جایگاه مشارکت مسلمین در مبارزات انقلابی و جهادی از نگاه شیخ عطیه الله اللیبی تقبله الله

جایگاه مشارکت مسلمین در مبارزات انقلابی و جهادی از نگاه شیخ عطیه الله اللیبی تقبله الله

به قلم : ابوخالد کردستانی

شیخ عطیه الله اللیبی تقبله الله در مورد مشارکت مسلمین در مبارزات انقلابی و جهادی مسلمین می گوید:

“چگونه می تواند یک مشروع سیاسی، انقلابی و تغییرگرایانه موفق شود در حالیکه اصحاب آن تلاش نمی کنند تا رضایت مردم را کسب کنند(عوام، جمهور و ملت) و دل های آنان را به دست آورده و آنان را محو خود کنند. چگونه آرزوی موفقیت مشروع خود را دارند در حالیکه مردم از آنان کراهت دارند و هر روز دست از آنان می کشند. چگونه می تواند مشروع یک انسان موفق شود در حالکیه اعتقاد مردم درباره آنان اینگونه است:” إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ”. رسول الله صلی الله علیه وسلم گرامی ترین خلق در نزد الله می فرماید: “ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك” (اگر انسانی خشن باشی مردم از  تو دور خواهند شد)

قیادات مجاهدین باید به اتباع خود بیاموزند و آنان را اینگونه تربیت کنند که با مردم رحیم باشند و در مقابل نقص و خطای آنان صبر داشته باشند و تلاش کنند که آنان را با نرمی و لطافت و به تدریج اصلاح کنند و برای عقوبت آنان عجله نکنند و قتل و انتقام را ترک کنند.”

گفته های این شیخ مجاهد بیانگر این اصل کلی است که «مردم آب هستند و مجاهد ماهی، مجاهدی که آب نداشته باشد خفه می گردد» . دشمنان نیز با توسل به رسانه ها و منابر دین فروشان سعی دارند که آب را خشک کنند تا ماهی خفه شود و در برابر مجاهد نیز باید سعی کند که از این کار و از نابودی حتمی خود جلوگیری نماید. با این توصیف اگر نگاهی به جریانهای مسلح موجود در شام و یمن و افغانستان بیاندازیم متوجه خواهیم شد که اکثر این گروههای مسلح با تفرق و چند دستگی و کشت و کشتاری که از همدیگر کرده اند نه تنها به طرحهای دشمن در خشک نمودن آب کمک کرده اند بلکه مردم را چنان از خود بیزار نموده اند که اگر قدرت اسلحه ی آنها نباشد مردم هرگز سلطه ی چند روزه ی آنها را نیز نمی پذیرند .

گروههایی که با رفتار خود در برابر مسلمین قرار گرفته و تنها از طریق دلارهای کشورهای خارجی و زور اسلحه آنها را نگه داشته اند با کم شدن دلارها و پیدا شدن قدرت نظامی برتری از بین خواهند رفت . بله، دیر یا زود ، سرنوشت گروههای متعدد و دست نشانده ی موجود در سوریه و افغانستان و… محکوم به شکست و نابودی است .

دیدگاهتان را بنویسید