتند که هدف آنان تامین آسایش هر چه بیشتر کانال پاناماست!.
 • در ۲۶آبریل سال  :۱۹۸۸ریگان تحریم های بازرگانی را که بر سر نیکاراگوئه اعمال کرده بود، به مدت چهار سال دیگر تمدید کرد
 • در ۳یولیو سال  :۱۹۸۸نیروهای استولی آمریکا ی سکولار یک هواپیمای ایرانی را ساقط کردند که باعث شدن  ۲۹۸نفر از سرنشینان هواپیما شد.
 • در  ۲۰سپتامبر سال  :۱۹۸۹نیروهای آمریکائی اقدام به حمله نظامی به پاناما کردند و این به فرمان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ی سکولار صورت گرفت و این قدام به منظور دستگیری ژنرال مانویا نوریگا و دادگاهی نمودن او در ایالت متحده صورت گرفت.
 • در  ۷مارس سال  :۱۹۹۰ایالت متحده ، کشور لیبی را به تولید سلاح شیمیائی در کارگاه ( رابطه) متهم نمودند.
 • سال  :۱۹۹۵ویتنام در این سال اعلام نمود که شمار کشته شدگان این جنگ در دهه ی  ۶۰به  ۵میلیون تن رسیده است که اکثریت غالب آن غیرنظامیان بی دفاع بوده اند، اما در ساعتی قبل از آن وزیر دفاع آمریکا ی سکولار ماکنامارا در پخش تلویزیونی اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان ۴۰۰/۳ میلیون بوده است.
 • در  :۱۹۹۶ایالت متحده ی سکولار صندوقی تاسیس نمود به ارزش  ۲۰میلیون دلار برای ساقط کردن و مختل نمودن جمهوری اسلامی ایران.
 • کشته شدن یک میلیون از مردم مسلمان اندونزی توسط ارتش این کشور با پشتیبانی آمریکا ی سکولار.
 • سال  :۱۹۹۹بمباران یوگسلاوی در این سال روی داد. سازمان عفو بین الملل این بمباران ها رو محکوم نمود که نیروهای ناتو با پشتیبانی آمریکا اقدام بدان کرده اند و موجب کشته شدن حداقل  ۴۰۰۰و حداکثر  ۵۰۰۰هزار شخص غیر نظامیگردید.
 • در جنگ سومالی سپاه آمریکا ی سکولار هزاران غیر نظامی را کشت و در سالهای دهه ی  ۹۰همچنین آمریکا ی سکولار حمله موشکی با موشک کروز به افغانستان انجام می داد و در جنگ سودان شرکت داروئی را بمباران کرد و  ۲هزار تن را شهید کرد.
 • اسرائیل غاصب کافر سکولار صهوینستی با پشتیبانی آمریکای سکولار شیطان بر فلسطین تعدی نموده و در سال  ۲۰۱۴حدود  ۲۰هزار خانه را تخریب نمودند و نزدیک به  ۷هزار مسلمان بی گناه را از زیر تیغ جلادی گریشان گذراندند. و بیشتر شهید شدگان از کودکان و پیران و زنان فلسطینی بودند که با سلاح های آمریکائی به مقام شهادت نائل آمدند. برای دانستن هر چه بیشتر تاریخ توحش و اقدامات درنده ی آمریکا ی سکولار این کتاب را مطالعه بفرمائید: تاریخ الولایات المتحده منذ.۱۹۴۵

کشتن اسیران

کشتن اسیران بیگناه از اعمال آمریکائی ها ی سکولار و اروپائی ها ی سکولار عاری از تمدن و انسانیت است. خود آنان این عمل را در مرامنامه های حقوق بشری خود، تحت عنوان جرائم جنگی نام می برند. اما می بینیم که تاریخ ننگین آنان این عمل برایشان بسیار طبیعی بوده است. به چند نمونه از این جرائم اشاره میکنیم.

 • واقعه ی اود ویل لا هوبیرت در فرانسه که  ۸۰سرباز آلمانی با اسیری کشته شدند و این کار با حمایت آمریکا صورت گرفت.
 • واقعه ی اوهاما در فرانسه که ۶۴آلمانی به اسیری کشته شدند.
 • تاریخ نویس آمریکائی جیمز وینگارتنر میگوید: از جنگ جهانی دوم تنها تعداد اندکی از اسیران ژاپنی باقی مانده است و آنهائی که کشته شدند، به خاطر دو دلیل بود:۱- دفاع از ژاپن و عدم تسلیم شدن، ۲- اعتقاد به اینکه آمریکائی ها نزد ژاپنی ها عبارتند از عده ای نا انسان که نباید با آنها معامله ای نمود. این مسائل باعث شده بود که تحالف آمریکائی، ژاپنی ها را مانندروس ها دشمن قلمداد کنند.
 • واقعه کانیکاتی در ایتالیا واقع شد و آن هم به دلیل شخص جوزف مکافری روی داد.
 • واقعه ی داتشاوی در آلمان.
 • واقعه ی بیسکاری در ایتالیا.
 • واقعه ی Teardopoکه بسیاری از آلمانی کشته شدند و آن هم در دوران اسارات بود. این عمل زمانی روی داد که به ظاهر میخواستند آزادشان کنند اما در کشتی آلمانی مفقودالاثر شدند. و چند نمونه ی دیگر از کشتار اسراء بی گناه به دست آمریکا ی سکولار و اهانت آنان به مردگان هندی های سرخ پوست که میخواستند آهنگ و رسوم خود را به پای دارند و این هندی های سرخ پوست را میگرفتند و آنان را به صورت دسته جمعی میکشتند. در ادامه این کتاب به این مساله بیشتر  پرداخته خواهد شد.

