دختر ترامپ و گرایش جهانی به سوی او / نگاه محیسنی به دیدار ترامپ از آل سعود و..

دختر ترامپ و گرایش جهانی به سوی او / نگاه محیسنی به دیدار  ترامپ از آل سعود و..

ارائه دهنده: سیروان مریوانی

عبدالله محیسنی  یکی از شیوخ صحوات طی پیامی تحت عنوان “دختر ترامپ و گرایش جهانی به سوی او” نکاتی را منتشر کرده است که جالب توجه است. این ملای صحوات که به صورت غیر مستقیم و از کانال ترکیه و قطر و.. جیره خور آمریکا می باشد  می گوید:  دیدار ترامپ از کشورهای خلیج معانی زیادی را با خود حمل کرد که به اختصار عبارت بودند از:

۱٫ جشن و مسابقه برای جلب رضایت و اعتماد آمریکا و پرداخت کمک های مالی جهت مبارزه با الله و رسولش، به نام جنگ علیه تروریسم.
پیام: زمانی مسلمانان به این شکل زندگی می کردند که اجداد ترامپ جهت پرداخت پول به اجداد ما مسابقه می دادند؛ پیامد طبیعی دوری گزیدن امت از دینش و ترک راه جهاد و عزت، همان می شود که امروز بر سرمان آمد.
۲٫ شیوخ بسیاری از آنچه اتفاق می افتد به خشم می آیند اما نمی توانند هیچ چیزی بگویند و بنویسند غیر از آنکه مردم را نهی کنند از اینکه دنبال دختر ترامپ راه بیفتند و به او نگاه کنند. و کسی جرأت ندارد از آنچه حاکمان با فروش ثروت های بزرگ مردم، بر سر سرزمین های اسلامی می آورند، چیزی بگوید.
پیام: گویند: ما بیچارگانی در زمین بودیم (و چنان که باید به انجام دستورات دین نرسیدیم! فرشتگان بدیشان) گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر بندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟
ما چنین انتظاری نداریم که مشایخ خود برای جهاد بسیج شوند یا نفیر جهاد در راه خدا در میان امت سر دهند بلکه تنها خواسته ما از آنها این است که هجرت کنند تا بتوانند حق را به مردم برسانند و حوادث پیش روی امت را برایشان روشن سازند.
۳٫ دیروز نزد نیروهای نخبه بودم، جوانانی در رده های سنی مختلف، پیوسته از من سوال می کردند که شیخ غزوه بعدی کی خواهد بود؟ وقتی برگشتم و اینترنت را باز کردم، دیدم میلیون ها جوان در شبکه های اجتماعی از دختر ترامپ حرف میزنند.
پیام: شما تعدادتان زیاد است اما مانند کف سر آب می مانید.
۴٫ ترامپ حماس را در لیست گروه های تروریستی قرار داد، سپس حماس در منشور خود تنازلات بسیاری را قبول کرد تا از لیست گروه های تروریستی خارج شود.
پیام: و این پیامی است به جماعات و گروه های مجاهد در شام، به خداوند سوگند آنها قرار دادن شما در لیست گروههای تروریستی را به تأخیر نمی اندازند به خاطر سیاست هایتان، بلکه این تأخیر تنها به سبب آن است که شما را متفرق سازند، و تفرقه شما را برای خود تضمین کنند. وگرنه هر کس خواهان عزت برای امتش باشد، خودبه خود در لیست آنها قرار می گیرد. آنها از اتحاد شما می ترسند به خاطر همین فعلاً شما را در لیست تروریستها قرار نمی دهند.
و در نهایت مسئله قرار گرفتن در لیست تروریستها و یا قرار نگرفتن در آن برمی گردد به مصلحت های بین المللی، هر گاه طبق مصالح خودشان خواستند با همدیگر همکاری کنند، این کار را خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید