ردگم کنی های ابوبصیر طرطوسی در مورد تروریسم

ردگم کنی های ابوبصیر طرطوسی در مورد تروریسم

به قلم : ابوخالد کردستانی

طرطوسی در پیامی به طرفدار انش نوشت:

” به کشور ما حمله می کنند و آن را به غارت می برند و هر آنچه دارد را تقسیم می کنند و در آن ساکن می شوند و همه اینها به نام تروریسم و مبارزه با تروریسم است. آنها تخم ترور را می کارند و پس از آن آزادی ملت ها را مصادره می کنند…و اینگونه تروریسم پوششی برای جنایت استعمارگران و اذناب آنان شده است تا به بغی و ظلم خود ادامه دهند…”

کسی نیست از این بنده خدا بپرسد تو که این را می دانی چرا تبدیل به مفتی این کفار اشغالگر سکولار شده ای؟ که بر اثر فتواهای تو و امثال تو تا به حال هزاران انسان بی گناه قتل عام شده و آواره شده اند و این غیر از آن همه ویرانی و خسارت مالی است که بر مسلمین سوریه وارد شده است .

ابوبصیر در آستانه ی رسوائی قرار گرفته است و قصد دارد با پیش دستی باز به رد گم کنی و فریب افکار عمومی اهل سنت بپردازد . اهل سنت نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود و باید یکبار برای همیشه این موجودات را جارو نموده و به زباله دانی اربابان سکولارشان در انگلیس و کانادا و اردن و…  بریزند .

دیدگاهتان را بنویسید