کشتار در داخل آمریکا

کشتار در داخل خاک آمریکا، یکی از مسائل شایع در داخل آن است و ما فقط به نمونه هائی از آن اشاره میکنیم:

 • بنا به آماری در سال :۱۹۸۵  ۲۹۲۸ نفر در داخل آمریکا ی سکولار به خاطر مشکلات خانوادگی کشته شده اند.
 • در ۱۶اکتبر   ۱۹۹۱ :۲۲ نفر در رستورانی در منطقه ی کیلن در ایالت تگزاس کشته شدند و  ۲۰نفر به دست یک نفر کشته شدند و سپس شخص قاتل خودش را نیز با یک گلوله کشت.

.۳در  ۲۰آبریل سال  :۱۹۹۹دو دانش آموز  ۱۷و ۱۸سال در مدرسه ای در کولمبین در ولایت کولورادو اقدام به تیر اندازی در مدرسه نموده و  ۱۲تن از دانش آموزان و معلمان را کشتند و سپس با گلوله خودشان را نیز به قتل رساندند.

.۴در ۲۹یولیو سال  :۱۹۹۹مردی به اسم مارک برثون با سن  ۴۴سال که در منزلش در آتلانتا در جورجیا کار میکرد، همسر و دو فرزندش را میکشد و سپس با گلوله باران دو شرکت باعث کشته شدن  ۹نفر میشود.

.۵در ۲۱مارس  :۲۰۰۵جوانی ۱۶ساله در ولایت مینیسوتا  ۹دانش آموز را می کشد و سپس خودکشی میکند.

.۶در ۱۷آبریل  :۲۰۰۷دانشجوئی  ۲۳ساله  ۳۲نفر را میکشد که ۲۷نفرشان دانشجو بودند و سپس خودش را در محوطهی دانشگاه ویرجینیا دانشکدهی تکنولوژی میکشد که این واقعه به عنوان بزرگترین رویداد در تاریخ ایالت متحده تلقی میگردد.

.۷در ۱۰دسامبر  :۲۰۰۷کشته شدن  ۳شخص با گلوله و زخمی شدن چند شخص دیگر در کولورادو در حادثه ی تیراندازی .

.۸در ۲۴دسامبر  :۲۰۰۸شخصی که لباس بابانوئل را پوشیده بود اقدام به تیراندازی به چند شخص که در حال جشن کریسمس بودند کرد. که این اقدام در لس آنجلس روی داد و  ۹تن کشته شدند.

.۹در  ۱۰مارس  :۲۰۰۹میکائیل کیکلندن ۲۸ساله ۱۰شخص از جمله مادر  و خاله اش را در سه روستای آلاباما کشت.

.۱۰در  ۳آبریل  :۲۰۰۹مهاجر ویتنامی به اسم جیفرل یونگ ۴۱ساله اقدام به تیراندازی در کمپ پذیرش مهاجرین در نیویورک نمود و ۱۳شخص راکشت.

.۱۱در  ۵نوامبر  :۲۰۰۹پزشکی آلمانی اقدام به تیراندازی در مقری نظامی در تگزاس نمود و ۱۳شخص کشته و ۴۰شخص زخمی شدند.

.۱۲در  ۱۲اکتوبر  :۲۰۱۱مردی در سالنی در کالیفورنیا تیراندازی کرده و ۸تن از جمله همسر سابقش را کشت.

.۱۳در ۲آبریل  :۲۰۱۲مردی ۴۳ساله ۷شخص را کشت و ۳تن را زخمیکرد. این اقدام در دانشگاه کالیفورنیا روی داد و سپس آن شخص خود را تسلیم پلیس نمود.

.۱۴در ۲۰یولیو سال  :۲۰۱۲مردی به سینمائی که در حال پخش فیلم بتمن در اورورا در ولایت کولورادو حمله نمود و ۱۲تن را کشت و دهها تن را زخمی نمود و این پس از پرتاب یک کپسول گاز به محل ازدحام روی داده است.

خودکشی در بین سربازان آمریکائی

خودکشی در آمریکا ی سکولار و به خصوص در میان سربازان آمریکائی، به امری شایع مبدل شده که حاکمان آمریکائی از این امر مینالند و تا کنون که هزاران میلیون دلار را برای رفع این مساله خرج کرده اند، هنوز راه به جائی نبرده اند. بخصوص بیشتر این سربازان همان سربازان متجاوز جنگ عراق و افغانستان بوده اند و پروفسوران روانشناسی اعلام کرده اند که حدود ۳۰۰ هزار تن از سربازان آمریکائی که در عراق و افغانستان جنگیده اند، به خاطر حالات روانی وضع مناسبی ندارند و این به غیر از مساله دوری از خانواده و اقوام است.

