مدال جدید آل سعود به مسلمان کشی آمریکا

مدال جدید آل سعود به مسلمان کشی آمریکا

ارائه دهنده: ابوعبدالله بانه ای

سفر بزرگ ترین دشمن اسلام به مرکز دنیای اسلام! و حرکات جنون آمیز پادشاه آشفته حال این دیار مصیب زده تعجب همگان را برانگیخت . رژیم فاسد آل سعود مدالی برای حملات لفظی بی سابقه به مسلمانان، بابت بمباران گسترده ی مسلمین در عراق و سوریه و یمن و پاکستان و افغانستان و…، بابت به کار بردن مادر بمب ها علیه مسلمانان و… به سرسختترین دشمن مسلمین اعطاء کرد .

مدال را معمولا به برنده ها می دهند، رژیم فاسد و جنایتکار آمریکا در چه چیزی برنده و برتر است ؟ در کشت و کشتار مسلمین و رواج فساد و بی بندوباری و سرکوب نهضتهای آزادیبخش سراسر دنیا . ننگ بر تمام کسانی که هنوز با وجود آگاهی بر ماهیت این رژیمهای فاسدی چون آل سعود هنوز آنها را مدافعین اهل سنت می دانند و ننگ بر تمام کسانی که تحت لوای سلفیت آل سعود  کتابهای وعاظ السلاطینی چون بن باز و بن عثیمین و فوزان و… را که به این جنایتکاران بیعت داده اند به عنوان منبع به اهل سنت معرفی می کنند .

دیدگاهتان را بنویسید