قتال فی سبیل ابوبصیرطرطوسی خبیث یا القحطانی اهل بغی و ضلالت؟

قتال فی سبیل ابوبصیرطرطوسی خبیث یا القحطانی اهل بغی و ضلالت؟

به قلم : ابوخالد کردستانی

دکتر طارق عبد الحلیم یکی از شیوخ جبهه جولانی که در دارالحرب کانادا ساکن بوده و متعهد شده است که به قانون سکولاریستی کانادا وفادار بماند بار دیگر رفیق قبلی خود ابوبصیر الطرطوسی و شیخ القحطانی را هدف انتقاد خودش قرار داده و ابوبصیر الطرطوسی را خبیث خطاب کرده و القحطانی را اهل بغی و ضلالت! و به القحطانی گفته است که طرطوسی خبیث در قلب تو جا دارد نه قلب ما!!!

طارق عبد الحلیم نوشته است:

” الطرطوسی همان فردی است که به تو حمله کرد. الطرطوسی همان کسی است که گفته الجولانی مجرم است و باید محاکمه شود. الطرطوسی همان کسی است که اصالت النصره را منکر شده است و معتقد است هرکس که به النصره وابسته باشد خارجی است…

الطرطوسی خبیث در قلب تو جا دارد و نه در قلب ما و قلب مؤمنین مجاهد. من می ترسم که تو مذهب الطرطوسی را در پیش گرفته باشی، بنابراین هیئت(تحریر الشام) را از تو بر حذر داشتم. پس از غی و ضلالت خودت رجوع کن!!!!”

با آنکه طارق خودش در کانادا و طبق آن شرایط زندگی راحتی را می گذراند ابوبصیر طرطوسی هم در انگلیس باز متعهد شده است که به قانون سکولاریستی انگلیس و ملکه ی انگلیس وفادار بماند و بر خلاف قوانین آن کاری انجام ندهد و این هم باز از آرامش و رفاه نسبی برخوردار بوده و از کانال ترکیه در راستای منافع ناتو فتوا صادر می کند .  اما اهل سنت بیچاره ی سوریه که در زیر گلوله و آتش به سر برده و روزانه دهها نفر از آنها به قتل رسیده و یا آواره شده و بر اثر گرسنگی و نا امنی در بدترین شرایط به سر می برند فریب این موجودات را خورده و بازیچه ی دست دشمنان خود گشته اند .

کشت و کشتار در راه اهداف امثال ابوبصیر و طارق و مقدسی و….. مصیبت و خدمت به دشمنان دین و جهاد فی سبیل آمریکا و متحدینش است نه جهاد فی سبیل الله . اهل سنت تا کی خیانت به خود تحت لوای جهاد فی سبیل آمریکا را متوجه نمی شوند؟

 

دیدگاهتان را بنویسید