کلنل کامرون ریتشی، مسئول تندرستی درونی سپاه آمریکا میگوید: انتحار و خودکشی و یا اقدام به خودکشی رو به افزایش است و این بعد انجام چند راه بوده است که برای کاهش خودکشی در پیش گرفته ایم.

آمار های عمومی در مورد مساله ی خودکشی

بنا به آمار روزنامه  us todayآمریکائی، که در شماره  ۹مارس سال ۲۰۰۵ منتشر شد، آمده است که: سالانه  ۲۹هزار حالت خودکشی در آمریکا روی می دهد که روزانه  ۸۰حالت میشود. این بخاطر مسائل روحی و روانی و بیماری عقلی روی میدهد.

و در سال  :۲۰۱۰بنا به آماری که مرکز  cdcمنتشر نموده است نزدیک به ۳۸ هزار و  ۳۶۴شخص در ایالت متحده خودشان را می کشند که این تعداد از قربانیان تصادفات که  ۶۸۷/۳۳شخص آمریکائی است بیشتر است.

ما سوالی از کسانی می پرسیم که آمریکا ی سکولار را نجات دهنده ی ملت ها و مدافعان حقوق بشر و حافظان مظلومین می دانند. اگر سپاهی این چنین سالانه هزاران تنش خودشان را بکشند و میلیون ها آمریکائی خودشان را بکشند، آیا این شایسته ی احترام و بزرگ نمودن هستند؟

دانشمندروانشناس، دکتر خوزئه مانوئل برتولونی میگوید: بین  ۲۰تا ۶۰ میلیون شخص در آمریکا تلاش برای خودکشی می کنند.

آیا سپاهی که برای نجات ملت ها بیاید، به زندگی خودشان پایان میدهند؟!!

اما نکته ی حقیقی این است که آمریکا ی سکولار و هم پیمانانش برای نابود کردن اسلام و مسلمانان به سوی کشورها هجوم می برند و دشمنی حقیقی آنان با اسلام و مسلمین است. این نیز برای از بین بردن حکم خدا بر روی زمین است. اینگونه تصور نکنید زمانی که سربازان خبیث و اشغال گر آمریکائی، روی به سوی خاک اسلام میکنند و خرابی و کشتار و جنگ به بار می آورند، دیگر خدا آنان را فراموش میکند؛ خیر! بلکه در دنیا و آخرت بایستی به سزای خودشان برسند. آن سربازان خبیثی که به دست مجاهدان کشته می شوند، این فقط یک سزای کوچک دنیوی برای آنان است و اما آنانی که از میدان جنگ جان سالم به در می برند و به خانه شان باز می گردند، دچار صدها بیماری درونی و روحی و روانی و بیزاری و نا امیدی می گردند و اینگونه غالبا  با خودکشی به زندگی کثیف خود پایان می دهند. الله متعال میفرماید:«و هرکه از یاد من روي بگرداند، زندگی تنگ (و سخت و گرفته اي) خواهد داشت. (طه ۱۲۶ )

پس با این تفاصیل بدانید که خوشبختی حقیقی در پایبندی به پیام الهی و در برگرفتن منهج رسول الله (صلی الله علیه وسلم)  است و در غیر این صورت انسان آرامشی نخواهد داشت.

در این سالهای اخیر، با زیاد شدن هجوم های آمریکای سکولار بر سر مناطق مسلمانان و به خصوص سالهای  ۲۰۰۵و ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷زیاد شده و به افغانستان و عراق حمله ی وحشیانه نمودند، مقدار خودکشی ها رو به زیاد بودن است. تام فریدن مدیر مرکز  cdcدر بیان نامه ای اعلام نمود: «الانتحار بات ماساه شدیده الوتیره». یعنی: خودکشی به واقعه ای بزرگ و وحشتناک تبدیل شده است.

بنا به گزارش وزارت دفاع آمریکای سکولار که مقدار خودکشی در بین سربازان آمریکائی در سال  ، ۲۰۰۶به  ۱۵درصد افزایش یافته است (یعنی از هر صد نفر۱۵ نفرشان خودکشی میکند). گزارشی وحشتناک که  cbsمنتشر نموده است و اشاره به چند نکته دارد: میزان خودکشی در میان سپاه آمریکا به شیوه ای وحشتناک رو به افزایش است و این به گونه ای است که میزان کسانی که خودشان را می کشند به مراتب خیلی بیشتر از تعدادی است که در عراق می جنگند. آمار روشن نمودند که بیشتر از  ۶۲۵۶از جنگجویان آمریکائی خودشان را در سال  ۲۰۰۵کشته اند، یعنی روزانه ۱۷حالت در بین سربازان روی میدهد و میزان خودکشی در میان سربازان از میزان خودکشی در میان قشرهای دیگر بسیار بیشتر است. این مرکز فاش کرد که از هر  ۴شخص آشوبگر، یکی از آنها جنگجوی سربازی است و تعداد  ۱۱درصد از جامعه ی آمریکائی سربازان آمریکائی است.

تحاوز جنسی و نقش زنان در آمریکای سکولار

زنان از یکی از اقشار مهم جامعه هستند و همانطور که گفته شده: زنان نصف جامعه هستند. اگر نگاهی به نقش زنان در جامعه ی اروپا و آمریکای سکولار بیندازیم،خواهیم دید که از کسانی هستند که حقوقشان بسیار پایمال شده است. بیائید با آمار و اطلاعات به وضع زندگی زنان در آمریکا نگاه بیندازیم و بدانیم که زنان آنگونه که افراد جاهل و نفهم میپندارند که حقوقشان در  آمریکا تمام است و داده می شود آنگونه است؟ خیر! برعکس این مساله ما میبنیم که بیحق و حقوقترین قشر جامعه در اروپا و آمریکا، زنان هستند و

حقوق و سیادت آنان را می توانیم در اسلام ببینم و نه در جوامع کفری و غیرالهی. ما در اسلام می بنیم که احترام به خصوصی به زنان گرفته میشود و اکنون برای اینکه بحث طولانی نگردد، بر این مساله وارد نمی گردیم و کافی است برای مشخص شدن این امر در اسلام به آیات و احادیث رجوع بنمائید.

میزان تشکیل خانواده در آمریکای سکولار

در گزارشی آمده است که در آمریکا  ۲۰درصد مردان، آماده تشکیل خانواده هستند و  ۱۳درصد از زنان آمادگی تشکیل خانواده را دارند و این بدین معناست که  ۸۰درصد مردان و  ۸۷درصد زنان نمی خواهند که خانواده تشکیل دهند. ای خواننده ی عزیز معنای این چه می تواند باشد؟

و می بنیم که میزان تجاوز جنسی بر زنان در آمریکای سکولار روزانه رو به زیادی است و در سال  ۲۰۰۷نزدیک به  ۳۳۰/۲۴۸حالت تجاوز جنسی ثبت شده است و این در حالی است که آمریکا به صورت مداوم ادعای حقوق بشر می کند و ادعامی کند می خواهد استقلال و آزادی زنان را به دست آورد!. در حالی که بنا به آمارها، تعداد تجاوزات جنسی در آمریکا از صد در صد  %۹۵-۹۰بر سر زنان اعمال میشود.

به همین خاطر، نبودن اخلاق و منهج درست در برابر زنان، نشانی از میزان عقب افتادگی و از بین رفتن اخلاق و تفکر و جامعه ی متعفن آمریکائی دارد.

به همین خاطر است که شاعر بزرگ احمد شوقی می گوید: ( انما الامم الاخلاق ما بقيت…فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا) یعنی: ملت ها با اخلاق باقی مانده اند… اگر اخلاقشان رفت آن ملت رو به رفتن و نابودی است.

همچنین جامعه ی آمریکای سکولار هیچ سروری و احترامی برای زنان نمی گذارند و مانند کالائی با آنان برخورد میکنند.

مقدار و داده های مربوط به تجاوز جسنی در برابر زنان

–روزنامه ی تایم آمریکائی: تحقیقات جدید مرکز ارتباطات بیماران در ایالت متحده آشکار کرد که از هر  ۵دختر آمریکائی، یکی از آنان دچار اغتصاب و  تجاوز جنسی میشود و نزدیک به  ۴۰درصد دختران در آمریکا دچار برخوردهای تند جنسی میشود.

-و  ۷۸زن در هر ساعت در آمریکا دچار تعدی جنسی میشوند و با این تفاصیل روزانه  ۱۸۷۱زن بالغ آمریکا، اغتصاب میشوند که در ماه ۵۶۹۱۶ زن میشود.

-تحقیقات این را آشکار نمودند که  ۹۰درصد تجاوزات از قبل برای آن برنامه ریزی شده بوده و  ۸۷درصد از کسانی که متجاوز بوده اند، با خود اسلحه حمل کرده بودند و قربانی را تهدید به کشتن کرده بوده اند که اگر مطیعش نباشد در حین تجاوز او را بکشد.

-و  ۸۰درصد زنان آمریکائی، در زندگی حداقل یک بار دچار اغتصاب و تجاوز جنسی شده اند.

-مرکز الضحایا الوطنی یا مرکز قربانیهای وطنی اعلام کرد که از هر  ۸دختر بالغ یک دختر در آمریکای سکولار دچار تندی های جنسی میشود.

– آمارها به این امر اشاره می کنند که سالانه در آمریکای سکولار نیم میلیون تجاوز جنسی روی می دهد که  ۶۱درصد دختران آمریکائی در جریان این تجاوزات باکره بودن خود را از دست میدهند.

– ۲۰درصد زنان از جانب پدرانشان مورد تعدی جنسی واقع میشوند.

-در سال  ۱۹۹۰آمار و تعداد تجاوزات جنسی در آمریکای سکولار به  ۱۰۰هزار نفر رسید و این اولین بار بود در تاریخ ایالت متحده که جرم تجاوز جنسی  ۴برابر جرائم دیگر صعود میکند .

-در سال  :۱۹۹۵بیشتر از  ۹۵هزار تجاوز جنسی انجام شد که  ۸۰درصد آنان در داخل خانواده و دوستان و اقوام روی داده است. در حالیکه پلیس اعلام نمود که این میزان  ۳۵برابر این رقم است.

-در سال  :۱۹۹۷بنا به گزارشات حقوق بشر در هر  ۳ثانیه یک زن دچار تجاوز جنسی می شود در حالیکه دستگاههای خبرپراکنی آمریکا، اعلام نمودند که این رقم در هر  ۶ثانیه یک زن است نه در هر ۳ثانیه یک زن!.

ضرب و شتم زنان

در سال   ۱۹۹۷ : ۶ میلیون زن به خاطر مسائل جنسی و عدم برآوردن نیازهای جنسی همسرشان، مورد ضرب و شتم و آزار شدید واقع می شوند و ۷۰درصد ا ز زنان دچار کتک خوردن های ترسناک شده اند و سالانه ۴هزار زن به خاطر این مسئله آزار داده میشوند .

زنان فاحشه و روسپیگر در آمریکای سکولار

-در سال ۱۹۸۰تا  ۱۹۹۰در ایالت متحده نزدیک به یک میلیون زن فاحشه در آمریکای سکولار وجود داشته است.

-در سال  :۱۹۹۵خرج شبکه های جنسی و شبکه های خبررسانی جنسی به  ۲۵۰۰میلیون دلار رسیده است.

مسائل جنسی در مدارس و دانشگاهها

تحقیقی که در سال  ۲۰۰۲از سوی جامعه آمریکائی برای پرورش زنان صورت گرفت، در تحقیقات در بین دانش آموزان پایه  ۸تا  ۱۱نشان می دهد   که  ۸۳درصد دختران دانش آموز دچار مسئله ی جنسی شده اند و با آنان سکس شده است.

الیزابت دیویس که دانشجوی سابق خلبانی در دانشگاه کولورادو است در حضور لجنه ی قومی و ارتباطات بین المللی در مجلس نمایندگان گفت: بسیاری از کسانی که مورد تجاوز جنسی در دانشگاه واقع می شوند دانشجویان سربازی در دانشگاهها هستند.

سقط جنین و میزان طلاق در آمریکای سکولار

– سالانه در آمریکای سکولار یک میلیون کودک بخاطر سقط جنین یا کشتن مستقیم پس از متولد شدن می میرند. قاضی لندرس می گوید: در آمریکای سکولار سالانه یک میلیون کودک سقط جنین می شود و هزاران کودک پس از تولد فوری کشته می شوند.

آیا این است حقوق کودکان نزد آمریکای سکولار ؟

– در سال ۱۴۵۵۳ :۱۹۸۰میلیون حالت سقط جنین ثبت شده است که ۳۰ درصد آنان در زنان کمتر از ۲۰سال به ثبت رسیده است و پلیس آمریکا اعلام نمود که این مقدار ۳برابر هم هست.

-در سال  ۱۹۸۲ : ۸۰ درصد ازدواج ها از سال اول تا ۱۵سال از ازدواج رابطه شان به طلاق منجر شده است.

-میزان طلاق در آمریکا به ۶۰درصد رسیده است.

-در سال  ۱۹۸۴ :  ۸میلیون زن به تنهائی و با فرزندانشان زیسته اند و بدون اینکه کمکی بدانان صورت گیرد.

-۵۴درصد از زنان که طلاق گرفته اند به این امر اعتراف کرده اند که همسرانشان در زمان تاهل رابطه جنسی با زن دیگری داشته اند.

-۴۶درصد از مردانی که زنانشان را طلاق داده اند می گویند که زنانشان با مرد دیگری سکس داشته اند.

-۳۱درصد از مردان و زنان آمریکائی به شیوه ی دائمی با مردان و زنان دیگر رابطه نامشروع دارند.

منازل پناهندگی زنان

تنها در ایالت متحده  ۱۴۰۰خانه ی پناهندگی زنان وجود دارد که مخصوص زنانی است که کتکشان میزنند یا از همسرانشان فرار می کنند و هیچ جا و پناهگاهی نزد خانواده و نزدیکانشان ندارند.

– منابع غیر دولتی می گویند: سالانه در ایالت متحده  ۷۰۰هزار حالت تجاوز جنسی وجود دارد. این منابع می گویند که  ۶۱درصد کسانی که دچار تجاوز جنسی می شوند، اطلاع نمی دهند که دچار این حالت شده اند. به همین خاطر

آنچه اعلام می شود و در مورد آن تحقیق صورت می گیرد واقعی نیست.

– همچنین طبق تحقیقات آمریکا که در اواخر سال  ۲۰۱۱انجام شده و در روزنامه ی تایمز اعلام شده است: در هر  ۳زن در آمریکا [۱]زن دچار تجاوز جنسی یا تعدی جنسی میشود و این در حالی هست که از هر  ۵زن یک زن بیگمان عمل تجاوز جنسی بر روی او اجرا میگردد.

تعدی به زنان در محل کار

– بنا به آمار لوبی النساء که در مورد مسائل زنان در اروپا تحقیق می کنند، اعلام شد:  ۴۰درصد تا  ۵۰درصد زنان اروپائی دچار تجاوز جنسی در محل کارشان می شوند.

-در آمریکا  ۳۱درصد جنس مونث در محل کارشان دچار واقعه تجاوز جنسی می شوند.

-بیشتر زنان هم اعلام نمی کنند که دچار این عمل قبیح شده اند.[۲]

وحشیگری آمریکا در برابر هندیهای سرخپوست و نابود کردن آنان

هندیهای سرخ پوست، بومیان اصیل آمریکا بودند، اما با کوچ وحشیان عاری از تمدن از اروپا به آمریکا که ساکنان کنونی آمریکا هستند، آنان دچار کشتار   و تخریب شدیدی شدند و میلیونها هندی سرخپوست را کشتند و آنان را آواره کردند. اما تاریخ نویسان آمریکائی آمدند و به شیوه ی مدلسانه خواستند شدت  این جنایتشان را پنهان نمایند و تعداد کشته شدگان سرخ پوستان هندی را  ۲میلیون تن اعلام نمودند و بعدها باز هم این مقدار را در آماری در سال ۱۹۰۰میلادی باز هم کمتر اعلام نمودند و گفتند که تنها یک میلیون سرخ پوست هندی را کشته اند![۳]

اما این مقدار بسیار بسیار بیشتر از تعدادی است که اعلام نمودنده اند. همانطور که محقق منیر الحمش می گوید: تعداد ساکنان اصیل و بومی آمریکا که اروپائیان مهاجر آنان را از میان بردند، بیشتراز  ۱۰۰میلیون هندی سرخ پوست بوده اند[۴]

در سال ۱۸۴۶سپاه آمریکا، کالیفورنیا را اشغال کرد و آمارها اینگونه می گویند: در این جنگ  ۸۰درصد از هندیهای سرخ پوست از میان رفتند و باقیمانده ها نیز دچار چندان کارهای سخت و شاقه شدند که بخاطرش روی به سوی نابودی نهاده بودند.

بسیاری از هندیهای سرخ پوست همچنین دچار کوچ اجباری از سوی آمریکائی ها شدند و در این راستا در اولین کتاب قانونشان در کالیفورنیا در سال  ۱۸۵۰قانونی ساختند که نابود کردن و کشتن دختران و پسران هندی سرخ پوست جایز است و به دلیل همین قانون، هزاران نفر ناچار به کوچ اجباری یا بردگی شدند و در بازارها خرید و فروش میشدند و یا کشته میشدند.

در سال  ۱۸۳۰کنگره آمریکا تصویب کرد که هندی های سرخ پوست به شدت باید وادار به کوچ شوند و حق استعماری آمریکا است که هندی های سرخ پوست را از زمین خود بیرون راند!! و یا اگر بخواهد آنها را بکشند! در همین روز که این امر اعلام شد، نیروهای نظامی آمریکا  ۵قبیله هندی (شیروکی-شوکتو، سیسکومسو، الکریک و سیمیتول) را به تمامی از بین بردند که بسیار وحشیانه این کار را انجام دادند و آنانی که باقی مانده بودند را به مناطقی که در آن بیماری کولیرا وجود داشت، فرستادند.

همچنین جرائمی که در سال ۱۷۷۶نسبت به قبیله ی شیروکی انجام شد و آن عبارت بود از سوزاندن چندین شهرک و روستا و منازل قبیله ای و آواره کردن آنان. در آن زمان جورج واشنگتن به سربازانش دستور داد که خانه ی هندی های الاوروکو را تخریب کنند و با خاک یکسانش کنند . به همین خاطر هندیهای سرخ پوست سینیکا به جورج واشنگتن میگویند ( هدام المدن)

یعنی نابود کننده ی شهرها، که به فرمان او  ۲۸شهر هندی های سرخ پوست به تمامی ویران گشت و همچنین شهرهای موهوک، اندنواگا و کایوگا را تخریب کامل نمود. اما میبینیم که وحشیان درنده ی آمریکا از جورج واشنگتن به پدر آزادی آمریکا یاد می کنند و این در حالی است که او به تنهائی  ۳هزار برده و کنیز داشته است.

این است حقوق بشر و آزادی نزد آمریکا ی سکولار؟

رئیسان جمهوری دیگر آمریکا ی سکولار نیز همین منهج و راه را در پیش گرفتند.

توماس جفرسون که به نرده آزادی آمریکا مشهور است به وزیر دفاعش دستورداد که به تندترین شیوه با هندی های سرخ پوستی که نسبت به توسعه طلبی آمریکا ایستاده اند، برخورد شود. او می گوید: بله آنان می توانند فقط تعدادکمی از ما را بکشند، اما ما آنان را از میان می بریم و آثارشان را از زمین پاک می گردانیم.

توحش آمریکائیان سفید پوست

تمایز بر اساس رنگ پوست و نژاد از موارد بسیار مهمی است که در جامعه آمریکائی شایع است و می بینیم که سفیدپوستان آمریکا، به چشم تحقیر آمیزسیاه پوستان را می نگرند و تا به این درجه رسیده است که آنان را در ردیف حیوانات قرار می دهند و این گونه می پندارند که سیاه پوستان زندگی آنان راخراب کرده اند و به همین خاطر باید از میان بروند. یکی از پزشکان سفید

پوست آمریکائی در سال ۱۸۵۵میگوید که: از بین بردن هندی های سرخپوست راه حلی ضروری بود و شکارشان مانند شکار وحشی ها در جنگل است و لازم اخلاقی است که سفید پوستان در زمین آنها را باقی نگذارند. (نعوذبالله).

در یکی از جنگها که آمریکا ی سکولار  ۳روز در آفریقا انجام داد، بیش از  ۴۵هزارآفریقائی سیاه پوست را کشت.

فرانسیس یارکین معروفترین تاریخ نویس زمان خودش می گوید: « ان الهندی نفسه فی الواقع هو المسئول عن الدمار الذی لحق به لانه لم يتعلم الحضاره و لابد له من الزوال..و الامر يستاهل». یعنی: «هندیها خودشان مسئول این خرابیها هستند، بخاطر اینکه آنان پیشرفت را یاد نگرفته اند و ناگزیریم نابودشان کنیم.. و این کار شایسته  است».

اما اگر نگاهی به شرع اسلامی بی اندازیم، می فهیم که اسلام این جدائیها به خاطر نژاد و رنگ را رد میکند و میگوید که هیچ فرقی در افراد نیست مگر به تقوا و پایبند بودن به اسلام و این جدائی ها و تمایزهای نژادی صرفا   بخاطرشناخت است. الله تعالی میفرماید:«اي مردمان! ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حواء) آفریده ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده ایم تا همدیگر را بشناسید (وهر کسي با تفاوت و ویژگي خاص دروني و بیروني از دیگري مشخص شود، و در پیکره جامعه انساني نقشي جداگانه داشته باشد). بي گمان گرامي ترین شما در نزد خدا متقي ترین شما است. خداوندمسلما آ گاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال کس و همه چیز) است.» [حجرات: ۱۳ ]هم چنین میفرماید:« و از نشانه های او آفرینش آسمانها و زمین، و اختلاف زبانهایتان و رنگهایتان است، بی تردید در این نشانه های برای دانایان است».[روم: ۲۲ ]

رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید:«برتری برای عرب بر عجم (غیر عرب) نیست، مگر به تقوا وپرهیزکاری».

از بین بردن و نابود کردن تمدن هندی های سرخپوست

هالیوود در فیلمهایش اقدام به ذهنیت سازی در این مورد نمود که هندی های سرخ پوست، قومی وحشی و خونریز بوده اند و آنان را این گونه نشان می دادند که آنان اجساد مردگان سفید پوستان را هتک حرمت می کنند و سفید پوستان را این گونه به تصویر می کشند که آمده اند تا تمدن را بیاورند و هندی را ضد مدنیت نمایش می دهند.

جک بیتی صاحب کتاب عملاق است. در یکی از گزارشات خود در ویرجینیا در سال ۱۶۲۴آورده است که: « از بین بردن و نابود کردن هندی های سرخپوست، بسیار آسان تر از آن است که آنان را متمدن نمائی. آنان درنده و جاهل و ضعیف و عریان هستند و این مانع مدنیت آنان میشود. اما پیروزی بر علیه شان بسیار آسان است و اگر بخواهیم برای متمدن کردن شان تلاش کنیم، مدت مدیدی می طلبد؛ پس کشتن آنان کوتاه ترین راه است و آسان ترین راه برای پیروزی است و این کارها لازم است: استفاده از نیروی نظامی-هجوم ناگهانی-گرسنه نگه داشتن شان-سوزاندن آثارشان-از بین بردن شهر و روستاهایشان و قطعه قطعه کردنشان».

هتک حرمت اجساد هندیهای سرخپوست

انسان آمریکائی و انگلیسی سفید پوست، جرمی بسیار کثیف و غیر انسانی را  نسبت به هندی های سرخپوست انجام دادند. در بسیاری از شهرها اقدام به بریدن سر هندی ها می کردند و این رسم به نوعی شایع گشت که حکام اشغال گر امریکائی، برای این کار مردمان شان پاداش تعیین می کردند و این پاداش به ۱۲سپتامبر ۱۶۶۴میلادی باز می گردد که قانون دادگاه عمومی تصویب کردکه هرکس سر هر هندی با هر سنی را ببرد، به او پاداش داده خواهد شد. مقدار این پاداش ۵۰۰جون استرلین برای هر سر است. ا ما بعدا در سال ۱۷۰۴میلادی این مقدار  ۱۰۰جون استرلین تعیین شد.

لوئیس وتزل که در آمریکا مشهور است، با افتخار اعلام می نمود که افتخارش این است که در یک روز  ۴۰سر از هندی های سرخ پوست را بریده است وخود را قهرمان تاریخ نام می نهد و او را به این نام صدا میزدند (عمالقه الثغور!!!). نزد این شخص و آمریکائیها جدا کردن سر هندی ها، یکی از ورزشهای محبوب است و همچنین بسیاری از آمریکائی ها به اینکه کفش و لباس آنان از پوست هندی ها باشد افتخار می ورزند. کلنل جورج راجرز کلارک، جشنی برای رونمائی از  ۱۶سر بریده ی هندی ها به پا نمود و خواست با این کار سربازانش را به این کار بیشتر تشویق نماید و تا کنون بعد از این عمل، کلارک هنوز به عنوان یکی از نمادهای ملی آمریکائیان عاری از تمدن تلقی می گردد و از او به قهرمانی تاریخی یاد میکنند.

با تاسیس سپاه آمریکا، هتک حرمت اجساد مردگان به شیوه ی رسمی آغاز شد و در نزد بزرگان و روسای آمریکا، سرهای بریده را عیان می کردند و به نمایش می گذاشتند. اندره جاکسون از بزرگان آمریکا که اکنون تصویرش بر روی پول  ۲۰دلاری است، از کسانی است که عاشق هتک حرمت اجساد مردگان بوده است و خود این شخص  ۸۰۰جسد هندی ها را در جشنی به

نمایش گذاشت و آنان را با تمسخر شدیدی اهانت نمود. قهرمان ملی آمریکائی ها جورج شفنگنتون می گوید: هندی ها را بکشید، پوستشان را بکنید. بزرگ و کوچکشان را باقی نگذارید.

هتک حرمت زنان سرخپوست

اشبری، سرباز آمریکائی می گوید: سربازان آمریکا زنان هندی را هتک می کردند و مردان آمریکائی به این افتخار می کردند که هر کدام دامن بیشتری از زنان هندی سرخ پوست نزدش باشد قدرتمند تر است، و خرابه های جنگی را با این دامن ها می آراستند و زنان هندی را با لختی بر بالای خانه آویزان می کردند.

توحش آمریکائیها در برابر ژاپنیها

توحش آمریکائی ها در تاریخ فقط در برابر هندی ها نبوده است، بلکه تاریخ گواه این است که در سده  ۲۰که آمریکا ژاپنی ها را جزو وحشیان قلمدادمی کردند و می گفتند که جمجه ی ژاپنی ها هزاران سال از جمجه ی ما عقب تر است و این مساله مبدل به کشتاری عظیم در برابر ژاپنی ها شد و این را دلیلی می آوردند برای کشتار عظیم آنان و هجوم و خرابکاری بر علیه آنان در

جنگ جهانی دوم که روی داد.

منابع بیشتر

برای یافتن اسناد بیشتر در این مورد به این منابع رجوع نمائید:

.۱الله اکبر خربت امریکا: لابی جندل الازدی

.۲کتاب: امریکا و الابادات الجماعیه اثر منیر العکش

.۳الحمر و البیض و السود-جاری ناس-ترجمه مصطفی ابوالخیر-مصر.

.۴امریکا و الکنانیون الحمر-دراسه منشوره بمجله اخبار الادب-دمشق-۹/۶/۲۰۰۲م.

.۵کتاب( التنکیل بالعراق العقوبات و القانون و العداله) اثر جیف سیمونز

.۶حقیقه الحرب الصلیبیه الجدیده، شیخ یوسف العییری رحمه الله و تقبله الله فی

الشهداء.

۷۳

.۷ارقامهم التی هزلت، اثر نویسنده ی آمریکائی( هنری دوبینز).

…………………..

فهرست مطالب

مقدمه ی مترجمین

مقدمه ی مولف

دوست داشتن و پشتیبانی ات برای کیست

آمریکا کیست؟

چرا باید در مورد جنایات آمریکا سخن بگوئیم

جرائم و جنایات آمریکا در عراق

به کار بردن سلاح شیمیائی و کشتار جمعی

اسناد و سخنان ویکیلیکس

کشتن غیر نظامیان

مهم ترین نکات مستخرج از اسناد ویکیلیکس

جنایات آمریکا در افغانستان

بهانه ی هجوم واشنگتن و نیویورک

به کار بردن سلاح شیمیائی و کشتار جمعی بر ضد مردم افغانستان

کشتار سر خود زندانیان و زندانی کردن بی دلیل در افغانستان

هیومن رایتس، جرائم آمریکا در افغانستان را آشکار می کند

فاجعه ی عزیزآباد در افغانستان و جنایت آمریکا

وحشیگریها و جنایات آمریکا در سده ی  ۲۰میلادی

 

کشتن اسیران

کشتارها در داخل آمریکا

خودکشی در بین سربازان آمریکائی

آمار های عمومی در مورد مساله ی خودکشی

تجاوز جنسی و نقش زنان در آمریکا

میزان تشکیل خانواده در آمریکا

مقدار و داده های مربوط به تجاوز جسنی در برابر زنان

ضرب و شتم زنان

زنان فاحشه و روسپی گر در آمریکا

مسائل جنسی در مدارس و دانشگاهها

سقط جنین و میزان طلاق در آمریکا

منازل پناهندگی زنان

تعدی به زنان در محل کار

وحشیگری آمریکا در برابر هندی های سرخپوست و نابود کردن آنان

توحش آمریکائیان سفید پوست

از بین بردن و نابود کردن تمدن هندی های سرخپوست

هتک حرمت اجساد هندی های سرخپوست

هتک حرمت زنان سرخپوست

توحش آمریکائیها در برابر ژاپنی ها

منابع بیشتر

 

[۱] برای اطلاعات بیشتر در این موضوع به این کتاب رجوع نمائید: کتاب الاحصاء

[۲] الوطنی الصادر ۱۹۹۷م عن اداره الاقتصاد و الاحصاء فی مصلحه التجاره الامریکی

[۳] اگر حتی فرض کنیم این سخن خودشان صحیح باشد آیا کشتن یک میلیون انسان بدون هیچ گناهی کاری درست است؟؟

[۴] ۰منیر الحمش-امریکا و الکنانیون الحمر-دراسه منشوره بمجله اخبار الادب- م۲۰۰۲/۶/۹-دمشق

دیدگاهتان را بنویسید